Občina Dol je pristopila k podpisu Sporazuma o sodelovanju pri skupnem projektu kandidature Mestne občine Ljubljana za naslov Evropske prestolnice kulture leta 2025

Na spletni strani www.ljubljana.si/ljepk2025 je objavljeno odprto povabilo k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025. Iščejo drzne, ambiciozne in razvojno naravnane ideje, s katerimi bodo lahko učinkovito in inovativno odgovarjali na izzive prihodnosti.

Evropska prestolnica kulture je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, ki je izrazito usmerjena v razvoj in preboje, s katerimi se trajno zvišuje kakovost življenja v regiji. To pomeni, da ne gre zgolj za umetniške in kulturne projekte, temveč za širok spekter področij, s katerimi je kultura tako ali drugače povezana: znanost, izobraževanje, sociala, okolje, gospodarstvo, turizem itd. Prav zato so se v Ljubljani odločili, da v proces oblikovanja kandidature vključimo kar najširši nabor deležnikov.

Povabilo je odprto do 14. oktobra 2019, v celoti si ga lahko ogledate na spletni strani www.ljubljana.si/ljepk2025.

V času povabila pripravljajo nekaj dogodkov, na katerih bodo govorili o razvojnih prioritetah mesta, regije in države, na katera lahko odgovarja Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025:

 • petek, 27. september, ob 10. uri, Mestni muzej, Javni zavodi: zakaj je LJEPK 2025 priložnost za nove začetke?
 • četrtek, 3. oktober, ob 16. uri, Mladi zmaji, Mladinski center Črnuče, MLADI V KREATIVNI AKCIJI, Viharjenje idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025
 • torek, 8. oktober, ob 13.30 uri, Kinodvor: Izzivi in priložnosti kulturno umetnostne vzgoje z LJEPK 2025

Sprejmite izziv LJEPK 2025 in razmišljajte izven utečenih okvirjev!

 

Pri kandidaturi za evropsko prestolnico kulture 2025 sodeluje celotna regija

Kandidatura Ljubljane za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 ima široko in močno podporo ter trdno zavezo vseh občin Ljubljanske urbane regije. Župani 26 občin regije so 13. septembra 2019 podpisali Sporazum o sodelovanju pri skupnem projektu kandidature Mestne občine Ljubljana za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, ki je rezultat odličnega sodelovanja in povezanosti županov Ljubljanske urbane regije.

Podpisani sporazum je temeljni kamen prvega stebra Evropske kulturne prestolnice, uspešna izvedba projekta pa bo imela dolgoročen pozitiven učinek na razvoj celotne regije, tako na razvoj kulture kot tudi na razvoj drugih področij, ki so tesno povezana s kulturo.

 

Foto: Nik Rovan

Tradicionalna nacionalna akcija Simbioza Giba

Bliža se jesen in z njo tradicionalna nacionalna akcija Simbioza Giba, ki bo letos potekala med 14. in 21. oktobrom 2019. Trenutno poteka nabor Simbioza Giba LOKACIJ. Prijave za lokacije potekajo do konca septembra, 30. 9. 2019.
Skupaj s Simbiozo vas vabimo, da se vaše društvo upokojencev pridruži, navede lokacijo/lokacije, kjer se bo/bodo v okviru društva izvajala aktivnost/aktivnosti v tednu Simbioze Giba. Na povezavi https://www.simbiozagiba.com/ je prijavnica z vsemi nadaljnjimi navodili. Gibanje je življenje in življenje je gibanje!

Previdno z nevarnimi odpadki!

V  domu vsakega  od  nas se najde kopica izdelkov, ki so označeni s simboli za nevarne snovi, recimo sredstvo proti komarjem, čistilo za kopalnico ali pa lak za nohte. Čeprav  so  vsi  izdelki  opremljeni  z  opozorili in simboli  za  nevarne  snovi, drobnega tiska in opozoril pogosto ne upoštevamo in še vedno se premalo zavedamo, kako nevarni so.

 

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov namreč lahko povzročimo hudo škodo – ogrozimo lastno zdravje in zdravje drugih. Baterije, embalaže čistil in barv ter pesticidi lahko močno onesnažijo podtalnico, vir naše pitne vode.

In kateri so najpogostejši nevarni odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvih? Akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, kozmetični izdelki, čistila, topila, lepila, barve, laki, motorna olja, injekcijske igle, termometri in podobno.

 

Nevarne odpadke sprejemamo v posebni premični zbiralnici, ki bo v vaši občini:

 

30.09.2019 GD Vinje, Vinje 26B (med 9,00 in 12,00 uro)  

KD Dolsko, Dolsko 55 (med 13,00 in 16,00 uro)

1.10.2019  

 

parkirišče pred igriščem nasproti GD Senožeti,

Senožeti 25 (med 9,00 in 12,00 uro)

pred kmetijsko zadrugo Dol (med 13,00 in 16,00 uro)

 

 

V premični zabojnik poleg nevarnih odpadkov lahko prinesete tudi manjšo odpadno električno in elektronsko opremo, kot so mali gospodinjski aparati, telefoni, računalniška oprema …

 

Problem tudi v naši občini – pelinolistna ambrozija

Tudi v naši občini se soočamo s problemom invazivne rasti ambrozije.

 

Lastniki zemljišč ste jo dolžni odstraniti in zatirati, zato vam v nadaljevanju ponujamo nekaj dodatnih informacij:

Težave v Sloveniji:

 • do pred nekaj desetletji širjenje in naturalizacija slabo dokumentirana
 • danes ob vseh nižinskih cestah v strnjenih sestojih
 • zadnja leta tudi pojav kot plevel med koruzo
 • poznocvetoča enoletnica, cveti več mesecev
 • visoka sposobnost obnove s stranskimi poganjki
 • številna in dolgoživeča semena
 • vetrocvetka
 • pelod močno alergen
 • izkušnje z odstranjevanjem in nadzorom v drugih državah precej slabe
 • težko prepoznavna.

Kako se je lotimo?

 • Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (MKGP 2010) – “Odstranitev … se izvede na stroške imetnika zemljišča”
 • formalna podlaga, a kako doseči izvajanje?
  – ročno puljenje, prekopavanje, ožiganje s plamenom
  – košnja ali mulčenje na višino 2 cm tik pred cvetenjem (kombinirati s prekopavanjem ali ožiganjem in/ali herbicidi)
  – večkratna košnja in vsejavanje trave
  – površine z večletno vegetacijo kosimo ali ožigamo enkrat letno, preden se vegetacija strne
  – v senci ali gostem posevku žvrklja oslabi
  – kombinirati mehanske in kemične ukrepe. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)
 • če jo odstranjujete ročno, se zaščitite z rokavicami in takimi oblačili, ki preprečijo stik rastline s kožo; če rastlina cveti, naj jo otroci ne odstranjujejo, odrasli jo odstranjujte popoldne in se dodatno zaščitite z očali in masko (vir: Pelinolistna žvrklja – ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) – Inštitut za varovanje zdravja)
 • Plodovi so pogosto primešani hrani za ptice (npr. sončničnim plodovom), zato priporočamo vsakoleten skrben pregled zemljišč okrog krmilnic.

 

Več:

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Foto: Peter Skoberne

Sodelujte na tradicionalni jesenski prireditvi!

Pozdravite jesen skupaj z nami!
Sodelujte na sejmu, tradicionalni jesenski prireditvi Pozdrav jeseni v deželi Jurija Vege, ki bo potekal 5. oktobra na športni ploščadi za Osnovno šolo Janka Modra na Vidmu.
Prijave ponudnikov, ki bi se želeli predstaviti na stojnicah, sprejemamo na 051 312 738 ali mija.bokal@razvoj.si do zapolnitve mest. Poudarek bo na lokalnih ponudnikih, stojnice bodo brezplačne.

Dva dogodka za naše najmlajše

Občina Dol pri Ljubljani vabi na odprtje in ogled razstave Ilustracije Irene Režek v Erbergova paviljona graščine Dol v četrtek, 5. septembra 2019, ob 18. uri ter na Pravljično urico in ustvarjalno delavnico Glinčki v soboto, 7. septembra 2019, ob 17. uri.

 

ILUSTRACIJE IRENE REŽEK
četrtek, 5. september 2019, ob 18. uri
Irena Režek rojena Cerar, se je rodila 17. julija 1985 v Ljubljani. Leta 2005
je zaključila Umetniško gimnazijo likovne smeri na Srednji šoli za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Študij je nadaljevala na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani, na oddelku vizualnih komunikacij. Leta 2010
je diplomirala in dobila naziv diplomirana grafična oblikovalka. Med
študijem se je ves čas nagibala bolj k ilustraciji in animaciji. Leta 2007 je
odšla na izmenjavo v sosednji Zagreb, kjer je študirala klasično animacijo.
Po končanem študiju je bilo večina ustvarjalnih projektov povezanih z
ilustracijo in animacijo. Do danes je z ilustracijami opremila že kar nekaj
zgodb. Pripoved zgodb skozi podobe in pobeg v svet pravljic ji buri
domišljijo in daje ustvarjalno energijo.

 

sobota, 7. september 2019, ob 17. uri
Glinčki, pravljična urica in ustvarjalna delavnica
OGLED RAZSTAVE:
sobota, nedelja / od 16. do 19. ure
in po dogovoru M: 041/539-265 (do 22.9.2019)
Vabimo na pravljično urico, skupaj z lutko glavnega junaka.
Pravljico Glinčki je zapisala Tina Koščak z namenom spodbujanja
z mojstrskimi ilustracijami Irene Režek.
ustvarjanja. Bralcu skozi zgodbo in razstavljene ilustracije poskuša
Sledi izdelava Glinčkov. /prost vstop/

Za več informacij kliknite tukaj.

Pobuda za vključitev v občinsko ekipo prve pomoči RKS – OZ Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana in občina Dol pri Ljubljani objavljata pobudo, da se prijavite za članstvo v ekipi prve pomoči RKS – OZLJ in občine Dol pri Ljubljani.

Ekipa prve pomoči je ob nesrečah podpora nujni medicinski pomoči kadar zaradi okoliščin in razsežnosti nesreče redni sitem nujne medicinske pomoči ne more zagotoviti zadostne oskrbe poškodovanih, nenadno obolelih.

Članstvo v ekipi prve pomoči pomeni:

 • delovanje v ekipi,
 • obiskovanje treningov,
 • usposabljanj,
 • izvajanje brezplačnih delavnic, promocij TPO in
 • udeležba na preverjanjih.

Najpomembnejša naloga pa je odziv pri nesrečah

 ali kadar je potrebna druga humanitarna pomoč.

Postopek vključitev v ekipo poteka tako, da se priključite treningom ekipe prve pomoči. Na začetku kot imitator/imitatorka poškodb nato se počasi uvajate v prostovoljsko delo člana, članice ekipe.

Člani občinske ekipe prve pomoč so zavedeni v evidencah regijskega centra za obveščanje.

RKS – OZLJ jih v evidenco vpiše kadar prostovoljec, prostovoljka izkaže zanesljivost.

RKS – OZLJ, Tržaška 132, 1000 Ljubljana; 040 871 589, info@rdecikrizljubljana.si

Zainteresirane vabimo, da se prijavijo na e-pošto:

sandra.ucakar@dol.si ali po pošti na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Rok za prijavo: 20. 9. 2019