Odvoz kosovnega materiala

Med 15. aprilom in 31. majem 2016 lahko naročite BREZPLAČNI odvoz kosovnega materiala. Odvoz se izvrši po vašem predhodnem naročilu, ki ga uredite na telefonski številki 01 477 96 00 ali preko elektronske naročilnice, ki jo najdete na WWW.snaga.si.

Delna zapora lokalne ceste LC 069051 Kamnica-Velika vas -Senožeti

Zaradi povečanja vdorov na lokalni cesti LC 069051 Kamnica-Velika vas-Senožeti je Občina pristopila k izvedbi sanacije vdorov, zato bo potrebno omejiti promet za tovorna vozila in avtobuse.

Delna zapora bo na cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, od kilometra 3,208 (pri odcepu za Vrh) do kilometra 4,680 (pokopališče Križevska vas), izjemoma pa se dovoljuje promet za osebna vozila ter interventna in komunalna vozila. Pred samo lokacijo zožitve ceste bo postavljena dodatna signalizacija, ki bo opozarjala uporabnike ceste, da je promet prepovedan za tovorna vozila in avtobuse.

V času delne zapore lokalne ceste LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti bo obvoz za tovorna vozila in avtobuse skozi Veliko vas, iz smeri Senožeti.

Dela bodo predvidoma trajala 6 mesecev. Sam pričetek del pa je odvisen od trajanja postopka oddaje javnega naročila. Prepoved oziroma delna zapora velja do preklica.

​Lokacija zapore:
1a

 

 

 

 

 

 

Lokacija postavitve prometne signalizacije:

Km 0,0 (Kamnica)

1b

 

 

 

 

 
Km 8,921 (Senožeti)

1c

Sklep o javni razpravi predloga proračuna

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je dne 20.1.2016 na 7. redni seji sprejel sklep, da soglaša, da je predloženi proračun ustrezen in se o njem opravi 15 -dnevna javna razprava.