Javno objavljamo stališča do pripomb javnosti, z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Dol pri Ljubljani, ki je potekala v času 24.2.2017 do 28.3.2017.

Kliknite tukaj za ogled.

Grafični prikaz je preko spletnega sistema PISO.

Nujno obvestilo za lastnike zemljišč ob glavni cesti mimo Senožeti

Vabimo vas, da delite svoje predloge glede predstavljenega projekta ureditve glavne ceste ob naselju Senožeti. Kliknite za ogled predvidene trase in kataster vključenih zemljišč.