Študenti oddajte prošnje za bivanje v študentskih domovih do 16. avgusta!

Obveščamo, da je objavljen razpis za sprejem in podaljšanje bivanje študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2018.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje.

Predstavnik študentskih domov Ljubljana Aleksandar Matković je zapisal naslednje:

Iz leta v leto se trudimo zmanjševati čakalne vrste množičnih prvih vselitev ob začetku študijskega leta, kar nam tudi izredno dobro uspeva. V študijskem letu 2017/2018 smo namreč uspeli zagotoviti ležišča vsem študentom, ki so želeli bivati pri nas, že do sredine meseca novembra.

ŠDL zagotavlja kakovostno bivanje in nudi prostočasne dejavnosti na področju kulture in športa, poglablja raven medsebojnih odnosov, posameznika nauči medsebojnega sožitja in v vsakem pogledu mladim odpira vrata v svet. ŠDL je odprt za različnost, a se zaveda enotnega cilja vseh študentov: dokončanje želenega študija. Bivanje v ŠDL ne predstavlja zgolj bivanja, saj lahko stanovalci ŠDL prosti čas izkoristijo za druženje v klubskih sobah, na površinah za družabne športe, v fitnesu in na zunanjih vadbiščih. Kulturnikom in glasbenim navdušencem omogočamo uporabo glasbene sobe z izvrstno akustiko, sobe za glasbene nastope in kulturne prireditve. Nismo pozabili niti na ekološko osveščanje, prav tako pa nudimo površine za skupnostne vrtove, kjer imajo študentje možnost, da si sami pridelajo hrano in začimbe. Za vse, ki jim pridelava hrane ni tako blizu, pa je na voljo restavracija Rožna Kuh’na, ki ponuja pestre, zdrave in uravnotežene obroke.

Grajenje pozitivne izkušnje in začetek uvajanje v samostojno življenje lahko našim stanovalcem omogočimo v 29 domovih, kjer so vsakemu zagotovljeni optimalni pogoji za študij in raznovrstne obšolske dejavnosti. Ti domovi so razporejeni na različnih lokacijah v Ljubljani v bližini fakultet (Rožna dolina, Bežigrad, Mestni log, Šiška, Center)

Cenik si lahko ogledate na povezavi: http://www.stud-dom-lj.si/domovi/stroski-bivanja

ŠDL je od leta 2017 član mednarodnega združenja European University College Association. Z združenjem smo v zadnjem študijskem letu skupaj organizirali projekte, preko katerih smo stanovalcem ponudili možnost pridobivanja neformalnih kompetenc (npr. projekt Message to Europeans 3.0), organizirali študijske obiske karierne orientacije (obiskali smo podjetja, kot so Microsoft, WeTransfer, Smart PR, Armada Music in TomTom na njihovih sedežih v Amsterdamu), omogočili sodelovanje pri poletnih šolah (npr. Cambridge Summer School) ter organizirali druge podobne projekte.

Vselitev si zagotoviš s prijavo na: http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/razpis-2018-19-kon.pdf

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019.

Naj ponovno izpostavimo, da se je dinamika vseljevanja spremenila in čakalne vrste niso več tako dolge. Študentom priporočamo, da po objavi prednostne liste spremljajo našo spletno stran in se seznanjajo z aktualno dinamiko vselitev ter se primerno organizirajo v času od začetka študijskega leta do vselitve v enega od naših študentskih domov.

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja je 16. avgust 2018.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠhttps://portal.evs.gov.si/bivanje/.

Zahvaljujemo se vam, ker z oddajo prošnje ne boste odlašali do zadnjega dne.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na: (01) 530 6027, (01) 530 6028, pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Razpis je objavljen na spletni strani Študentskega doma Ljubljana v rubriki bivanje razpisi – http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi .

TV Slovenija vabi družine, ki rade pojejo skupaj

V oddaji Slovenski pozdrav, na TV Slovenija so v dveh sezonah že gostili 22 družin iz Slovenije in zamejstva. Družine so bile ob petju predvsem ambasador lepih družinskih vrednot. Družine pa so v domači občini s televizijsko ekipo tudi posnele predstavitev svojega domačega kraja.

Ni pomemben sestav, pomembna je energija, ubrano petje , korajža, volja. Družinam se lahko pridružijo tudi strici, tete, vsi ki lahko s svojimi glasovi pomagajo.

Družinam pri nastopu pomagajo glasbeni mentorji, ki jih obiščejo doma in se dogovorijo z njimi. V vsem se prilagodijo.

Ker je bila gledanost in zanimanje za to oddajo velika, so se v ekipi odločili za projekt 3.sezone.

 

Vsi, ki ste zainteresirani, se lahko posnamete z domačim mobilnim telefonom in videoposnetek skupaj s prijavo posredujete na naslov: slovenskipodzrav@rtvslo.si.

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na email naslov svabblaz@gmail.com.

 

Vabljeni k sodelovanju.

 

Vabljeni k sodelovanju v nagradni anketi

 

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

V zadnjem desetletju se v Ljubljanski urbani regiji vse več pozornosti namenja trajnostni mobilnosti, saj je naš cilj znižati visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometne zastoje, zmanjšati uporabo osebnih vozil ter spodbujati uporabo javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja. Prebivalcem Ljubljanske urbane regije želimo tako ponuditi še boljše, učinkovitejše in bolj raznolike načine mobilnosti, ki bodo pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev in s tem k višji kakovosti bivanja v regiji.

S tem namenom smo pristopili k izdelavi celostne prometne strategije (CPS), v okviru katere bomo pripravili temelje za nadaljnje dolgoročno načrtovanje prometa v regiji. Pri tem bo poseben poudarek namenjen ukrepom za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja.

Dosedanje analize, ki so nastale na podlagi delavnic s ključnimi deležniki na področju urejanja mobilnosti ter intervjujev z župani in predstavniki občin LUR (Mestne občine Ljubljana ter občin Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol Pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno Pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika), so pokazale, da je potrebno celostno prometno strategijo graditi na  intenzivnem razvoju javnega potniškega prometa, ki bi moral biti dostopen vsem, hitrejši, ugodnejši in udobnejši. Le tako bodo namreč lahko zagotovljene nujno potrebne hitre povezave z Ljubljano iz vseh smeri oziroma občin regije, kar je tudi eden izmed ključnih razvojnih ciljev regije

 

Vabljeni k sodelovanju v nagradni anketi

Pri nadaljnjem oblikovanju CPS pa so izredno pomembna mnenja, izkušnje in pobude vseh udeležencev v prometu,  zato je aktivno sodelovanje javnosti ključnega pomena. Želimo si namreč, da bo CPS blizu ljudem, da bo vključeval ukrepe, ki bodo reševali konkretne prometne izzive, s katerimi se prebivalke in prebivalci regije vsakodnevno soočajo. V ta namen smo pripravili spletno anketo (https://www.1ka.si/a/178347), s katero želimo pridobiti podatke o stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoč promet) predvsem na ravni regije, seveda pa tudi znotraj posamezne občine. Sodelovanje v anketi pa bo tudi nagrajeno. V mesecu septembru bo potekalo žrebanje, v okviru katerega bomo podelili zložljivo mestno kolo in številne nagrade za spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti, ki jih podarjajo Slovenske železnice in Ljubljanski potniški promet. Vabljeni k sodelovanju.

 

Pripravljavci CPS LUR: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljanski urbanistični zavod, Prometni inštitut Ljubljana in Inštitut za politike prostora.

Izdelavo CPS LUR sofinancirajo občine Ljubljanske urbane regije ter EU projekt SMART-MR (program Interreg Europe).

 

Več informacij: Katja Butina, tel: 01 306 19 14, mail: katja.butina@rralur.si

Povabilo k poletnemu projektu POLETAVCI-poletni bralci

Tudi letošnje leto naša Knjižnica Jurij Vega v projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci – poletni bralci in vabi vse otroke v starosti med 7 in 12 let, da si med poletnimi počitnicami, ki so dolge kar 68 dni, izberete 30 dni in vsak dan pol ure berete: knjige, časopisne članke, revije, stripe, turistične vodnike, recepte … V seznam bralnih dni vpišete, kaj ste prebrali.

Mama, oče, babica, dedek, starejši brat ali sestra, teta ali stric pa s svojim podpisom potrdijo, da ste res brali pol ure na dan. Dobite super navado in super nagrado: branje in majico, ki jo skupaj s priznanjem prejmete na zaključni prireditvi konec septembra.

Zgibanko in seznam bralnih dni dobite v knjižnici ali na internetni strani domače knjižnice. Lepo povabljeni k počitniškemu branju!

Pozor: ogenj ni igrača!

Med poletnimi počitnicami imajo otroci več časa za različne dejavnosti, tako doma kot na prostem. Ob tem je tudi več priložnosti, da se srečajo z nesrečami, med njimi tudi s požarom.

Da bi bili otroci pri vseh počitniških dejavnostih varni je pomembno, da jih poučimo o:

– nevarnosti ognja in vzrokih za nastanek požara,
– preventivnem ukrepanju in
– pravilnem ukrepanju ob požaru.

Kaj je požar
Požar je nenadzorovano širjenje ognja. Ob tem se razvijejo dim, vročina in strupeni plini, ki so nevarni za življenje in zdravje ljudi ter živali.

Trikotnik gorenja in gašenje
Za gorenje so potrebni trije elementi, ki tvorijo tako imenovani trikotnik gorenja. To so gorljiva snov, kisik in toplota. Če katerega izmed njih odvzamemo, bo gorenje prenehalo. Temu pravimo gašenje. Gasimo lahko s hlajenjem (odvzamemo toploto), dušenjem (odvzamemo kisik) ali odvzemanjem gorljive snovi (požar se nima več kam širiti).

Požarna varnost
To je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru. Še bolje pa je, če poskrbimo, da do požara sploh ne pride. Temu pravimo preventivno ukrepanje.

Preventivni ukrepi
Preventivni ukrep je upoštevanje znanja o tem, kako moramo ravnati, da ne bi povzročili požara. Nekaj pomembnih nasvetov:

 • električni vodniki in žice niso igrača, še zlasti so nevarni, če so poškodovani;
 • če kuhamo, nikoli ne zapuščajmo prostora, še zlasti, če je na štedilniku vroče olje;
 • sveče uporabljajmo zelo previdno, vedno jih postavimo na negorljivo površino, stojijo naj ravno in stabilno;
 • pirotehnična sredstva nam lahko ob nepravilni uporabi eksplodirajo v roki, iskre, ki nastanejo ob vžigu, pa lahko povzročijo požar;
 • prazne embalaže vnetljivih tekočin, kot so čistila, razredčila, laki in podobno, ter pršilk pod tlakom nikoli ne mečimo v ogenj;
 • če kurimo v naravi (piknik, kres ipd.), mora biti kurišče obdano z negorljivim materialom in dovolj oddaljeno od gozda ali posameznih dreves. Če je vreme suho in vetrovno, kurjenje raje opustimo.

Igra z ognjem
Z vžigalicami in vžigalniki se ne igrajmo. Takšno ravnanje je neodgovorno in nevarno. Tako ne ogrožamo le svojega življenja, temveč tudi življenje drugih ljudi. Še posebno pazljivo ravnajmo z odprtim ognjem:

 • na bencinski črpalki, ker so bencinski hlapi zelo vnetljivi;
 • v naravi ob suhem in vetrovnem vremenu, ker že nedolžna iskra lahko zaneti požar;
 • v prostoru, v katerem so prisotne nevarne snovi ali plinske jeklenke, ker lahko pride do eksplozije.

Kako se odzovemo, če izbruhne požar
Požar se lahko širi zelo hitro, zato je bistveno, da se odzovemo mirno, hitro in hkrati tudi pravilno, saj s tem lahko požar na začetni stopnji pogasimo tudi sami. Uporabimo gasilnik ali kako drugo priročno sredstvo.

Kako lahko sami pogasimo začetni požar
Če zaradi kakršnega koli vzroka vendarle zagori, lahko začetne požare manjšega obsega (npr. goreč predmet) pogasimo tudi sami z vsemi gasilnimi sredstvi, ki jih imamo pri roki, na primer z vodo, odejo, obleko, peskom, zemljo, vejami, lopato, metlo itn.

Gašenje z vodo je lahko tudi nevarno
Za pravilno in učinkovito gašenje je pomembno vedeti, kaj gori. Ali veste, da voda ni vedno primerno gasilno sredstvo? Je električno prevodna in zelo burno reagira z nekaterimi snovmi (s pregretimi maščobami). Zato električnih naprav in pregretega olja v ponvi nikoli ne smemo gasiti z vodo! Pregreto olje v ponvi najučinkoviteje zadušimo s pokrovko ali mokro krpo.

Gasilni aparat (gasilnik)
Najprimernejši za gašenje začetnih požarov je gasilni aparat ali gasilnik. Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi (vodo, peno, CO2 ali ABC-prahom) in različnih velikosti. Na vsakem gasilniku je tudi navodilo, kako se uporablja. Preberite ga!

Umik na varno je evakuacija
Umik iz stavbe na varno se imenuje evakuacija. Umikamo se po najhitrejši varni poti na zbirno mesto. Evakuacijska pot je označena z evakuacijskimi znaki, ki s puščico kažejo smer umika iz stavbe vse do varnega zbirnega mesta. Evakuacijska pot je narisana na načrtu evakuacije, ki v objektu visi na vidnem mestu.

Pri evakuaciji je pomembno vedeti:

 • če je v prostoru dim, se premikajmo oziroma plazimo po tleh, saj je zrak pri tleh čistejši;
 • usta in nos si prekrijmo z vlažnim robčkom ali krpo ter se umikajmo v smeri evakuacije;
 • izhod iz zadimljenega prostora lažje najdemo, če se gibljemo ob stenah;
 • preden odpremo vrata, kljuko preverimo s hrbtno stranjo dlani. Če je topla, vrat ne odpirajmo, kajti na drugi strani je požar;
 • če zaradi ognja in dima ne moremo zapustiti sobe, zaprimo vrata, pred režo pod njimi pa položimo krpo, kar bo upočasnilo dotok dima v sobo;
 • če se ne moremo varno umakniti, odprimo okno in pokličimo na pomoč;
 • nikoli ne uporabljajmo dvigala, umikajmo se po stopnicah.

Zastrupitev z dimom
Dim, vročina in strupeni plini, ki so nevarni za življenje in zdravje ljudi ter živali, so spremljevalci vsakega požara. Največja nevarnost ob požaru je zastrupitev z dimom. Vdihavanje plinov, ki nastajajo ob požaru, vodi v nezavest. Ker je dim lažji od zraka, se bo zadrževal pod stropom, zato je v takšnem primeru najbolje, da se plazimo po kolenih. Če je le mogoče, si usta in nos prekrijmo z vlažnim robčkom, da bomo lažje dihali. Izhod iz zadimljenega prostora lažje najdemo, če se gibljemo ob zidovih.

Številka 112
Na številko 112 lahko pokličemo v kateri koli državi EU, če potrebujemo pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč ali druge reševalne službe.
Na številko 112 lahko brezplačno pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen, ali pa pošljemo kratko sporočilo (SMS). Kličemo lahko 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ob klicu na številko 112 ostanimo mirni in povejmo kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe in  okoliščine na kraju nesreče ter kakšna pomoč je potrebna.

Več na www.sos112.si

Kranjec, ki je bil pravzaprav Prekmurec

V soboto, 9. junija 2018, smo pred hišo v Senožetih, v kateri je zadnjih 11 let svojega življenja preživel pisatelj Miško Kranjec, pripravili lepo spominsko slovesnost ob 110-letnici rojstva ter 35-letnici smrti izjemnega pisatelja. Iz njegovih številnih del diha življenje prekmurskega malega človeka, z rokami in srcem pripetega na prekmursko zemljo. Opisuje človeka, ki nikoli ne obupa, saj je neuničljivo njegovo hrepenenje po boljšem življenju. Zakaj vsako, še tako težko in grenko, življenje je vendar lepo.

Gostitelj, župan Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc, je vse prisotne pozdravil, poudaril pomen branja, sodelovanja, povezovanja in druženja prebivalcev in društev v obeh občinah. Mag. Damijan Jaklin, župan občine Velika Polana, nas je vse presenetil, ko je del svojega govora prebral v prekmurščini. Poudaril je, da občina že vrsto let podpira najrazličnejše dejavnosti, ki budijo spomin na pisateljevo delo in življenje. Slavnostni govornik, minister za kulturo, Anton Peršak, je poudaril, da se je Miško Kranjec v svojih delih nenehno spopadal z resnico časa, v katerem je živel, ter položajem preprostega kmečkega in delavskega človeka v času velikih političnih in svetovnih sprememb, ki so krojile življenje ljudi v Sloveniji. Bil je borca za pravice malega človeka in glasnik socialnih krivic.

V kulturnem programu so nastopili Trio trobent, učencev Glasbene šole Franca Šturma, je zaigral slovensko himno. Njihov mentor je prof. Martin Dukarič. Predstavili so se vsi učenci POŠ Senožeti, ki so pod mentorskim vodstvom Lilijane Meden odigrali dramski prizor z naslovom Kost ter zapeli prekmursko Vsi se venci venu. Nekoliko starejša gledališka skupina OŠ Janka Modra je odigrala odlomek iz knjige Povest o dobrih ljudeh. V vlogi slepe Katice je zapela Nika Žnidaršič. Njihova mentorica je Darja Dukarič. Da bi prisotni slišali mehko pojočo prekmursko besedo, je Prekmurka Metka Lupše prebrala odlomek iz knjige Potnik pod večer. Tudi sam Kranjec je na začetku svoje pisateljske poti rad ustvarjal v svojem domačem narečju. Moški oktet Belmura je čudovito zapel dve prekmurski pesmi v narečju. Glasovi so se prelivali in božali ušesa poslušalcev. Njihov strokovni vodja je Denis Zver. Nato so se predstavili še pevci Mešanega pevskega zbora Senožeti, ki so pod vodstvom Petre Frece ubrano zapeli dve pesmi, z izjemnim občutkom za moč in lepoto slovenske ljudske pesmi. Senožeški tamburaški orkester je pod vodstvom prof. Eve Dukarič izvedel skladbo z naslovom Savski valovi. Prav reka Sava je s svojim bogastvom v Senožeti zvabila pisatelja Kranjca. In tako kot v njegovi melodično zveneči pripovedi valovi v razvejanem toku ritem ponavljajočih se motivov prekmurskega življenja, tako so člani Senožeškega tamburaškega orkestra skušali z melodijo pričarati reko, ki kipi od silne moči, strasti in predanosti, zdaj spet se krotka in mirna leno vleče skozi zeleno dolino. Je bilo slišati šepet valovanja v strunah njihovih inštrumentov? In ker je bila celotna prireditev prežeta z elementi Prekmurja, se je tamburašem pridružila še Folklorna skupina iz Dolskega, ki je pod vodstvom Anice in Jožeta Zakrajška zaplesala splet prekmurskih ljudskih plesov. Tudi pisatelj je igral na več različnih inštrumentov in če so ljudje zraven še zaplesali …

Prireditev je z veznim tekstom povezala Darja Dukarič, izvrstno pa ga je brala Karmen Pustotnik. Za varnost, prevoze in parkiranje so skrbeli člani PGD Senožeti, nad ozvočenjem je bdel Luka Dukarič. Da je vse teklo po načrtih in so bile vse niti enakomerno napete, je od zamisli pa do končne realizacije skrbel Tomo Dukarič. Ker pa dva naredita za tri in trije za celo skupino, je imel tudi on kar nekaj pomočnikov. Za njihovo delo se jim iskreno zahvaljujem.
Domačina Viktorija in Matjaž Kranjec sta na široko odprla vrata svojega doma in nam z veseljem pokazala, kje je oče ustvarjal zadnja književna dela. Spominsko sobo so obiskali tudi nekateri učenci OŠ Janka Modra, o življenju pisatelja jim je pripovedovala Darja Dukarič, Andrej Bakovnik pa jim je razkazal sobo, v njej razstavljene predmete ter pisatelja predstavil tako, kot ga je doživljal za čas njegovega življenja.
Članice Aktiva žena Klas so pripravile izvrstno pecivo in mize so se šibile pod težo dobrot. Za dobro kapljico so poskrbeli kar Prekmurci sami, saj so pripeljali na »pokušino« vino s Kranjčeve brajde.
Hvala še vsem ostalim, ki niso imenovani, a so s svojim delom prispevali svoj kamenček v mozaiku celotne prireditve.

Darja D.

Vlomi in drzne tatvine stanovanjskih hiš – kako se samozaščitno obnašati?

Premoženjska kazniva dejanja, predvsem govorimo o vlomih v objekte in tatvine na območju države, so v porastu. Pri preiskovanju kaznivih dejanj policisti pri svojem delu ugotavljamo, da se premalo samozaščitno obnašamo oz. ne storimo dovolj za zaščito svojega premoženja in s tem olajšamo delo storilcem tovrstnih kaznivih dejanj. Zaradi navedenega občanom predlagamo, da z dodatnimi ukrepi za zavarovanje svojega premoženja zmanjšajo možnost tveganja, da bi postali žrtve tovrstnih kaznivih dejanj.
– Ko zapuščate stanovanje oz. hišo vedno zaklepajte vrata in zapirajte okna – tudi na kip (škarje);
– najpogostejši način vloma v stanovanja in stanovanjske hiše je lomljenje ključavnic. Nezaščiten zunanji del cilindrične ključavnice je lahek plen vlomilcev. Preverite svoje cilindrične ključavnice in primerjajte stroške montaže ščita in stroške, ki lahko nastanejo zaradi vloma;
– varovanje lahko nadgradite s protivlomnimi vrati, kakovostnimi ključavnicami ali z namestitvijo prečne zapore;
– predlagamo vgradnjo kakovostne alarmne naprave, po možnosti povezane s podjetjem za varovanje;
– če je stanovanje v pritličju, zaščitite okna z varovalnimi protivlomnimi folijami ali vgradite mehansko zaščito na okenskih krilih;
– razmislite o namestitvi senzorskih luči in montaži magnetnih stikal (na okna in vrata) za sprožitev alarma;
– ob daljši odsotnosti se dogovorite s sosedi ali sorodniki, da vam praznijo poštni nabiralnik, dvigajo in spuščajo rolete, večkrat parkirajo pred vašo hišo in podobno, s čimer boste dajali vtis, da ste doma;
– ne puščajte ključev pod predpražniki, v koritih za rože, na okenskih policah, saj jih bodo storilci iskali tam. Ne pišite svojega naslova na obeske ključev, saj jih lahko izgubite ali pa vam jih ukradejo;
– ne puščajte avtomobilskih ključev v vozilu, garaži ali na vidnih mestih v stanovanju ali hiši. Vozilo zaklepajte tudi, ko ste doma;
– ne dajajte fotografij na Facebook in podobne strani, ker tako vse obveščate, da vas dalj časa ne bo doma;
– ne odpirajte vrat neznancem in jih ne spuščajte v stanovanje. Vedno se prepričajte, kdo je pred vrati;
– ne bodite preveč zaupljivi do različnih ponudnikov uslug in storitev, ki jih je veliko, vendar nimajo vsi poštenih namenov. Prvi cilj prevarantov je, da slišijo: »Izvolite, kar vstopite!«, drugi pa da vas okradejo ali ogoljufajo.

V kolikor pa ste žrtev kaznivega dejanja, boste z naslednjimi ukrepi pripomogli policistom k hitrejši in kakovostni prepoznavi oz. identifikaciji predmetov, ki jih policija najde oziroma zaseže pri svojem delu:
– zapišite si poglavitne lastnosti vrednejših predmetov;
– predmete fotografirajte, še zlasti je to priporočljivo za nakit in umetniška dela;
– če je mogoče, predmete označite z gravuro ali z UV-pisalom; Ob prijavi kaznivega dejanja ne pozabite povedati, da so predmeti označeni in do prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne uničite koristnih sledi, ki so jih storilci pustili ob vstopu v vaše domovanje. Označene predmete bo lažje najti in vrniti.
Za morebitna vprašanja in dodatne nasvete pokličite na policijsko postajo oz. vodjo policijskega okoliša (tel. št.: 01 589 60 00), ki vam bo z veseljem posredoval več informacij.
Savo Gvardjančič

 

Razstava likovne sekcije KD Dol pri Ljubljani in koncert o Vinu in ljubezni

Likovna sekcija Kulturnega društva Dol pri Ljubljani deluje že deseto leto in šteje okoli dvanajst aktivnih članov, ki se dobivajo enkrat tedensko skozi celo študijsko leto.
Mentorica, slikarka Renata Grmovšek, im pripravi vedno nove likovne teme in izzive, pri katerih preskušajo različne tehnike, stile, motive in likovne pristope. Vsak izmed likovnih ustvarjalcev ima svoj pristop oz. način slikanja – toliko, kot je slikarjev, je tudi pristopov slikanja. Na tokratni razstavi smo lahko občudovali risbe in slike desetih članic in članov, ki so se lotili risanja in slikanja figure po živem modelu. Človeška figura je eden najzahtevnejših motivov, zato so ustvarjalci najprej naredili lepo število vaj in priprav na slikanje po živem modelu.

Poleg končnih izdelkov – slik na platnu v akrilni in kolažni tehniki, smo si na razstavi lahko ogledali tudi vaje, skice, krokiji in priprave na slikanje. Na ta način so ustvarjalci predstavili dolgotrajen in zahteven proces študiranja in osvajanja človeške figure.

Ob odprtju razstave je potekal tudi koncert O vinu in ljubezni (in vsem kar spada zraven), ki sta ga pripravila znan glasbena umetnika Jernej Dirnbek in Davor Klarič. Poznamo ju iz sodelovanja v skupini MI2, njuna najbolj znana uspešnica pa je priljubljena “Čista jeba”.

Kliknite za ogled galerije slik.

 

Ko ponoviš v tretje, preide v navado – Dvigni rit, bodi fit 2018

Zgodba, ki se je letos zopet odvijala pred našim pragom, je požela veliko zanimanja, po njem pa je izvabila še več zadovoljstva. Dan za zdravje v občini Dol pri Ljubljani je v soboto, 12. maja 2018, privabil več kot 300 udeleženih, ki so svoje znanje o zdravem življenjskem slogu delili in bogatili na različnih področjih.
Kdo organizira in zakaj?

Tudi letos se je domača skavtska skupina Dol-Dolsko 1 odločila, da v sodelovanju z Osnovno šolo Janka Modra in Občino pripravi dan za zdravje. Ustanovitelj skavtov Robert Baden-Powel je za svoje varovance skavte želel, da so družbi v korist in da prostovoljno opravljajo dobra dela, ki zbližujejo ljudi. Iz zvestobe temu načelu skavti črpamo energijo za delo. Ko pa vidimo vse nasmejane in zadovoljne obraze, vemo, da smo na pravi poti.

Kaj se je torej dogajalo?
Tisti, ki ste nas že kdaj obiskali, veste kako dogodek poteka, za vse ostale pa kratek opis. Namen dogodka je mlade in odrasle ozavestiti o pomenu športnih aktivnosti in zdravega prehranjevanja v lokalnem okolju. Praktično to poteka tako, da prostovoljci iz različnih društev, ki jih naša občina premore veliko, pripravijo stojnice in delavnice, kjer delijo svoja znanja. Letos so sodelovala športna društva, aktivi žena, posamezni zdravniki, zobozdravniki, fizioterapevti, športni pedagogi, tisti, ki več vedo o zdravi prehrani, poleg njih pa veliko ljudi dobre volje. Dogodek je odprt za vse, v primeru pravočasne prijave pa smo udeleženim zagotovili tudi brezplačno zdravo malico.

Kdo je delil svoje znanje?
Letos je bil dogodek najbolj pester do sedaj. Udeleženci so se lahko udeležili več kot 30 aktivnosti na kar na 23 delavnicah. Sodelovali smo lahko na športnih delavnicah (od dobrodelnega teka do testiranja za športni karton), delavnicah zdrave prehrane, delavnicah za zdravje, šahovski delavnici in delavnici skavtskih iger. Otroci so si lahko ogledali tudi predstavo z naprstnimi lutkami, za glasbeno popestritev pa sta poskrbela Šolski band Rock&Dol in učiteljsko- starševski band Zlo glasni.

Pot naprej
Poudariti želimo, da je dogodek popolnoma brezplačen za udeležene. Vse to je mogoče, ker vsi, ki ustvarjamo dogodek, tako organizatorji kot vodje delavnic, vse postorimo prostovoljno. Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki ste letos prispevali svojo energijo in čas, da je dogodek tako dobro uspel. Že tretje leto nas je podprla občina Dol pri Ljubljani. Letos pa prvič tudi Športna unija Slovenije s projektom Veter v laseh in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov s projektom Izzivaj uživaj.
Upamo, da bomo tudi naslednje leto tako dobro podprti in bomo lahko pripravili dogodek za vse. Pri tem lahko vsak človek, ki domuje v naših čudovitih krajih ali jih obiskuje, prispeva svoj košček. Starši, če želite, da bi vaši otroci še bolj razvili občutek za sočloveka, da bi cenili našo čudovito naravo in se družili v dobri družbi, vas vabimo k vpisu otrok in mladostnikov k skavtom. Kontakt, kjer dobite več informacij, je kristina.ferlan@gmail.com.

Jan Dovč, foto1: Blaž Šimenc

Oglejte si galerijo slik:

Športni dan DVIGNI RIT, BODI FIT

Z iskricami veselja obarvan 1. maj

Lepo vreme je letošnje prvomajske praznike naredilo še bolj vesele in umirjene. Na večer, 30. aprila, so potekala tradicionalna kresovanja, ki predstavljajo prijetno priložnost za druženje ob ognju. Eno od takih je tudi kresovanje na domačiji Pr’Tomažin, na katerem se vsako leto zbere družba Vinjanov, ki uživajo ob topli hrani in hladni pijači. Za varnost obiskovalcev in varen prižig kresa poskrbijo pri PGD Vinje. Na dogodek so vabljeni vsi občani, zato, če ste letos manjkali, nikar ne izpustite te priložnosti naslednje leto.

V jutro prvega maja se mnogo občanov prebuja s pomočjo koračnice. Tradicionalno prvomajsko koračnico prirejajo PGD Dol in na domačiji Pr’Krač. Letos se je koračnice v Dolu udeležilo več kot 200 obiskovalcev iz vse občine, ki so uživali v dobri uri koračnic pihalnega orkestra Ljubljana Bežigrad. Tokrat se je ansambel predstavil tudi v spremstvu mažoretk, po budnici pa so prostovoljni gasilci med obiskovalce brezplačno razdelili 90 litrov izjemno okusnega golaža. Prireditev je finančno podprla Občina Dol pri Ljubljani, PGD Dol pa se tudi zahvaljuje obiskovalcem za prostovoljne prispevke, ki jih bodo koristno porabili za nakup opreme za zaščito in reševanje.

Š.K.K., PGD Dol pri Ljubljani in PGD Vinje