Sklep o javni razpravi predloga proračuna

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je dne 20.1.2016 na 7. redni seji sprejel sklep, da soglaša, da je predloženi proračun ustrezen in se o njem opravi 15 -dnevna javna razprava.