sklep o javni r proracuna

– Predlog proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 – prva obravnava
​- Predlog proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
– Proračun za leto 2016 – I. splošni del
​- Proračun za leto 2016 – II. posebni del
– Odlok o proračunu za leto 2016
– Načrt razvojnih programov – tekstovno
– Popravljena verzija Načrta razvojnih programov
– Načrt razvojnih programov 2015- 2018 – številčno
​- Kadrovski načrt
– Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem ​