Popolni zapori lokalne ceste LC069021 skozi naselje Dol

Občane obveščamo, da bosta zaradi sanacije ceste dve popolni zapori lokalne ceste LC069021 skozi vas Dol, v obdobju od 30.5.2019 do 1.6.2019

Zapori bosta pri hiši št. Dol 1G in med hišama Dol 7 in Dol 8. Zapori ne bosta sočasni, da bo omogočena dostava do najbližjih hiš vsaj z ene strani.

 

Obvoz bo mogoč po lokalni cesti mimo Jub-a.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

 

Zbiranje ponudb za izvedbo košnje trave ob občinskih cestah in javnih površinah na območju občine Dol pri Ljubljani

Vabimo vas, da oddate vašo ponudbo za strojno košnjo trave v občini.

Obseg del ocenjujemo na cca 100.000 m2, dela pa bi se izvajala v juniju.

Obračun košnje trave se bo vršil po dejanskih izmerah, obračunska enota pa je 1 m2 oziroma 1 delovna ura.

Ponudbe naj zajemajo tri različne opcije izvajanja del:

  • Cena za najem delavca/uro – delo se opravi z našim traktorjem, delavec pa mora biti usposobljen za delo s traktorjem in mulčerjem;
  • Cena za najem delavca in mehanizacije/uro;
  • Cena/m2 pokošene trave – izvajalec opravi delo samostojno.

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za eno obliko izvajanja del. Občina se bo glede na pridobljene ponudbe odločila za sam način izvajanja del in znotraj tega poiskala najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenila ustrezno pogodbo.

Merilo za izbor izvajalca bo najnižja cena, ponudniki pa morajo predložiti tudi ustrezna dokazila (mehanizacija, oprema, delovna sila), da lahko dela tudi izvedejo. Ponudbe, ki teh dokazil ne bodo vsebovale, ne bodo upoštevane v izbirnem postopku.

Občina si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe oziroma ne sklene pravnega posla z nobenim izmed ponudnikov, četudi ti izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Ponudbe lahko pošljete na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

ali  e-poštni naslov: jure.bencina@dol.si

Ponudbe sprejemamo do 29.5.2019, do 12. ure.

Jure Benčina

 

Zapora mostu Jevnica

Občina Litija obvešča, da bo zaradi remonta visečega mostu v Jevnici, most zaprt za ves promet dne: 28.11.2018,  29.11.2018 in 30.11.2018 med 8.30 in 15.00 uro,
razen za pešce.
Obvoz je možen po lokalni cesti Kresnice – Laze.

Hvala za razumevanje.

Zapora ceste Ihan-Goričica pri Ihanu-Vinje

Zaradi izvedbe zaščite izkopa za predvideno novogradnjo stanovanjskega objekta, je predvidena popolna zapora lokalne ceste LC 073071 Ihan-Goričica pri Ihanu-Vinje, v bližini h.št. »Vinje 158«:

–          dne 27.11.2018, od 8.30 ure do vključno 16.30 ure,

–          dne 7.1.2019 od 8.30 ure do vključno 15.00 ure ter

–          dne 21.1.2019 do dne 23.1.2019, od 7.00 do vključno 16.30 ure.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

Dela na lokalni cesti Kaminca-Velika vas-Senožeti

Obveščamo, da se bodo 22.11.2018 pričela dela na lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, iz smeri Kamnice proti Klopcam.

Dela obsegajo rekonstrukcijo lokalne ceste, zato se predvideva polovična zapora vozišča:

Predviden zaključek del je 15.12.2018.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

Kontakti za zimsko službo

Sporočamo, da je izvajalec zimske službe v občini Dol pri Ljubljani podjetje MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana. Odgovorna oseba, Iztok Poljanšek, je dosegljiv na tel.: 031/616-061.

Dežurna telefonska številka je 040/192-082.

Popolna zapora v Beričevem

Dne 12.11.2018 bo zaradi sanacije priključkov na glavno cesto popolna zapora naslednjih cest:

 

  1. Javni poti JP 569202 in JP 569203 v Beričevem, pred ELES:

 

 

  1. Javna pot JP 569321 Beričevo-Pšata

 

 

 

Obvoz je možen preko lokalne ceste in semaforiziranih križišč v Beričevem in Brinju.

Popolna zapora bo predvidoma do 15.00 ure.

Uporabnike cest prosimo za razumevanje.

 

V prejšnji izdaji Pletenic smo objavili pobudo za sodelovanje v spletni anketi, s katero želi CPS LUR prepoznati potrebe udeležencev v prometu. Na tej podlagi bodo pripravili tudi strategijo potniškega prometa, ki bo zasledovala cilj, da le-ta postane bolj dostopen, hitrejši, ugodnejši in cenejši za vse uporabnike. Anketa predstavlja priložnost, da občani  sporočimo svoje potrebe in tako aktivno pripomoremo k uresničitvi svojih želja.

Tako vas ponovno spodbujamo k izpolnjevanju ankete. Najdete jo na spletni strani https://www.1ka.si/a/178347.