To, da se populacija danes stara je danes postalo že dejstvo. Projekcije kažejo, da bo v Sloveniji do leta 2060 več kot 14 % delež celotne populacije starejše od 80 let. To ni problem, ampak dejstvo, na katero se moramo primerno odzvati in starejšim omogočiti kakovostno življenje tudi v zrelejših letih ter tistim, ki želijo živeti v domačem okolju, to tudi omogočiti. Danes pa so mlajše generacije ujete v hiter in stresen tempo življenja, imajo obveznosti, nezanesljive zaposlitve. Zato nimajo vedno te možnosti, da bi lahko skrbeli za starejše.

Med uporabniki pomoči na domu je največ prav starejših ljudi. Ob ustrezni pomoči številnim ni treba v dom starejših in lahko do konca življenja živijo doma. Svojci pa zaradi pomoči na domu lahko z manj skrbi hodijo v šolo ali na delo. Pomoči na domu v obliki socialne oskrbe ne potrebujejo samo starostniki, ampak tudi invalidi, nekateri kronični bolniki (na primer pri multipli sklerozi) in poškodovanci. Veliko med njimi jih ne more več samostojno skrbeti zase in potrebujejo, da lahko ostanejo doma, takšno ali drugačno vsakodnevno pomoč: pri jutranji in večerni toaleti, oblačenju in slačenju, menjavi plenic, vstajanju iz postelje, pri odhodu k nočnemu počitku ali pri gospodinjstvu.

 

Do subvencionirane pomoči občinskega koncesionarja so upravičeni:

  • osebe starejše od 65 let, ki niso same sposobne za popolnoma samostojno življenje.
  • osebe s statusom invalida po zakonu.
  • druge invalidne osebe, če imajo priznano pravico do tuje pomoči in nege.
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo statusa invalida, a so po presoji pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči, ter druge osebe, nesposobne za samostojno življenje.
  • hudo bolni otroci ali otroci s težko oziroma najtežjo motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

 

Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu upoštevajoč subvencijo:

  • 5,34 EUR na uro, na delovne dni
  • 6,90 EUR na uro, za nedelje
  • 7,20 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani je objavljen v Uradnem listu RS, številka 26/2019 in se uporablja od 27.4.2019.

 

Andreja Orel

 

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.