Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2016 na območju občine Dol pri Ljubljani

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.
V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2016«

Vaše ponudbe pričakujemo do ponedeljka, dne 8.8.2016 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2016! Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15).

Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:
– Popis del talne označbe 2016

 

Opozorilo Ministrstva za okolje, Uprave RS za reševanje in zaščito

Po podatkih Agencije RS za okolje, Hidrološke prognoze, lahko v sredo popoldne in v noči na
četrtek hitro in močno porastejo manjše reke in hudourniki. Vodotoki s povirjem v Kamniško-
Savinjskih Alpah in Karavankah, na Pohorju, Kozjaku in tudi drugod v severovzhodni Sloveniji
lahko večkrat porastejo in poplavijo na območju pogostih poplav. Manjša razlivanja so možna
tudi drugod po državi.
Ob povečanem dotoku iz sosednje Avstrije bo močneje naraščala tudi reka Drava. V noči na
četrtek in v četrtek so ob njeni strugi možna manjša razlivanja. V četrtek bo močneje porasla
tudi reka Mura.

Iščemo prostor za režijski obrat

Občina Dol pri Ljubljani išče primerne prostore za Režijski obrat – cca. 1000 m2, komunalno opremljeno, na zemljišču je lahko objekt, ki bi bil primeren za uporabo režijskemu obratu. V kolikor razpolagate s tovrstnimi nepremičninami, vas prosimo, da nas kontaktirate preko e-naslova: obcina@dol.si.

Zbiranje ponudb za večja vzdrževalna dela na lokalnih vodovodnih sistemih v občini

»VEČJA VZDRŽEVALNA DELA NA LOKALNIH VODOVODNIH SISTEMIH NA OBMOČJU OBČINE«

Večja vzdrževalna dela zajemajo vodovode:
  • Klopce-Vrh
  • Zagorica
  • Križevska vas
  • Vinje-Žabja vas
  • Podgora
  • RTC Korant

Merilo za izbor ponudnika bo najnižja cena, hkrati z oddajo ponudbe mora ponudnik predložiti najmanj dve potrjeni referenci za izvajanje že identičnih del.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale referenc, bodo zavrnjene.

Obračun se bo izvedel po dejansko izmerah izvedenih del na m2.

Ponudbe lahko zainteresirani pošljete izključno na naslov občine, Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani s pripisom »večja vzdrževalna dela na lokalnih vodovodih«, do dne 3.7.2016 do 10.00 ure.

 

Priloge:

 

Odstranitev dreves v Dolskem

Obveščamo vas, da je jutri v soboto, dne 11.6.2016 predvidena odstranitev dreves na zemljišču s parc.št. 332/2, k.o. Dolsko:

drevesa

 

Razlog za odstranitev dreves je v tem, da zaradi svoje višine in nestabilnosti predstavljajo nevarnost bližnjim objektom ter izvedba pločnika v Dolskem, ki bo potekal od kulturnega doma vse do trgovine Mercator. Promet bo v času del onemogočen.

Za pozno obvestilo se opravičujemo vendar smo šele danes dobili potrditev izvedbe del.

V primeru slabega vremena se bo izvedba prestavila, o datumu pa boste obveščeni naknadno.

V času del se predvideva popolna zapora javne poti mimo frizerskega salona ter vse do mostička čez Kamnico. Zapora bo kratkotrajna.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo o prenosu uradnih ur

Spoštovani!

Obveščamo vas, da zaradi večje odsotnosti občinske uprave dne 1.6.2016 ne bo uradnih ur.

Uradne ure bodo tako v četrtek, 2.6.2016 od 8.00 do 15.00 ure.

Hvala za razumevanje!

Direktor OU  mag. Bojan Babič

Predstavljamo prenovljeno občinsko spletno stran

prenovljena spletna stran

Z veseljem vas obveščamo, da bo brskanje po vsebinah občinske spletne strani od sedaj naprej veliko lažje in bolj prijetno. Spletno stran www.dol.si smo namreč prenovili, naš glavni namen pa je bil lažja orinetacija po strani in bolj pregledne vsebine.

Ob prvem vstopu na stran boste lahko prebrali najpomembnejša obvestila s strani občinske uprave, brez dodatnega klikanja boste našli aktualni obrazec, razpis ali vlogo, pregledano pa bodo nanizani tudi prihajajoči dogodki v občini. Struktura strani omogoča, da boste s svojimi prispevki lažje sodelovali tudi člani različnih društev, organizacij in podjetij. Vašim novičkam je namenjen cel stolpec na spletni strani, v njem pa bomo skušali sproti objavljati reportaže, aktualna povabila in ostale informacije, o katerih nas boste sproti obveščali.

Za boljše poznavanje občine so na enem mestu sedaj zbrani vsi podatki, ki jih potrebujete. Zato, da boste ves čas čutili občinski utrip, bomo redno ažurirali fotogalerijo, ažurno pa se bo dopolnjevala tudi vremenska napoved.

V kolikor na strani najdete kakšno napako, nedelujočo in napačno povezavo ali pa kakšnega drugačnega elektronskega škrata, vas prosimo, da to čim prej sporočite na e-naslov: pletenice@dol.si. Potrudili se bomo, da nepravilnost čim prej odpravimo.

 

Brezplačen odvoz vejevja

V okviru občine organiziramo brezplačen odvoz vejevja, ki ga je povzročilo zadnje sneženje iz lokacije v Kamnici.
ZBIRANJE VEJEVJA BO OD 5.5.2016 DO 15.5.2016.

Zapora ceste v Dolskem

S 4. majem 2016 se je v Dolskem pričelo z gradnjo plinovodnega omrežja. V času izvajanja del bodo občasne popolne zapore. Po izgradnji plinovodnega omrežja v Zeleni ulici se tam prične z izgradnjo meteorne kanalizacije. Občane prosimo za razumevanje.

Obvestilo

Obveščamo vas, da bomo predvidoma 3. maja 2016 pričeli z izgradnjo plinovodnega omrežja v Dolskem. Z deli se pričenja v “Zeleni” ulici, nadaljuje po “Gasilski” ulici (pravokotna na Zeleno ulico), v zadnji fazi pa mimo kulturnega doma v smeri trgovine Mercator.