Župan:


mag. Janez Tekavc

Župan

Mag. Janez Tekavc je po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom in znanstvenim magisterijem. V preteklosti je delal kot novinar na RTV Slovenija, zdaj dela kot odvetnik in je član izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje gospodarskega prava. Piše strokovne in poljudne članke za različne medije (Pravna Praksa, Delo, …), izdal je nekaj strokovnih knjig ter pesniško zbirko, ljubiteljsko pa se ukvarja s fotografiranjem.

Ob imenovanju je najprej slovesno zaprisegel z besedami: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in s predpisi Občine Dol pri Ljubljani. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno v korist in blagostanje občanov in občank,« potem pa bolj neformalno in v sproščenem tonu nadaljeval z uvodnimi mislimi ob nastopu mandata: »Rekli so mi, da moram začeti s kakšno zgodbico ali anekdoto, zato bom začel takole: danes se je dan začel s hudim dežjem, upam, da ta dež ne pomeni samo nadloge v tem mandatu, ampak da bo, kot pri porokah, prinesel precej denarja in sreče. Zelo sem vesel, da imamo tako raznoliko sestavo Občinskega sveta, z veliko žensk, oziroma – izpolnjenimi kvotami – ker mislim, da to prinese drugačen sistem dela, ni samo moške trdosti, ampak tudi ženska mehkoba. Predvsem upam, da bomo dobro sodelovali, moja želja je, da bi se dobivali in usklajevali stvari in skupaj pripravili program, kako nadaljevati in kje so prioritete, in mislim, da bomo tako uspešno pripeljali do konca tudi ta mandat.«

Podžupanja:

Marija Zajec


Marija Zajec

Podžupanja

Marija Zajec je bila rojena leta 1946 v Ljubljani. Mladost je preživela v Lazah pri Dolskem. Po končani srednji ekonomski šoli se je vpisala na pravno fakulteto in uspešno končala dvoletni študij. 30 let je opravljala delo v vodnogospodarskem podjetju kot poslovni sekretar (pravna, komercialna dela), zadnjih osem let (pred vstopom v politiko in upokojitvijo) pa je vodila odvetniško pisarno v Ljubljani. Že 14 let je tajnik društva upokojencev Dolsko. Živi v Dolskem s sinom in njegovo družino.

Občinski svetnica je že tretji mandat. Župan jo je imenoval za podžupanjo za celotno delovanje občine za vsa področja. Funkcijo opravlja neprofesionalno.

Pri opravljanju funkcije se zavzema za najbolj ranljive – starejše, otroke. Na deluje lokalno, ampak za občane celotne občine. Od sebe zahteva doslednost in odgovornost, kar pričakuje tudi od tistih, s katerimi dela. Pri svojem delu pričakuje več sodelovanja ter več posluha za starejše, otroke in mladino ter mlajšo generacijo, predvsem mlade družine.

Najbolj se sprosti z delom v društvu upokojencev, ob delu na vrtu, v cvetličnem vrtu med rožicami in na sprehodom s psičko Ajšo.

Kontak:

e-pošta: marija.zajec@dol.si
tel. št.: 01/ 530 32 52
gsm: 041/ 947 488

Pretekli župani:


Primož Župančič

mandat 2002 - 2014

Primož Zupančič se je rodil leta 1954 v Ljubljani. Otroštvo je preživel na deželi, v Dolskem in okolici. Osnovno šolo je obiskoval v Dolskem, nadaljeval šolanje na gimnaziji Poljane ter zaključil z diplomo na ljubljanski Pravni fakulteti. Je poročen in oče polnoletne hčere Urše.

Po diplomi se je najprej zaposlil na ljubljanskem sodišču, kjer je opravil pripravništvo, potem v Žitu, nato v podjetju IMP, kjer je naprej služboval kot pravnik in nato kot direktor splošnih služb. Kasneje ga je pot vodila v podjetniške vode, leta 2003 pa je bil prvič izvoljen za župana občine Dol pri Ljubljani kot nestrankarski kandidat Liste za Dolsko.

V svojih kar treh mandatih je v veliki meri poskrbel za razvoj občine in dobrobit občanov. V 12ih letih županovanja se je srečal s številnimi projekti in investicijami. Njegov pogled je bil usmerjen v nove priložnosti, spodbujal pa je tako razvoj šolstva, kot tudi obnovo infrastrukture. V njegovem obdobju se je v občini izgradilo večje število novih stanovanjskih objektov, s tem pa se je v okolico priselilo tudi veliko število mladih družin.

Anton Jemec

mandata 1994 - 2002

Anton Jemec je bil prvi župan leta 1994 na novo ustanovljene občine Dol pri Ljubljani. Rojen leta bil leta 1935 v Petelinjah, svojo neprofesionalno župansko funkcijo pa je nastopil le dve leti po upokojitvi (pred tem je bil vodja prodaje v podjetju iz Ljubljane).

Ker v novoustanovljeni občini ni bilo na razpolago nobenega primernega prostora za delovanje, je deloval kar v KS Dol, ki je imela sedež v Gasilskem domu v Dolu. Pripravili in sprejeli so statut, proračun občine in poslovnik za delo občinskega sveta. Ker je želel doprinesti k blaginji občanov, mu dela ni zmanjkalo. Pod njegovim vodstvom so začele izhajati prve Občinske novice Dola pri Ljubljani, obnovila sta se paviljona ob propadajoči graščini, določili so občinski praznik in oblikovali občinski grb in postavil se je dolgoročni plan občine po anketi o pričakovanjih občanov.