Kateheza dobrega pastirja v Dolu

Atrij Dobrega pastirja, ki ga v župniji sv. Marjete predšolski otroci in šolarji sooblikujejo že osmo leto, se je s septembrom 2017 iz mežnarije preselil v župnišče. Prostor poleg veroučne učilnice, ki si ga otroci delijo s pevci, je zdaj večji in svetlejši.

Kateheza Dobrega pastirja (KDP) je nekoliko drugačen pristop pri podajanju verskih vsebin, kot smo ga vajeni. Zasnovana je na Montessori pedagogiki, ki temelji na opazovanju otroka, kar pomeni, da mu ob pravem času ponudimo dejavnost, ki jo potrebuje. To storimo s pomočjo materialov v za to pripravljenem okolju. V atriju je ustvarjalno vzdušje, ki temelji na spoštovanju sebe, drugih in okolja, ki otroka obdaja. V naši župniji je dobrodošla obogatitev in alternativa na pastoralnem področju dela z otroci. KDP, ki je na slovenskih tleh prisotna že petnajsto leto, je tudi po mnenju Škofijskega urada za katehezo primerna oblika verouka, zato otroci ob koncu leta prejmejo veljavno spričevalo.

Otroci, ki se zberejo v atriju, so deležni predstavitve (npr. prilike, dežele Izrael, liturgije …), ki ji sledi samostojno delo z materiali. Te pripravi katehet. Zelo radi posegajo po predmetih, ki jih vidijo in jih duhovnik uporablja pri sveti maši, pa naj so to predmeti na oltarju ali mašni plaščki. Materiali oz. predmeti prikazujejo presežnost – božjo podobo – otipljivo in vidno. Otroci si izbirajo like iz Jezusovega otroštva, zanima pa jih tudi dvorana zadnje večerje. Sprašujejo se, kaj je pravzaprav ostalo v grobu na velikonočno jutro in kje je Jezus. Skupaj s katehetom se skozi prilike čudijo veličini nebeškega kraljestva in spoznavajo, kako zelo s(m)o dragoceni za Dobrega pastirja. Radi ponavljajo obred krsta in se ob tem spominjajo svojega vstopa v krščansko družino.

Kateheza je v prvi vrsti sicer namenjena predšolskemu otroku od tretjega leta naprej, vendar je okolje skrbno pripravljeno in prilagojeno otrokom različnih starosti, tako da imajo možnost individualne izbire dela. Način spodbuja k samostojnosti, samodisciplini, redu, vztrajnosti pri delu, tišini in seveda molitvi. Otrok ima v prostoru možnost gibanja, saj si s polic jemlje material za delo in ga tja tudi vrača. Določene aktivnosti potrebujejo več prostora, zato vzame preprogo in dela na tleh. S pomočjo svetopisemskih podob in liturgičnih znamenj se sreča z Bogom in tako vstopa v skrivnosti krščanske vere. Skupine so namenoma starostno mešane. Otrokom je tako dana možnost, da si pomagajo in se drug od drugega učijo.

Pri izbiri tem KDP sledi cerkvenemu letu. Starejši kot so otroci, več tem se poglablja, dograjuje in dodaja nove. Otroci zelo radi berejo in raziskujejo Sveto pismo ter se po želji umirijo ob svečki v molitvenem kotičku. KDP torej deluje v treh stopnjah: KDP 1 (od dopolnjenega tretjega leta do vključno 1. razreda – ‘pomagaj mi, da pridem bližje k Bogu’), KDP 2 (od 2. do vključno 4. razreda – priprava na 1. sv. obhajilo – ‘pomagaj mi, da naredim korak h Bogu’) in KDP 3 (od 5. do vključno sv. birme – ‘pomagaj mi, da se odločim za Boga’).

Glede na to, da sta skupini šolarjev prve in druge triade trenutno v polnem delovnem zagonu, lahko starši po nekaj letih potrdimo, da stvar deluje. V atriju z otroki delata katehetinji iz drugih župnij, ki imata opravljeno izobraževanje (Janja Groznik in Tina Erzar). Obe imata izkušnje s predšolskimi otroci, ena je sicer že vrsto let tudi vzgojiteljica v vrtcu.

Glede na razpoložljivost prostora so v atrij zelo toplo vabljeni tudi otroci iz sosednjih in drugih župnij (že zdaj prihajajo iz Ljubljane). Srečanja so enkrat tedensko po uro in pol, domačih nalog pa ni. Če bi se kdo od staršev želel seznaniti z metodo ali si ogledati prostor, lahko na spletni strani župnije http://zupnija-dol.rkc.si najde tudi zgibanko s telefonsko številko in si tako pridobi potrebne informacije. Dobrodošli v Atriju!

Helena Kotar

Prva nagrada s TEMSIG-a gre na Videm

V marcu je v glasbenih šolah gorenjske regije potekalo 47. državno tekmovanje mladih glasbenikov, ki so se po treh letih spet pomerili v disciplinah godal, brenkal, orgel, komornih skupin s pihali in solfeggiu. V vseh starostnih kategorijah je sodelovalo 318 mladih glasbenikov, ki so se na tekmovanje pripravljali tako rekoč od svojih prvih glasbenih korakov, neposredna priprava samega tekmovalnega programa pa je potekala vsaj od začetka letošnjega šolskega leta. Poleg običajnih šolskih obveznosti in še kakšne druge dodatne popoldanske aktivnosti so ti mladi dnevno vadili svoj instrument, sodelovali na seminarjih in redno nastopali ter tako darovali veliko svojega prostega časa in energije.

Med najbolj uspešnimi je bila letos tudi enajstletna harfistka Mirjam Kotar, učenka šestega razreda OŠ Janka Modra, ki je s svojim programom in doživeto muzikalno izvedbo člane komisije prepričala, da so jo ocenili z najvišjim številom točk med sotekmovalci in ji tako predali zlato plaketo ter I. nagrado v kategoriji dvanajst in trinajstletnikov. Mirjam se harfo na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani pri harfistki Anji Gaberc uči šele četrto leto, vendar ima kot kaže pri izbiri instrumenta (in učiteljice) srečno roko, saj sta skupaj izjemno uspešen tandem, ki navdušuje poslušalce. Za seboj ima namreč že nekaj mednarodnih tekmovanj, kot je na primer Svirel, kjer je z maksimalnim možnim številom točk prav tako posegla po najvišjem mestu, ponosna pa je na zlato plaketo in III. nagrado, ki jo je prejela na četrtem mednarodnem tekmovanju društva harfistov Slovenije jeseni 2016. Seveda pridejo kdaj tudi ure malodušja, ko zmanjka energije in se je vaje težko lotiti, zato ji je prva nagrada spodbuda za lepo delo, ki jo še pred njo.

Mirjam iskreno čestitamo in ji želimo, da bi s harfo v svojem slogu uspešno osvajala koncertni oder tudi v prihodnje.

Anja Gaberc

Najbolj množična predstavitev čebelarstva

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu v sodelovanju s čebelarskimi društvi organizira dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. Dogodek, ki ga čebelarji organizirajo že tradicionalno, bo letos potekal 20. aprila.

Leto 2018 je tudi leto kulturne dediščine, zato je ČZS že v lanskem letu ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku objavila natečaj poslikave panjskih končnic z naslovom “Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje” za učence 2. triade OŠ in čebelarske krožke.

Namen natečaja je, da bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok dobile svoje mesto na pravih čebeljih panjih pri bližnjem čebelarju. Predaja poslikanih panjskih končnic bo potekala ob Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. Ta dan bodo čebelarji izkoristili tudi za predstavitev aktivnosti na področju čebelarstva, kot so ogled čebelnjaka, predstavitev čebelarstva in čebeljih pridelkov in izdelkov, predstavitev shem višje kakovosti … Poudarili bomo pomen opravljanja čebelarske dejavnosti in avtohtone kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Natančen seznam sodelujočih društev z lokacijami in datumi bomo objavili pred dogodkom na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije.
Vabimo vas, da sledite našim objavam.

Nataša Lilek, Nataša Klemenčič Štrukelj

Postani prostovoljec Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljubljana

Prostovoljci niso samo ljudje, ki delajo dobro. So člani naše družbe, ki nam s svojim delom vračajo upanje, da smo kot družba še sposobni prisluhniti težavam posameznika in nuditi pomoč na človeku dostojen način.

Pomoč pa ne pomeni samo zbiranje in doniranje hrane ter oblačil. Solidarnost je v humanitarnih projektih. Pomagamo lahko tudi s krvodajalstvom, s pripravljenostjo in ukrepanjem ob nesrečah ter s humanitarno dejavnostjo. Veliko število prostovoljk in prostovoljcev pomaga svojim sokrajanom, zlasti starejšim, onemoglim, bolnim in invalidnim osebam ter tistim, ki živijo sami in si iz različnih razlogov ne morejo ali ne znajo sami organizirati življenja.
Naša prostovoljka Marina je svojo izkušnjo opisala takole: »Osrečuje me dejstvo, da sem nekomu pomagala in mu s svojo toplo in razumevajočo besedo polepšala sicer težak dan.«
Želimo si, da bi v občini Dol pri Ljubljani ustanovili Krajevno organizacijo. Vabimo vas, da postanete prostovoljka/ec RK v vašem kraju. Naši prostovoljci se povezujejo v Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK), ki delujejo po teritorialnem principu, praviloma v skladu z organizacijo lokalne samouprave. KORK pomaga pri uresničevanju humanitarnih ciljev naše organizacije.

Izvajanje programov je usklajeno s programi RKS-OZ Ljubljana:
– varstvo in ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah,
– zbiranje humanitarne pomoči (ob naravnih in drugih nesrečah),
– delitev in posredovanje pomoči ogroženim,
– dejavnosti za socialno opolnomočenje ljudi in krepitev lokalne mreže,
– izvajanje preventivnih akcij in delavnic na področju zaščite in reševanja, prve pomoči in krvodajalstva,
– skrb za vključevanje mladih članov v KORK.
Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) delujejo lokalno in združene v RKS-OZ Ljubljana predstavljajo mrežo prostovoljcev. Krajevne organizacije ustanavljamo v soglasju z odborom RKS-OZ Ljubljana. Za ustanovitev krajevne organizacije so potrebni vsaj trije prostovoljci Rdečega križa.

Pridružite se nam! V kolikor se želite aktivno vključiti v delovanje Rdečega križa in tako prispevati k bolj povezani in solidarni lokalni skupnosti vas vabimo, da nas pokličete ali nam pišite na naslov: RKS-OZ LJUBLJANA, Tržaška 132, 1000 Ljubljana ali nas pokličite na tel. št. 01 425 3419, 040 871 589 oz. nam pišite na e-naslov info@rdecikrizljubljana.si. Še več informacij najdete na spletni strani www.ljubljana.ozrk.si.

Ekipa Rdečega križa Ljubljana