Poziv za sodelovanje na sejmu v Občini Dol pri Ljubljani

8. septembra 2018 bo v popoldanskem času potekal sejem na lokaciji pri OŠ Janka Modra na Vidmu.

Zainteresirani za najem stojnic se lahko javite na naslov sandra.ucakar@dol.si (01/5303-243).

Ponudniki prehrane in pijače, ki imate željo prevzeti gostinsko ponudbo na sejmu, se prav tako lahko javite na navedene kontakte.

Postani prostovoljec Rdeče križa Slovenije, Območnega združenja Ljubljana

Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) delujejo lokalno in združene v RKS-OZ Ljubljana predstavljajo mrežo prostovoljcev. Krajevne organizacije ustanavljamo v soglasju z odborom RKS-OZ Ljubljana. Za ustanovitev krajevne organizacije so potrebni vsaj trije prostovoljci Rdečega križa. V kolikor bi se radi pridružili tudi sami, kliknite tukaj in preverite kako.


Aktualne NOVICE:

Navodila za zagotavljanje dobrega stanja voda in urejanje ter vzdrževanje brežin vodotokov

Ena izmed značilnosti Slovenije je njena vodnatost, oziroma gosta prepredenost z vodotoki. V njih se je, zaradi ugodnih razmer za rast in razvoj, razvilo pestro življenje. Ker ima vsak poseg v brežino vodotoka in obrežno vegetacijo določene posledice, lahko človek s svojo dejavnostjo hitro spremeni in celo poruši ekosistemsko ravnovesje v vodotoku in prostoru ob […]

Pobrskajte po ostalih novicah