Brezplačen odvoz vejevja

V okviru občine organiziramo brezplačen odvoz vejevja, ki ga je povzročilo zadnje sneženje iz lokacije v Kamnici.
ZBIRANJE VEJEVJA BO OD 5.5.2016 DO 15.5.2016.

Zapora ceste v Dolskem

S 4. majem 2016 se je v Dolskem pričelo z gradnjo plinovodnega omrežja. V času izvajanja del bodo občasne popolne zapore. Po izgradnji plinovodnega omrežja v Zeleni ulici se tam prične z izgradnjo meteorne kanalizacije. Občane prosimo za razumevanje.

Obvestilo

Obveščamo vas, da bomo predvidoma 3. maja 2016 pričeli z izgradnjo plinovodnega omrežja v Dolskem. Z deli se pričenja v “Zeleni” ulici, nadaljuje po “Gasilski” ulici (pravokotna na Zeleno ulico), v zadnji fazi pa mimo kulturnega doma v smeri trgovine Mercator.

Dela na pokopališču Dolsko

Obveščamo vas, da se pričnejo dela ureditve odvodnjavanja na novem delu pokopališča Dolsko, zato bo moten dostop mimo grobnega mesta. Predvideno dokončanje del je 12. maj 2016.

Odvoz kosovnega materiala

Med 15. aprilom in 31. majem 2016 lahko naročite BREZPLAČNI odvoz kosovnega materiala. Odvoz se izvrši po vašem predhodnem naročilu, ki ga uredite na telefonski številki 01 477 96 00 ali preko elektronske naročilnice, ki jo najdete na WWW.snaga.si.

Delna zapora lokalne ceste LC 069051 Kamnica-Velika vas -Senožeti

Zaradi povečanja vdorov na lokalni cesti LC 069051 Kamnica-Velika vas-Senožeti je Občina pristopila k izvedbi sanacije vdorov, zato bo potrebno omejiti promet za tovorna vozila in avtobuse.

Delna zapora bo na cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, od kilometra 3,208 (pri odcepu za Vrh) do kilometra 4,680 (pokopališče Križevska vas), izjemoma pa se dovoljuje promet za osebna vozila ter interventna in komunalna vozila. Pred samo lokacijo zožitve ceste bo postavljena dodatna signalizacija, ki bo opozarjala uporabnike ceste, da je promet prepovedan za tovorna vozila in avtobuse.

V času delne zapore lokalne ceste LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti bo obvoz za tovorna vozila in avtobuse skozi Veliko vas, iz smeri Senožeti.

Dela bodo predvidoma trajala 6 mesecev. Sam pričetek del pa je odvisen od trajanja postopka oddaje javnega naročila. Prepoved oziroma delna zapora velja do preklica.

​Lokacija zapore:
1a

 

 

 

 

 

 

Lokacija postavitve prometne signalizacije:

Km 0,0 (Kamnica)

1b

 

 

 

 

 
Km 8,921 (Senožeti)

1c

Sklep o javni razpravi predloga proračuna

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je dne 20.1.2016 na 7. redni seji sprejel sklep, da soglaša, da je predloženi proračun ustrezen in se o njem opravi 15 -dnevna javna razprava.