Atrij Dobrega pastirja, ki ga v župniji sv. Marjete predšolski otroci in šolarji sooblikujejo že osmo leto, se je s septembrom 2017 iz mežnarije preselil v župnišče. Prostor poleg veroučne učilnice, ki si ga otroci delijo s pevci, je zdaj večji in svetlejši.

Kateheza Dobrega pastirja (KDP) je nekoliko drugačen pristop pri podajanju verskih vsebin, kot smo ga vajeni. Zasnovana je na Montessori pedagogiki, ki temelji na opazovanju otroka, kar pomeni, da mu ob pravem času ponudimo dejavnost, ki jo potrebuje. To storimo s pomočjo materialov v za to pripravljenem okolju. V atriju je ustvarjalno vzdušje, ki temelji na spoštovanju sebe, drugih in okolja, ki otroka obdaja. V naši župniji je dobrodošla obogatitev in alternativa na pastoralnem področju dela z otroci. KDP, ki je na slovenskih tleh prisotna že petnajsto leto, je tudi po mnenju Škofijskega urada za katehezo primerna oblika verouka, zato otroci ob koncu leta prejmejo veljavno spričevalo.

Otroci, ki se zberejo v atriju, so deležni predstavitve (npr. prilike, dežele Izrael, liturgije …), ki ji sledi samostojno delo z materiali. Te pripravi katehet. Zelo radi posegajo po predmetih, ki jih vidijo in jih duhovnik uporablja pri sveti maši, pa naj so to predmeti na oltarju ali mašni plaščki. Materiali oz. predmeti prikazujejo presežnost – božjo podobo – otipljivo in vidno. Otroci si izbirajo like iz Jezusovega otroštva, zanima pa jih tudi dvorana zadnje večerje. Sprašujejo se, kaj je pravzaprav ostalo v grobu na velikonočno jutro in kje je Jezus. Skupaj s katehetom se skozi prilike čudijo veličini nebeškega kraljestva in spoznavajo, kako zelo s(m)o dragoceni za Dobrega pastirja. Radi ponavljajo obred krsta in se ob tem spominjajo svojega vstopa v krščansko družino.

Kateheza je v prvi vrsti sicer namenjena predšolskemu otroku od tretjega leta naprej, vendar je okolje skrbno pripravljeno in prilagojeno otrokom različnih starosti, tako da imajo možnost individualne izbire dela. Način spodbuja k samostojnosti, samodisciplini, redu, vztrajnosti pri delu, tišini in seveda molitvi. Otrok ima v prostoru možnost gibanja, saj si s polic jemlje material za delo in ga tja tudi vrača. Določene aktivnosti potrebujejo več prostora, zato vzame preprogo in dela na tleh. S pomočjo svetopisemskih podob in liturgičnih znamenj se sreča z Bogom in tako vstopa v skrivnosti krščanske vere. Skupine so namenoma starostno mešane. Otrokom je tako dana možnost, da si pomagajo in se drug od drugega učijo.

Pri izbiri tem KDP sledi cerkvenemu letu. Starejši kot so otroci, več tem se poglablja, dograjuje in dodaja nove. Otroci zelo radi berejo in raziskujejo Sveto pismo ter se po želji umirijo ob svečki v molitvenem kotičku. KDP torej deluje v treh stopnjah: KDP 1 (od dopolnjenega tretjega leta do vključno 1. razreda – ‘pomagaj mi, da pridem bližje k Bogu’), KDP 2 (od 2. do vključno 4. razreda – priprava na 1. sv. obhajilo – ‘pomagaj mi, da naredim korak h Bogu’) in KDP 3 (od 5. do vključno sv. birme – ‘pomagaj mi, da se odločim za Boga’).

Glede na to, da sta skupini šolarjev prve in druge triade trenutno v polnem delovnem zagonu, lahko starši po nekaj letih potrdimo, da stvar deluje. V atriju z otroki delata katehetinji iz drugih župnij, ki imata opravljeno izobraževanje (Janja Groznik in Tina Erzar). Obe imata izkušnje s predšolskimi otroci, ena je sicer že vrsto let tudi vzgojiteljica v vrtcu.

Glede na razpoložljivost prostora so v atrij zelo toplo vabljeni tudi otroci iz sosednjih in drugih župnij (že zdaj prihajajo iz Ljubljane). Srečanja so enkrat tedensko po uro in pol, domačih nalog pa ni. Če bi se kdo od staršev želel seznaniti z metodo ali si ogledati prostor, lahko na spletni strani župnije http://zupnija-dol.rkc.si najde tudi zgibanko s telefonsko številko in si tako pridobi potrebne informacije. Dobrodošli v Atriju!

Helena Kotar

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.