Apel za pravilno uporab

Ko škropimo s fitofarmacevtskimi sredstvi, moramo vedno imeti pred očmi pravila, ki omogočajo čim manjši poseg v naravo in predvsem tudi zaščito čebel. Čebele so namreč nadvse dragocene žuželke, ki že tisočletja igrajo pomemno vlogo v prehrani, medicini in še posebno v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalca, se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Čeprav sta pravilna raba, promet predpisana v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, ki predvideva tudi in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS, še vedno prihaja do pomorov čebel.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja:

– pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na znak čebele v rdečem okvirju,

– priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,

– uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,

– pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu,

– škropite v večernih urah ali ponoči ko se čebele že v panjih.

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel, ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi zares skrajno previdni.

Čebelarska zveza Slovenije, Vlado Auguštin

V letu 2017 Občina pripravlja bogat program dogodkov

 

 

Občina Dol pri Ljubljani v letu 2017 pripravlja pester in kakovosten program dogodkov. V kratkem boste obveščeni o letnem programu, s katerim začnemo v drugi polovici februarja. Občani bodo lahko vstopnice po ceni 1 EUR za vnaprej napovedane dogodke kupili v predprodaji, in sicer na sedežu Občine v tednu pred posameznim dogodkom v času uradnih ur. Do predprodajne cene bodo upravičeni izključno občani naše občine. Na dan dogodka bodo lahko v avli Kulturnega doma Dolsko 2 uri pred predstavo vstopnice po redni ceni 5 EUR kupili tako občani kot prebivalci drugih občin. Število vstopnic je omejeno glede na najvišjo dovoljeno kapaciteto ljudi v prostorih KD Dolsko.
Že v drugi polovici januarja in v začetku februarja pa se lahko v dvorani Kulturnega doma Dolsko udeležite naslednjih dogodkov, med katerimi je večina brezplačnih.

24. 1. ob 17. uri – brezplačno predavanje o demenci (Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija)
Ker je problematika demence v družbi vse bolj prisotna, znanja pa nikoli ni preveč, se je Slovensko društvo Spominčice odločilo, da pripravi predavanje za zainteresirane občane.

26. 1. ob 18. uri – brezplačno predavanje o temeljnih postopkih oživljanja (Rdeči križ Slovenije)
Da osebi, ki doživi srčno kap, damo možnost preživetja moramo UKREPATI TAKOJ. Na delavnici se boste naučili, kako pravilno izvajati temeljne postopke oživljanja (TPO).

7. 2. ob 18. uri – občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika se nam bodo v dvorani Kulturnega doma Dolsko s kulturnim programom predstavili lokalni kulturniki.

Obvestilo vsem lastnikom čebel

Po zakonu, morajo biti vsi čebelnjaki in stojišča označeni in registrirani, da se kadarkoli lahko ugotovi njihova istovetnost, predvsem zaradi:
varovanja zdravja čebel;
zagotavljanja varne hrane;
zagotavljanja porekla slovenskega medu in drugih čebeljih pridelkov;

Za vse neregistrirane čebelnjake v območju pašnega katastra ČD Dolsko, bomo podali prijavo na veterinarsko inšpekcijo.

UO ČD Dolsko

Pojasnilo lekarne Pogačnik

Od julija 2016 smo v vseh slovenskih zasebnih lekarna začeli zbirati podpise k peticiji, s katero izražamo nestrinjanje s prejetjem novega zakona o Lekarniški dejavnosti, ki ga je pripravila vlada RS. Kljub nasprotovanju v času usklajevanja zakona, so se v njem pojavili členi, s katerimi se pod vprašaj postavlja pošteno konkurenčno delovanje zasebnih lekarn v Sloveniji. Zakon je zelo naklonjen Javnim zavodom, kršena je konkurenčnost in pravična razporeditev zasebnega in javnega lekarništva.

Zato smo s podpisi k podpori poprosili tudi naše občane in ti so se strinjali, da morajo zasebne lekarne, kot je naša, delovati vsaj na način, ki ni slabši od sedanjega stanja.

Žal je pri tem prišlo tudi do neljubega in napačnega tolmačenja, čemu se podpisi zbirajo. In ker se slabe novice širijo hitreje kot dobre, so nekateri razumeli, da se naša lekarna ukinja … K sreči se nam v naši občini tega ni treba bati, je pa res da je v Ljubljani do takšnih manevrov že prihajalo s strani MOL-A.

Zato še enkrat poudarjam, da naša lekarna ostaja, sodelovanje z občino Dol pa je bilo in je zelo dobro, prav tako sodelovanje z  vsemi župani prej in zdaj.

Se pa seveda vsem podpisnikom peticije še enkrat lepo zahvaljujem za podporo in tudi vsem tistim, ki ste se zelo zavzeto ob tem oglasili, čeprav k sreči ni bilo potrebe!

Lepo vas pozdravljam

Darja Pogačnik

Mesec požarne varnosti

Oktober je mesec požarne varnosti, zato je Gasilska zveza Slovenije pripravila poseben program namenjen splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida. Zanjo so se odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Združenjem za požarno varnost, zaradi pogostih nesreč z ogljikovim monoksidom in ponavljajočimi se požari, ki praviloma nastajajo zaradi človekove malomarnosti in neznanja.

11. novembra 2013 je bil sprejet Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13), ki med drugim določa, da se mora v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, namestiti CO-senzorje najkasneje do 1. januarja 2017. Komisija za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije se je odločila za pripravo treh kratkih filmov na teme:

 • CO za občane,
 • CO za gasilce in
 • o splošni požarni problematiki v gospodinjstvih.

Filmi bodo objavljeni oktobra 2016 na spletni strani Gasilske zveze Slovenije in družabnih omrežjih. Primerni bodo tudi kot pripomoček predavateljem za popestritev predavanj, namenjenih občanom – predvsem film na temo CO za gasilce bo primeren za predavanje gasilcem.

Komisija je pripravila tudi »Vprašalnik–- požarna varnost v domačem okolju«, ki bo v pomoč pri oceni požarne varnosti v gospodinjstvih. Objavljen je na spletni strani Gasilske zveze Slovenije in je namenjen izvajanju preventivnih pregledov, s katerimi želimo izboljšati požarno varnost v domačem okolju. 15. septembra 2016 smo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu izvedli Posvet ob mesecu požarne varnosti, na katerega smo vabili predstavnike gasilskih zvez in druge, ki delajo na področju požarne varnosti ter preventive in bodo nosilci aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Na posvetu smo obdelali problematiko ogljikovega monoksida, predstavljen pa je bil tudi »Vprašalnik – požarna varnost v domačem okolju«, ki ga bodo gasilci razdelili po gospodinjstvih in tako občane spodbudili k preventivnemu ravnanju. Na posvetu smo izvedli tudi delavnice o nastajanju ogljikovega monoksida in uporabi javljalnikov, na katerih so se udeleženci posveta tudi v praksi seznanili z nevarnostjo nastajanja ogljikovega monoksida. Več o posvetu si lahko preberete v posebnem članku, predavanja pa si lahko ogledate na spletni strani Gasilske zveze Slovenije na zavihku »preventiva«.

Od 22. do 24. septembra bomo sodelovali na 6. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2016. Na njem bomo imeli razstavni prostor, na katerem bomo predstavili organiziranost in dejavnost naše organizacije. V petek, 23. septembra 2016 bomo aktivno sodelovali na internem posvetu Policije in Uprave RS za zaščito in reševanje na temo migracij. Istega dne ob 15. uri bomo izvedli Posvet Gasilske zveze Slovenije na temi sprememb Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev in sprememb na področju izobraževanja. Posvet je namenjen vodstvenim kadrom na nivoju gasilskih zvez in občinskih poveljstev, povabljeni so tudi predstavniki URSZR in inšpektorata. Po posvetu bo ob 17. uri mednarodna gasilska vaja »Povezani v pomoč«, v organizaciji Gasilske zveze Gornja Radgona. 27. septembra 2016 bo tiskovna konferenca ob Mesecu požarne varnosti. Konferenco bomo organizirali na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varnost. 7. oktobra 2016 bo v Pekrah posvet gasilskih enot širšega pomena. Posvet je tradicionalen in bo organiziran v sklopu vaje reševanja ob železniški nesreči, ki bo izvedena v nedeljo, 9. oktobra 2016, v Mariboru. Dan prej bo usposabljanje gasilcev za uporabo ozemljitvenih palic ob intervenciji na elektrificiranih železniških tirih.

V tednu od 3. do 8. oktobra 2016 bo v prodaji gasilska doplačilna znamka, od katere sredstva so namenjena programom gasilske mladine in sofinanciranju operativne dejavnosti. V nakladi 5.000 izvodov smo natisnili plakat »Delujmo preventivno«, ki ga gasilska društva obesijo na vidna mesta in tako občane opozorijo na vsakodnevne nevarnosti, ki se jim lahko izognemo, oziroma omilimo njihove posledice samo s pravočasnim preventivnim delovanjem.

V mesecu varstva pred požari bomo kot običajno izvajali tradicionalne aktivnosti: sodelovali bomo z mediji in opozarjali občane na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pride. Letos bomo še posebej opozarjali na nevarnost ogljikovega monoksida in požara nasploh. Pri tem si pri predavanjih in drugih aktivnostih lahko pomagamo s predstavitvami predavateljev, ki so jih imeli na posvetu na Igu. Sodelovanje z mediji v mesecu požarne varnosti bomo izkoristili tudi za promocijo gasilske organizacije, ki sicer za preventivo skrbi skozi vse leto. Obiskali bomo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo dejavnost in tematiko letošnjega meseca požarne varnosti. Pri tem se moramo še posebej zavedati, da se odnos do varnosti oblikuje prav času učenja in odraščanja najmlajših. Izvajali bomo prikazne in druge vaje, s katerimi bomo občanom predstavili delovanje gasilskih enot na intervencijah in preizkusili operativno sposobnost naših enot. Že tradicionalno bomo pregledovali hidrantna omrežja. Šolam, vrtcem in drugim organizacijam bomo pomagali pri izvedbi evakuacij, ki so v domeni organizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi nasveti – v primeru nesreč gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, ampak po potrebi rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati. Po opravljenih aktivnostih ne smemo pozabiti na poročila, s katerimi bomo prikazali velik prispevek naše organizacije k požarni varnosti občanov. Poročilo pošljemo na Gasilsko zvezo Slovenije do 1. decembra 2016.

Poveljnik: Franci Petek
Plakat požarna varnost

Delujmo preventivno

 

 

Pozor -dimniški požari

Zakaj bi tvegali, da v dimniku zagori? Ukrepajte pravočasno!

Med kurilno sezono se poveča število dimniških požarov. Če se požar iz dimnika razširi še na druge dele hiše, so posledice lahko tragične. Dimniški požari poškodujejo dimniško konstrukcijo, uničijo domove in premoženje, poškodujejo in celo terjajo žrtve.

Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema. Njegova naloga je ustvarjanje potrebnega vleka za zgorevanje goriv v kurilnih napravah ter odvod dimnih plinov, ki nastanejo kot stranski produkt pri procesu gorenja. V dimniku se nalagajo katranske obloge in saje, ki lahko zagorijo.

Znaki dimniškega požara so: prasketanje v dimniku (bobneč zvok, ki je podoben zvoku tovornega vlaka ali nizko letečega letala), ki postaja vse močnejše, črn dim iz dimnika, leteče iskre ali celo plameni iz dimnika, vroče rozete, slabše izgorevanje, smrad po stanovanju, vroče stene dimnika.

Kaj lahko storite, da do dimniškega požara ne bo prišlo?

 • kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca oz. predpisi;
 • pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi;
 • tla in stene okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih materialov;
 • kurilna naprava naj bo, glede na vrsto goriva, priključena na ustrezen dimnik;
 • če kurite z drvmi, za kurjenje uporabljajte suh les;
 • v kurilni napravi nikoli ne zažigajte kartona, dekorativnega papirja, robčkov ali novoletnih jelk – goreči delci se dvignejo v dimnik in lahko vžgejo obloge;
 • podstrešje naj bo pospravljeno, v bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo;
 • skladno s predpisi je treba opraviti prvi pregled male kurilne naprave;
 • kurilna naprava in z njo povezane dimni vodi, zračniki, pomožne naprave naj bodo redno pregledani in čiščeni (skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo in so objavljeni na spletni strani dimnikarska dejavnost)

Kako ukrepati, če pride do dimniškega požara?

 • v primeru požara takoj pokličite številko 112 (regijski center za obveščanje) in sporočite potrebne podatke;
 • o požaru obvestite vse stanovalce (sosede); vsi stanovalci in živali morajo zapustiti stanovanje, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika;
 • če je v prostoru dim, vanj ne vstopajte;
 • gasilcem omogočite dostop;
 • odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika;
 • ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo, saj je to zelo nevarno. Voda ob razbeljenih stenah dimnika se namreč upari in poveča svojo prostornino, zaradi česar lahko dimnik eksplodira. (Pri zlitju samo enega litra vode v dimnik nastane 1700 litrov pare. Dimnik ne zdrži tega pritiska in lahko pride do njegove porušitve.);
 • ne odpirajte dimniških vratc;
 • če je prišlo do dimniškega požara, v kurilni napravi ne kurite;
 • po požaru nadzirajte temperaturo zunanje stene dimnika vsaj še 2 ali 3 ure;
 • po požaru mora dimnikar pregledati dimnik v celoti, saj je velika verjetnost, da je požar pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika.

Vir: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np35.htm; foto: arhiv URSZR

Ugodnosti priklopa na zemeljski plin

V občini Dol pri Ljubljani je podjetje Energetika Ljubljana pooblaščen sistemski operater za distribucijsko omrežje zemeljskega plina. To pomeni, da zagotavlja priključitev na omrežje zemeljskega plina, za naše občane pa je pripravila posebno ugodnost. Do 3. 10. 2016 lahko tako izkoristite poseben popust in pri posameznem paketu ogrevanja na zemeljski plin prihranite do kar 711 EUR.

Poleg tega pa vam Energetika Ljubljana ponuja tudi dodatne ugodnosti s finančnim najemom (lizingom), s katerim vam omogoči takojšno menjavo sistema ogrevanja brez vašega finančnega vložka na začetku. Ob priključitvi na plinovodno omrežje vam bodo priznali še za kar 16 odstotkov cenejšo elektriko. In kar je morebiti celo najpomembnejše: za vse dokumentacijo in ostala dela bodo od sklenitve dogovora poskrbeli na Energetiki Ljubljana. Rok za koriščenje popusta je 3. 10. 2016, menjavo kotla pa lahko izvedete tudi kasneje v letu ali po ogrevalni sezoni.

Več o ugodnostih zemeljskega plina si preberite v tem letaku ali na spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si. Za vse dodatne informacije pa so vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2882 ali na info@energetika-lj.si in info@bivanjudajemoutrip.si.