Župan:


Željko Savič

Rodil se je leta 1962 v Dolu. Po izobrazbi je diplomirani varstvoslovec. Aktivno je sodeloval pri osamosvojitvi Slovenije ter opravljal različne operativne in vodilne funkcije na področju civilno obrambnega in varnostnega načrtovanja v okviru ministrstva za notranje zadeve. Zadnja leta pred upokojitvijo je bil tudi član republiškega štaba za civilno zaščito.

V občini Dol živi že vse življenje, zadnjih 18 let v Dolskem. V lokalno okolje je vpet že od ustanovitve občine. Je eden od ustanoviteljev nogometnega kluba Dol in pobudnik izgradnje objektov v Rekreacijskem centru Korant. Je začetnik turistične promocije občine preko kmetij odprtih vrat in sejmov s podeželsko tematiko. Prav tako je med soustanovitelji in zdaj tudi predsednik skupine LAS Srce Slovenije. Zadnja štiri leta je bil občinski svetnik Liste Sotočje. 

V svojem županskem mandatu si želi v soodločanje o razvoju občine bolj aktivno vključiti občane, zavzel se bo za izboljšanje šolske in predšolske infrastrukture, zdravstvene infrastrukture, ureditev javnih vodovodov in vodotokov, nadaljevanje izgradnje kanalizacije z malimi čistilnimi napravami ter trajnostno ureditev vaških jeder. Poudarek bo tudi na medgeneracijskem povezovanju, vzpostavitvi dnevnih centrov in programih za kakovostno življenje starostnikov.

Podžupanja:


mag. Nika Rovšek

Župan Željko Savič je po prevzemu dolžnosti imenoval podžupanjo mag. Niko Rovšek, pooblaščeno za področje prostorskega načrtovanja, investicij ter gospodarske javne infrastrukture.

Nika Rovšek že od mladih nog sodeluje v družabnem okolju Občine Dol pri Ljubljani. V mladosti je delovala v Kulturnem društvu Dolsko, skupini TOPATO, vodila lokalno taborniško organizacijo Žerjavov rod, v študentskih letih pa se je udeleževala tudi mednarodnih prostovoljskih akcij. Sedaj deluje v Športnem društvu Partizan Dolsko, že dva mandata pa je tudi zelo aktivna svetnica v občinskem svetu Občine Dol pri Ljubljani.

Študirala je geografijo in etnologijo, kasneje pa nadgradila znanja iz urbanizma in prostorskega načrtovanja z magisterijem znanosti.

Poklicno se ukvarja z urbanizmom in prostorskim načrtovanjem, področjem ki usklajuje potrebe gospodarstva, prebivalcev in varstva okolja. 

Znanja in veščine s poklicnega področja bo vključila tudi v delo na Občini Dol pri Ljubljani, saj bo v tem mandatu treba pazljivo usklajevati interese razvoja celotne občine, pripraviti osnove za ustrezno razpršen gospodarski razvoj, se izogniti učinku spalnih naselij s prebuditvijo družabnih in kulturnih dejavnosti, predvsem pa skrbeti za zdravo in varno bivalno okolje, ki bo predvsem spodbudno ustvarjalno okolje za mlade in najmlajše.Pretekli župani:

mag. Janez Tekavc

Mandat 2014 - 2018

Mag. Janez Tekavc je po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom in znanstvenim magisterijem. V preteklosti je delal kot novinar na RTV Slovenija, zdaj dela kot odvetnik in je član izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje gospodarskega prava. Piše strokovne in poljudne članke za različne medije (Pravna Praksa, Delo, …), izdal je nekaj strokovnih knjig ter pesniško zbirko, ljubiteljsko pa se ukvarja s fotografiranjem.

Primož Župančič

mandati 2002 - 2014

Primož Zupančič se je rodil leta 1954 v Ljubljani. Otroštvo je preživel na deželi, v Dolskem in okolici. Osnovno šolo je obiskoval v Dolskem, nadaljeval šolanje na gimnaziji Poljane ter zaključil z diplomo na ljubljanski Pravni fakulteti. Je poročen in oče polnoletne hčere Urše.

Po diplomi se je najprej zaposlil na ljubljanskem sodišču, kjer je opravil pripravništvo, potem v Žitu, nato v podjetju IMP, kjer je naprej služboval kot pravnik in nato kot direktor splošnih služb. Kasneje ga je pot vodila v podjetniške vode, leta 2003 pa je bil prvič izvoljen za župana občine Dol pri Ljubljani kot nestrankarski kandidat Liste za Dolsko.

V svojih kar treh mandatih je v veliki meri poskrbel za razvoj občine in dobrobit občanov. V 12ih letih županovanja se je srečal s številnimi projekti in investicijami. Njegov pogled je bil usmerjen v nove priložnosti, spodbujal pa je tako razvoj šolstva, kot tudi obnovo infrastrukture. V njegovem obdobju se je v občini izgradilo večje število novih stanovanjskih objektov, s tem pa se je v okolico priselilo tudi veliko število mladih družin.

Anton Jemec

mandata 1994 - 2002

Anton Jemec je bil prvi župan leta 1994 na novo ustanovljene občine Dol pri Ljubljani. Rojen leta bil leta 1935 v Petelinjah, svojo neprofesionalno župansko funkcijo pa je nastopil le dve leti po upokojitvi (pred tem je bil vodja prodaje v podjetju iz Ljubljane).

Ker v novoustanovljeni občini ni bilo na razpolago nobenega primernega prostora za delovanje, je deloval kar v KS Dol, ki je imela sedež v Gasilskem domu v Dolu. Pripravili in sprejeli so statut, proračun občine in poslovnik za delo občinskega sveta. Ker je želel doprinesti k blaginji občanov, mu dela ni zmanjkalo. Pod njegovim vodstvom so začele izhajati prve Občinske novice Dola pri Ljubljani, obnovila sta se paviljona ob propadajoči graščini, določili so občinski praznik in oblikovali občinski grb in postavil se je dolgoročni plan občine po anketi o pričakovanjih občanov.