Oktober je mesec požarne varnosti, zato je Gasilska zveza Slovenije pripravila poseben program namenjen splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida. Zanjo so se odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Združenjem za požarno varnost, zaradi pogostih nesreč z ogljikovim monoksidom in ponavljajočimi se požari, ki praviloma nastajajo zaradi človekove malomarnosti in neznanja.

11. novembra 2013 je bil sprejet Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13), ki med drugim določa, da se mora v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, namestiti CO-senzorje najkasneje do 1. januarja 2017. Komisija za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije se je odločila za pripravo treh kratkih filmov na teme:

  • CO za občane,
  • CO za gasilce in
  • o splošni požarni problematiki v gospodinjstvih.

Filmi bodo objavljeni oktobra 2016 na spletni strani Gasilske zveze Slovenije in družabnih omrežjih. Primerni bodo tudi kot pripomoček predavateljem za popestritev predavanj, namenjenih občanom – predvsem film na temo CO za gasilce bo primeren za predavanje gasilcem.

Komisija je pripravila tudi »Vprašalnik–- požarna varnost v domačem okolju«, ki bo v pomoč pri oceni požarne varnosti v gospodinjstvih. Objavljen je na spletni strani Gasilske zveze Slovenije in je namenjen izvajanju preventivnih pregledov, s katerimi želimo izboljšati požarno varnost v domačem okolju. 15. septembra 2016 smo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu izvedli Posvet ob mesecu požarne varnosti, na katerega smo vabili predstavnike gasilskih zvez in druge, ki delajo na področju požarne varnosti ter preventive in bodo nosilci aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Na posvetu smo obdelali problematiko ogljikovega monoksida, predstavljen pa je bil tudi »Vprašalnik – požarna varnost v domačem okolju«, ki ga bodo gasilci razdelili po gospodinjstvih in tako občane spodbudili k preventivnemu ravnanju. Na posvetu smo izvedli tudi delavnice o nastajanju ogljikovega monoksida in uporabi javljalnikov, na katerih so se udeleženci posveta tudi v praksi seznanili z nevarnostjo nastajanja ogljikovega monoksida. Več o posvetu si lahko preberete v posebnem članku, predavanja pa si lahko ogledate na spletni strani Gasilske zveze Slovenije na zavihku »preventiva«.

Od 22. do 24. septembra bomo sodelovali na 6. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2016. Na njem bomo imeli razstavni prostor, na katerem bomo predstavili organiziranost in dejavnost naše organizacije. V petek, 23. septembra 2016 bomo aktivno sodelovali na internem posvetu Policije in Uprave RS za zaščito in reševanje na temo migracij. Istega dne ob 15. uri bomo izvedli Posvet Gasilske zveze Slovenije na temi sprememb Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev in sprememb na področju izobraževanja. Posvet je namenjen vodstvenim kadrom na nivoju gasilskih zvez in občinskih poveljstev, povabljeni so tudi predstavniki URSZR in inšpektorata. Po posvetu bo ob 17. uri mednarodna gasilska vaja »Povezani v pomoč«, v organizaciji Gasilske zveze Gornja Radgona. 27. septembra 2016 bo tiskovna konferenca ob Mesecu požarne varnosti. Konferenco bomo organizirali na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varnost. 7. oktobra 2016 bo v Pekrah posvet gasilskih enot širšega pomena. Posvet je tradicionalen in bo organiziran v sklopu vaje reševanja ob železniški nesreči, ki bo izvedena v nedeljo, 9. oktobra 2016, v Mariboru. Dan prej bo usposabljanje gasilcev za uporabo ozemljitvenih palic ob intervenciji na elektrificiranih železniških tirih.

V tednu od 3. do 8. oktobra 2016 bo v prodaji gasilska doplačilna znamka, od katere sredstva so namenjena programom gasilske mladine in sofinanciranju operativne dejavnosti. V nakladi 5.000 izvodov smo natisnili plakat »Delujmo preventivno«, ki ga gasilska društva obesijo na vidna mesta in tako občane opozorijo na vsakodnevne nevarnosti, ki se jim lahko izognemo, oziroma omilimo njihove posledice samo s pravočasnim preventivnim delovanjem.

V mesecu varstva pred požari bomo kot običajno izvajali tradicionalne aktivnosti: sodelovali bomo z mediji in opozarjali občane na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pride. Letos bomo še posebej opozarjali na nevarnost ogljikovega monoksida in požara nasploh. Pri tem si pri predavanjih in drugih aktivnostih lahko pomagamo s predstavitvami predavateljev, ki so jih imeli na posvetu na Igu. Sodelovanje z mediji v mesecu požarne varnosti bomo izkoristili tudi za promocijo gasilske organizacije, ki sicer za preventivo skrbi skozi vse leto. Obiskali bomo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo dejavnost in tematiko letošnjega meseca požarne varnosti. Pri tem se moramo še posebej zavedati, da se odnos do varnosti oblikuje prav času učenja in odraščanja najmlajših. Izvajali bomo prikazne in druge vaje, s katerimi bomo občanom predstavili delovanje gasilskih enot na intervencijah in preizkusili operativno sposobnost naših enot. Že tradicionalno bomo pregledovali hidrantna omrežja. Šolam, vrtcem in drugim organizacijam bomo pomagali pri izvedbi evakuacij, ki so v domeni organizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi nasveti – v primeru nesreč gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, ampak po potrebi rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati. Po opravljenih aktivnostih ne smemo pozabiti na poročila, s katerimi bomo prikazali velik prispevek naše organizacije k požarni varnosti občanov. Poročilo pošljemo na Gasilsko zvezo Slovenije do 1. decembra 2016.

Poveljnik: Franci Petek
Plakat požarna varnost

Delujmo preventivno

 

 

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.