Gasilski posvet GZ-Dol-Dolsko

DSC_0676Komisija za članice regije Ljubljana I je 8. 1. 2016 organizirala gasilski posvet v Dolu pri Ljubljani, v sodelovanju z našo Gasilsko zvezo. To je bil prvi dogodek v organizaciji gasilk s poudarkom, da je za vse gasilce. V tej smeri bomo nadaljevali tudi prihodnjič.

Pričakala nas je prisrčno olepšana telovadnica Osnovne šole Janka Modra, darilo za dobrodošlico in okusen aperitiv, sledil pa je zanimiv program, kjer se je za vsakega nekaj našlo.

Prireditev je otvoril simpatičen otroški zbor PGD Senožeti z gasilsko himno, nato so nas pozdravili gostje; predsednik regije Ljubljana I Franc Bradeško,podpoveljnik GZS in poveljnik regije Ljubljana I  Iztok Zajc ter župan  mag.Janez Tekavec.

Jure Dolinar je predstavil potek intervencije ob požaru Mercatorjevega glavnega skladišča v Ljubljani lanskega maja. To je največji zabeležen požar objekta v Sloveniji. Terjal je eno smrtno žrtev. Videli smo taktiko gašenja in pa strokovno podkovanost naših gasilcev. Gasilo je 300 gasilcev in prisotnih je bilo 66 vozil. Jure Dolinar, vodja intervencije, je zaključil z mislijo, da se je vedno potrebno spraševati kaj vse bi še lahko naredili, kaj bi lahko naredili bolje. Tako bodo vse podobne situacije za nas lažje in lažje obvladljive.

Matic Zupan se nam je predstavil s svojo neverjetno vztrajnostjo in začrtanim ciljem, ki je njemu in njegovi ekipi prinesla 2. mesto na svetovnem prvenstvu Firefighter combat challenge 2015. Matic je presenetil z dostopnostjo in odločenostjo »da hoč’jo vse zmagat«. Lastnosti, ki jih je opazil kolegih Američanih in prevečkrat manjkata nam, Slovencem. Na svoje treninge in odrekanja gleda z vidika praktičnosti. Zdaj je namreč prepričan vase, da bi lahko iz hiše nesel kateregakoli sovaščana in tekel na vrh stolpnice, pa bi mu še ostalo moči za posredovanje. Pravi, da je potrebno tudi v trenutku, ko je na na vaji najtežje, treba »čez sebe it«, imeti voljo in cilj, pa se vse da.

Župnik Lojze Grebenc je predstavil zgodovino kraja Dol in Dolsko ter posebnosti občine.

Cveto Šumec z nami delil izkušnjo mednarodnega posredovanja v Bijeljini (BiH). 58 oseb združenih z različnih področij pod naročilom Mestne občine Ljubljana je opravljalo sanacijo po tamkajšnjih katastrofalnih poplavah. Slišali smo na kaj vse so morali misliti pred odhodom, s kakšnimi težavami so se soočali na terenu in kakšna so opažanja za morebitne prihodnje akcije. Poskrbeli so za samooskrbo z gorivom, hrano in vodo, plan dela so pogosto delali sproti po poročanju domačinov. Odpravili so veliko posledic poplav, pustili pa sled v tamkajšnjih prebivalcih.

Do okusne večerje so nas pospremili Senožeški tamburaši okrepljeni z vokalom, harmoniko, klarinetom in trobento. Z nakupom izdelkov Društva Novi paradoks pa smo lahko bili dobrodelni.

Hvala Gasilski zvezi Dol-Dolsko in Komisiji za članice Regije Ljubljana I  za zanimiv večer, posebej pa zahvala  OŠ Janka Modra, tovarni Jub d.d. in občini Dol pri Ljubljani za sponzorstvo.

GZ-Dol-Dolsko

Vabilo Društva upokojencev Dolsko

Zbor članov Društva upokojencev Dolsko
Kdaj: v četrtek, 10. marca s pričetkom ob 13. Uri
Kje: Jamarski dom na Gorjuši

Prijave sprejemajo poverjenice.

Med svoje vrste in v upravni odbor vabimo vse tiste upokojence, ki bi kot prostovoljci radi delali v dobrobit starejših občanov. Naše društvo je odprto za vse, še posebej pa bomo veseli, če se nam pridružite tudi novo-priseljeni starejši občani, saj boste na ta način še bolj začutili, da ste dobrodošli v našem kraju.

Novosti iz dela društva upokojencev Dolsko

Čeprav v zadnjem času nismo objavljali prispevkov, je bilo društvo v letu 2015 zelo delavno. Omeniti moramo obiske in obdaritve občanov ob koncu leta.

Naša poverjenice in ostali člani upravnega odbora so obiskali in obdarili preko 160 naših članov. Sredstva za obdaritev v višini 900 Eur je prispevala tudi Občina Dol , zakar se jim iskreno zahvaljujemo v imenu vseh upokojencev. ostala sredstva je prispevalo društvo iz lastnih sredstev. Naši občani so se zelo razveseli te male pozornosti, saj so občutili, da v naši družbi  niso pozabljeni. Niso pa bili pozabljeni tudi naši upokojenci v domovih upokojencev, nekatere smo obiskali, drugim smo pa poslali voščilo.

Martinovanje v novembru, katerega nam je organizirala in izvedla Turistična Agencija Loka Turist je bilo nad pričakovanji uspešno. Najbolj smo bili veselil, kako se znajo naši upokojenci poveseliti, zapeti, zaplesati, poklepetati, saj to je tudi namen teh druženj in organizacije izletov. Predvsem pa so bili zadovoljni nad strokovnim vodenjem izleta . Na poti na Martinovanje smo si ogledali tudi kozolce v Šentrupertu. Pozdravil nas je tudi njihov župan. Izvedli smo štiri izleta, kateri so bili naj pričakovanji obiskani.

V letu 2015 žal nismo organizirali letnega srečanja, katerega se vsi zelo vsako leto veselimo. Vendar zaradi slabega tolmačenja nove davčne zakonodaje nam je bilo to onemogočeno.

V letu 2015 smo obiskali preko 30 naših jubilantov ob rojstnih dnevih in jih tudi obdarili.

Obiskali smo tudi vse naše upokojence, skupaj z županom ob 90 letnici. Vsem nad 90 let pa smo poslali čestitke.

Marija Zajec

Na 7. seji občinskega sveta sprejet proračun občine za leto 2015 v prvi obravnavi

Svetniki občinskega sveta so se 20. januarja sešli na 7. redni seji občinskega sveta, na kateri so obravnavali šest glavnih sklepov, največja pozornost pa je bila namenjena popravljenemu predlogu proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2016. V drugi točki dnevnega reda so svetniki glasovali o sprejetju predloga Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Za boljše razumevanje problematike je župan na sejo povabil pomočnika direktorja javnega holdinga Snaga Ljubljana Igorja Petka, ki je pojasnil da so s predlogom odloka na Snagi namerno malce počakali, saj so želeli, da se uskladijo vse podrobnosti in tako odlok lahko velja enako za vse vključene občine. Razložil je, da ima MOL trenutno vse objekte za ravnanje z odpadki, da pa se bodo nekoč v prihodnosti odlagališča organizirala tudi v kateri drugi občini. Predlagan odlok v tem delu predstavlja standard, ki mora biti enak kot na MOL-u. Svetnike je zanimalo ali bo odlok prinesel spremembe v cenah oziroma stroških za občane, gospod Petek pa je razložil, da do večjih sprememb ne bo prihajalo, čeprav bo v prihodnjem mesecu neodvisno od odloka malce spremenjena cenovna politika. Razložil je, da je trenutni zbirni center za našo občino na Barju, kjer pa prihaja do zelo velikih obremenitev, zato je vsem v interesu, da se poišče tudi možnosti za ustanovitev novih zbirnih centrov. Svetniki so predlog odloka soglasno potrdili. V naslednjih točkah so potrdili tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta in Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani ter predlog, s katerim bo olajšana katastrska ureditev ene od cest.

V nadaljevanju so svetniki podali svoje mnenje o popravljenemu predlogu proračuna, ki so ga predhodno zavrnili na 6. seji občnega zbora. Večina svetnikov je pohvalila delo občinske uprave, ki je uspela v zelo kratkem času pripraviti kakovosten popravek, v katerem je bila upoštevana večina pripomb iz pretekle seje, dodani so bili nekateri manjši projekti, NRP pa je podan v bolj pregledni obliki. Največ pripomb sta imela svetnika, ki zastopata Senožeti, saj v predlogu proračuna za 2016 ni predvidene postavke, ki bi vključevala investicijo v ta del občine. Svoja nasprotovanja sta podprla s statistiko, ki pravi, da Senožeti predstavljajo 13 % prebivalstva celotne občine in si kot take zaslužijo vlaganje v razvoj. Tako kot tudi ostale vasi, ki svoje želje izražajo na vaških odborih, imajo pravico, da svoje interese zagovarjajo na občinskem svetu, zato sta odločno napovedala, da predloga proračuna ne bosta podprla. Župan je pojasnil, da investicije v Senožeti v letu 2016 niso predvidene predvsem zato, ker je proračun zelo omejen, glede na to, da so bile v ta del občine v preteklih letih ves čas investirana visoka proračunska sredstva, pa je prednost tokrat dal vasem, ki so morale čakati na svojo vrsto. Poudaril je tudi, da je bilo veliko preteklih sredstev (predvsem za prenovo POŠ Senožeti) porabljenih neracionalno, zato, da bi se ugotovile morebitne nepravilnosti, pa je tudi napovedal temeljito revizijo. Svetnica Helena Rumič je izrazila svoje zadržke glede umestitve investicije za popravilo pokopališča v Križevski vasi med plazovne postavke, saj je mnenja, da je sanacija tam nujno potrebna in ne more biti odvisna od tega ali bo občina uspela pridobiti sredstva iz sofinanciranja. Direktor občinske uprave je pojasnil, da je sanacija pokopališča v Križevski vasi v prioritetnem planu in se bo izvedla neodvisno od možnosti sofinanciranja. Svetnica Nika Rovšek je izpostavila, da proračun ne predvideva sredstev za najem novih prostorov ali koncesije za vrtec, čeprav je potreba po varstvu predšolskih otrok v občini velika. Župan je pojasnil, da možnih prostorov za najem v občini ni več, da pa bodo koncesionarje skoraj zagotovo podprli, če se le pokaže interes za javno-zasebno partnerstvo. Rovškova je tudi izpostavila visoke stroške, ki so predvideni za delovanje knjižnice v občini, župan pa je pojasnil, da je to povezano z ureditvijo v preteklosti, ki zagotovo ni najbolj optimalna in se bodo v prihodnosti trudili, da jo optimizirajo. Čeprav knjižnica v času prenove ne posluje, mora občina še vedno financirati plačo obema knjižničarkama, četudi ti dve trenutno delata drugje. Rovškova je dala pobudo, da pri izgradnji rondoja na Vidmu župan poišče možnosti sofinanciranja s strani Domžalske občine, še enkrat pa je povprašala glede verjetnosti izvedbe varnih cest v Dolskem. Župan je pojasnil, da bo, v kolikor ne bo težav z lastniki, v Dolskem hkrati z izgradnjo sistema za zemeljski plin izgrajen pločnik od Mercatorja do Kulturnega doma, Energetika Ljubljana pa je potrdila tudi širitev sistema v »Zeleno ulico«, ki teče vzporedno z osnovno šolo Dolsko, s tem pa se bo uredilo tudi odvodnjavanje in izgradilo parkirišče ob šoli. Svetnik Željko Savič je pozdravil odločitev, da se v proračunu 48.000 EUR namenja prenovi kritičnega mostu nad reko Kamnico. Mihaela Mekše je izpostavila, da bi proračun moral vključevati tudi sredstva za komasacijo kmetijskih zemljišč, župan pa ji je pojasnil, da je projekt predvsem odvisen od tega ali bodo lastniki privolili v sofinanciranje ali ne. Oglasil se je še Jure Rabič, ki je pohvalil pripravljen proračun, saj je mnenja, da podpira prioritetne projekte in investicije, ki so v dobro vseh občanov. Svetniki so predlog proračuna sprejeli s 13 glasovi za, dvema proti in dvema zadržanima. O sprejetem predlogu proračuna je bila opravljena 15 dnevna javna razprava.

V Brinju slovesno odprtje novega postajališča za šolski avtobus

20151208_111130Šoloobvezni otroci iz Brinja so v začetku decembra dobili novo postajališče za šolski avtobus. Investicija je bila glede na visoko frekventnost prometa v tem delu občine nujna. S tem, ko so otroci morali na prevoz čakati na neurejenem robu prometne stranske ceste, je bila njihova varnost ogrožena, z novim postajališčem pa so dobili dovolj veliko in varno zbirno točko.
Občinska uprava je 8. decembra postajališče tudi slavnostno odprla. Učenke OŠ Janka Modra so udeležene skozi deklamacijo opomnile na pomembnost varnosti v prometu, župan in predstavnica izvajalca pa sta slavnostno prerezala otvoritveni trak in na ta način oznanila delovanje postajališče.

26. Novoletni tek – iz megle na sonce in nazaj


26. Novoletni tek je na 26. decembrski dan pričaral tisto pravo, vsaj glede na temperature, zimsko tekaško avanturo. Število otrok na otroških tekih in število tekačev na najdaljših razdaljah se je ustalilo na visokih številkah. Največji tekaški praznik v osrčju Slovenije je uspel.

Štartno ciljni prostor so krasile stojnice na katerih so se predstavili proizvajalci športne opreme ter spominkov. Še posebej se je izkazal aktiv žena Plamen iz Turističnega društva Dolsko, ki so v ta namen pripravile sveže pečene dobrote, katerih vonj se je prijetno širil po prireditvenem prostoru. Ni manjkalo niti toplih napitkov. Svojo stojnico je imela tudi humanitarna akcija. Od vsakega prijavljenega tekača smo namreč 2 eura podarili v humanitarni namen. Tako smo v dobrodelni akciji skupaj zbrali 580 € ter zbrali precej materiala za izbrano družino, zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem.

Ob uvodnem nagovoru podžupanje Marije Zajec, smo pričeli ob 10.30 z otroškimi teki na 500m in 300m. Tekla sta tudi medvedka Bojan in Lino, ki sta poskrbela za predhodno ogrevanje. Za animacijo pred,  med in po teku, so poskrbeli člani Kulturnega društva Dolsko. Vsi otroci so ob koncu dobili spominsko kolajno in darilce. Za nekatere je to bila sploh prva in še toliko bolj razveseljivo je, da so jo dobili v svojem domačem kraju. Pravijo, da prve ne pozabimo nikoli. Nato se je pričelo varstvo otrok pred osrednjim vrhuncem programa.

Ob 11. uri smo nadaljevali s programom Novoletnega teka, kjer so se tekači pomerili na treh razdaljah: na 14,5 km, 10,5 km na in na 4,5 km. Na teku je letos sodelovalo izjemno veliko število domačinov. Prav tako se je ob progi zbralo lepo število gledalcev, ki so spodbujali tekače. Ponovno se je teka udeležila naša olimpijska triatlonka Mateja Šimic in postavila najboljši absolutni čas na 10,5 km. Pri moških je na 14,5 km slavil Miroslav Nikolič, na 10,5 km pa Nejc Kavka, oba iz Ljubljane. Občanom se ob zapori cest zahvaljujemo za potrpljenje. Med našimi članicami velja izpostaviti odličen nastop Nataše Prašnikar (2. mesto v kategoriji), Ane Bokalič (4.), Jelke Runtas (8.) in Zlatke Tičar (12.) na 10,5 km in Lucije Grad (8.) na 14,7 km. Med člani sta bila na dolgi progi med nami najboljša Jernej Rebolj (4.) in Matevž Bokalič (9.). Na 10,5 km sta se izkazala tudi Dušan Bartelj (11.) in Vilko Tičar (14.). Posebne čestitke gredo našemu občanu, rekonvalescentu Bojanu Jančarju, ki je po hudi poškodbi leve noge in dolgotrajni rehabilitaciji, dosegel izjemen rezultat na dolgi progi. Več rezultatov na www.sddolsko.si.

Prireditev smo zaključili z žrebanjem nagrad za vse udeležence in s podelitvijo nagrad najboljšim. Nagrade smo s pomočjo naših pokroviteljev podelili v desetih kategorijah do sedmega mesta, kar skupaj pomeni 70 nagrad. Za najstarejšo tekmovalko in tekmovalca je nagrado prispevalo turistično društvo Dol. Brez podpornikov, donatorjev in sponzorjev ne bi šlo in smo jim za tolikšen prispevek iskreno hvaležni. Posebej bi se zahvalili občini Dol pri Ljubljani za donacijo kolajn za otroke ter uporabo prostorov, gasilcem PGD Vinje, KUD Dolsko, Turističnemu društvu Dolsko ter aktivu žena Plamen, ter seveda vsem redarjem, ki so skrbeli za red ob cesti in vsem ostalim, ki ste po svojih najboljših močeh pomagali pri letošnji izvedbi najštevilčnejše prireditve v naši občini.

Sponzorji: Občina Dol pri Ljubljani, JUB Dol, Zavarovalnica Vzajemna, Geograd, Lekarna Pogačnik, Agip, Sporteverest, Podravka, TopAtlet, Perskindol, EKO sadjarstvo Vode, Mlin Rotar in testenine Mlinarjev sin, Penzion in gostilna Pr’ Slovenc, Kmečki Turizem Pr’ Krač, Pekarna Rž, Mercator, Cvetličarna Orehek, Porsche Slovenija, Frizerstvo Lamay, TOP DOM, Šiviljstvo Simona Bučan, Cvetličarna Gričar, Mesarstvo Mesko, Vegov Hram, Mizarstvo Šlibar.

Športno društvo Partizan Dolsko želi vsem občanom in udeležencem teka, prijetno nadaljevanje praznikov in da bodo v letu 2016 zdravi in polni športnega navdiha.

Za ŠD Partizan Dolsko, Miha Bandalo