Na tem mestu objavljamo dokumente, ki so povezani z lokalnimi volitvami 2018.

POROČILO O IZIDU VOLITEV


  1. RAZGLAS KANDIDATOV ZA ŽUPANA
  2. RAZGLAS KANDIDATOV ZA VOLITVE V TRINAJSTČLANSKI OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Lokalne volitve 2018 so potekale v nedeljo, 18. novembra 2018.
Predčasno glasovanje je potekalo v sredo, 14.11.2018, od 7.00 – 19.00 na občinski upravi občine Dol pri Ljubljani (Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani).


VOLILNA KAMPANIJA V OBČINSKEM MEDIJU

Občina Dol pri Ljubljani je izdajatelj občinskega glasila Pletenice, ki izhaja vsaj mesec v prvi polovici meseca. V skladu s 6. členom ZVRK občina Dol pri Ljubljani objavlja določila in objavila pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov:

Dodatne oglaševalske vsebine so v novemberski izdaji občinskega glasila Pletenice lahko objavljene proti plačilu. Plačljive oglaševalske vsebine bodo objavljene glede na vrstni red podane vloge za objavo.

 

PLAKATIRANJE:

Občina Dol pri Ljubljani v skladu z 8. členom ZVRK javno objavilja pogoje za pridobitev plakatnih mest.

 

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Obrazec za glasovanje na domu.

 

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Obrazec za glasovanje po pošti