Pravica za uveljavljanje pravic do subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Spoštovani otroci otrok, ki zaradi prevelike števila prijav niso bili vključeni v vrtec!

Obveščamo vas, da Občina Dol pri Ljubljani sofinancira varstvo otrok v višini 10 % od cene programa na otroka, ki velja za vrtec pri OŠ Janka Modra. Pravico do subvencije lahko uveljavljate s pisno vlogo, ki si jo lahko naložite s klikom tukaj, prevzamete pa jo lahko tudi na sedežu Občine. Odobrene vloge se bodo upravičencem izplačevale za obdobje od septembra 2017 dalje.