V nedeljo, 18.9.2019 sta potekala naknadni uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ter svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne imenike za območje poteka referenduma je vpisanih 4.632 volivcev.


Pri naknadnemu referendumu so volilci odgovarjali na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016?« .

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je ZA glasovalo 741 volivcev, PROTI pa 638 volivcev. To pomeni, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, sprejet na 9. občinski seji dne 30.3.2016, potrjen.


Pri svetovalnem referendumu o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 44/2016) pa so volivci glasovali za referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se stavba šole v Senožetih v celoti nameni za predšolsko vzgojo in ukine Podružnična šola Senožeti?«.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je ZA glasovalo 684 volivcev, PROTI pa 695 volivcev, kar pomeni, da so volivci izglasovali proti spremembi namembnosti celotne šole v predšolsko vzgojo in proti ukinitvi Podružnične šole Senožeti.


Kliknite tukaj in si oglejte rezultate referenduma v številkah (tabelica s podrobnim preglodom glasovanja).

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.