Tudi v naši občini se soočamo s problemom invazivne rasti ambrozije.

 

Lastniki zemljišč ste jo dolžni odstraniti in zatirati, zato vam v nadaljevanju ponujamo nekaj dodatnih informacij:

Težave v Sloveniji:

 • do pred nekaj desetletji širjenje in naturalizacija slabo dokumentirana
 • danes ob vseh nižinskih cestah v strnjenih sestojih
 • zadnja leta tudi pojav kot plevel med koruzo
 • poznocvetoča enoletnica, cveti več mesecev
 • visoka sposobnost obnove s stranskimi poganjki
 • številna in dolgoživeča semena
 • vetrocvetka
 • pelod močno alergen
 • izkušnje z odstranjevanjem in nadzorom v drugih državah precej slabe
 • težko prepoznavna.

Kako se je lotimo?

 • Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (MKGP 2010) – “Odstranitev … se izvede na stroške imetnika zemljišča”
 • formalna podlaga, a kako doseči izvajanje?
  – ročno puljenje, prekopavanje, ožiganje s plamenom
  – košnja ali mulčenje na višino 2 cm tik pred cvetenjem (kombinirati s prekopavanjem ali ožiganjem in/ali herbicidi)
  – večkratna košnja in vsejavanje trave
  – površine z večletno vegetacijo kosimo ali ožigamo enkrat letno, preden se vegetacija strne
  – v senci ali gostem posevku žvrklja oslabi
  – kombinirati mehanske in kemične ukrepe. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)
 • če jo odstranjujete ročno, se zaščitite z rokavicami in takimi oblačili, ki preprečijo stik rastline s kožo; če rastlina cveti, naj jo otroci ne odstranjujejo, odrasli jo odstranjujte popoldne in se dodatno zaščitite z očali in masko (vir: Pelinolistna žvrklja – ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) – Inštitut za varovanje zdravja)
 • Plodovi so pogosto primešani hrani za ptice (npr. sončničnim plodovom), zato priporočamo vsakoleten skrben pregled zemljišč okrog krmilnic.

 

Več:

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Foto: Peter Skoberne

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.