V občini Dol pri Ljubljani delujejo številna društva, ki skrbijo za višjo kakovost in družbeno dejavnost občanov.


Informacije o posameznih društvih:


 • Kulturna društva
 • Turistična društva
 • Športna društva
 • Gasilska društva
 • Društva upokojencev
 • Društva mladih
 • Humanitarna društva
 • Društva s področja kmetijstva
 • Ostala društva
 • KULTURNO DRUŠTVO DOL PRI LJ
  VIDEM 17, Dol pri Ljubljani
  ANDREJ OBERSTAR
  gsm: 041/641-140
  e-pošta: andrej.oberstar@siol.net

  ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE DOL
  Dolsko 55, Dol pri Ljubljani
  Grad Franci
  gsm: 041 806 004
  Miro Šubelj
  gsm: 031 324 007
  e-pošta: subelj@dol.si

  DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA BELI CVET
  Beričevo 4 (pošta na naslovu Beričevo 18a, Ravnikar Franc)
  Franc Ravnikar
  gsm: 051 390 346
  e-pošta: franc.ravnikar@gmail.si

  KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ANTON MEHLE SENOŽETI
  Senožeti 13A
  Sopotnik Janko
  gsm: 041 222 869
  e-mail: godec.maja@siol.net

  KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DOLSKO
  Dolsko 55
  Leon Tabor
  gsm: 031 339 436
  e-mail: kud.dolsko@gmail.com

  KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ FLEIŠMAN BERIČEVO BRINJE
  Beričevo 18
  Franci Grad
  gsm: 041 806 004

  KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO RISTANC
  Dolsko 113
  Nataša Polanec
  gsm: 041 260 727
  e-mail: lg.ristanc@gmail.com

  DRUŠTVO MISIJONARJA DR. JANEZA JANEŽA
  Kamnica 20
  Franci Košir
  tel. št.: 01 564 76 06; gsm: 031 638 831
  e-mail: franci.kosir@gmail.com
  Jelka Godec
  gsm: 031 346 005

  SLIKARSKI ATELJE IN SLIKARSKA ŠOLA BARBARA JURKOVŠEK
  Kamnica 27
  Barbara Jurkovšek
  gsm: 041 760 042
  e-mail: smileybarbi@hotmail.com

 • TURISTIČNO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI
  Dol 1
  Jurij Kuhar
  gsm: 041 957 019
  e-mail: td.dolpriljubljani@siol.net

  TURISTIČNO DRUŠTVO DOLSKO
  Dolsko 55
  Zlatka Tičar
  gsm: 031 412 057
  e-mail: tddolsko@gmail.com

  TURISTIČNO DRUŠTVO SENOŽETI
  Senožeti 25
  Simona Bakovnik
  gsm: 041 933 408
  e-mail: mamapetih@gmail.com

 • ŠD PARTIZAN DOLSKO
  Dolsko 55
  Miha Bandalo
  gsm: 031 610 627
  e-mail: sddolsko@gmail.com

  NOGOMETNI KLUB DOL
  Zaboršt 90
  Marjan Ferk
  gsm: 041 647 362
  e-mail: info@nk-dol.si, marjan.ferk@siol.net

  TSK JUB DOL
  Dol 1A
  Katarina Praznik
  gsm: 040 669 539
  e-mail: irena.praznik@siol.net; repansek.mojca@siol.net

  PETANKARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO HRIBOVCI
  Kamnica 72
  Franci Rode
  gsm: 041 677 646
  e-mail: hribovci@zdps.si

 • GASILSKA ZVEZA DOL-DOLSKO
  Dolsko 55
  Predsednik: Gregor Pirc
  gsm: 041 683 962
  Poveljnik: Mirko Medved
  e-mail: gz.dol.dolsko@gmail.com

  PGD BERIČEVO – BRINJE
  Beričevo 12
  Predsednik: Gorazd Škraba
  gsm: 041 343 062
  e-mail: gskraba@siol.net
  Poveljnik: Janez Anžič
  gsm: 051 255 713
  e-mail: janez.2811@gmail.com

  PGD DOL PRI LJUBLJANI
  Videm 48
  Predsednik: Marko Lunar
  gsm: 041 335 009
  e-mail: lunar.marko@gmail.com
  Poveljnik: Dušan Musi
  gsm: 041 515 104
  e-mail: pgddol.poveljstvo@gmail.com; dusan.musi@strenia.si

  PGD DOLSKO
  Dolsko 15
  Predsednik: Boštjan Zupančič
  gsm: 041 666 863
  e-mail: pgddolsko@gmail.com; veseljak@gmail.com
  Poveljnik: Oton Kovič
  gsm: 041 686 532
  e-mail: vrtaric.transport@siol.net

  PGD KLOPCE
  Klopce 40
  Predsednik: Maks Jemec
  gsm: 031 694 262
  e-mail: jememak@gmail.com
  Poveljnik: Marijan Prašnikar
  gsm: 051 356 612
  e-mail: marijan.prasnikar@gmail.com

  PGD LAZE
  Laze 29 B
  Predsednik: Lojze Žnidaršič
  gsm: 041 334 352
  e-mail: lojze.znidarsic@gmail.com
  Poveljnik: Marko Nolimal
  gsm: 041 746 979
  e-mail: marija.nolimal@amis.net

  PGD VINJE
  Vinje 26 B
  Predsednik: Ivo Sasso
  gsm: 041 334 325
  e-mail: ivo.sasso@gmail.com
  Poveljnik: Dušan Pustotnik
  gsm: 041 334 334
  e-mail: pgd.vinje@gmail.com

  PGD SENOŽETI
  Senožeti
  Predsednik: Peter Frantar
  gsm: 041 683  962
  e-mail: pirc.grega@gmail.com
  Poveljnik: Luka Škarja
  gsm: 040 454 596
  e-mail: luka.skarja@gmail.com

  POVELJNIK OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE 
  Dušan Musi
  gsm: 041 515 104
  e-mail: dusan.musi@strenia.si

 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLSKO
  Dolsko 55
  Vrtarič Ivanka
  tel. št.: 01 564 72 34; gsm: 041 742 647
  e-mail: ivanka.vrtaric@siol.net
  Tajnica: Marija Zajec
  gsm: marija.zajec46@gmail.com

  DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOL-BERIČEVO
  Dol 1B
  Miroslav Kraupner
  gsm: 031 878 936

 • FEN KLUB MLADIH
  Beričevo 23
  Ignacij Novak
  gsm: 051 749 269
  e-mail: info@fenklub.si; ingnacij.novak@gmail.com

  MLADINSKI KLUB TURNČEK
  Dol 1
  Nina Grad
  gsm: 041 546 492
  e-mail: ninaa.grad@fenklub.si

  SKAVTSKA SKUPINA DOL – DOLSKO
  Dolsko 113
  Polanec Nataša
  gsm: 041 260 727
  e-mail: zskss@skavt.net

 • ŽUPNIJSKA KARITAS SV. HELENA DOLSKO
  Kamnica 20
  Marko Avsenik
  tel. št.: 01 564 72 58; gsm: 041 614 964
  e-mail: Marko.avsenik@rkc.si

  ŽUPNIJSKA KARITAS DOL
  Dol 1F
  Grebenc Alojzij
  tel. št.: 01 563 90 96; gsm: 031 525 256

 • ČEBELARSKO DRUŠTVO DOLSKO
  Dolsko 55
  Peter Uršič
  gsm: 041 686 427
  e-mail: cddolsko@gmail.com

 • KOZD ZA VREDNOTE NOB DOL – DOLSKO
  Dol 1
  Franc Gostinčar
  tel. št.: 01 564 74 34; gsm: 031 378 580