Delna zapora lokalne ceste v naselju Videm

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje, vzpostavljena delna zapora lokalne ceste LC 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dol pri Ljubljani, v naselju Videm pri hišni št. Videm 39, v soboto dne 26.10.2019, od 8:00 do 13:00 ure. Prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije in navodil izvajalcev del.
Za potrpežljivost in razumevanje se zahvaljujemo.

Po izboru občanov! – javne predstavitve in posveti

Od ponedeljka, 14.10.2019 do srede, 16.10.2019 so v popoldansko – večernem času v Senožetih, Dolskem in Vidmu potekale javne predstavitve projekta »Po izboru občanov!«

Skupaj se je srečanj udeležilo 37 ljudi, od predstavnikov vaških odborov, predstavnikov občinskega sveta in občinske uprave in zainteresiranih občank ter občanov.

Predstavljeno je bilo orodje participativnega proračuna in njegovi učinki, primeri projektov iz prakse drugih občin in celoten postopek izvedbe v občini Dol pri Ljubljani. Skupaj smo pregledali tudi merila za prijavo in prijavni obrazec ter odgovorili na vsa odprta vprašanja.

Prisotni so pozdravili pobudo občine za uvedbo tega mehanizma soodločanja občanov in se strinjali, da gre za enega bolj demokratičnih pristopov pri razporejanju dela občinskega denarja. Z veliko mero konstruktivnosti so podali tudi nekaj predlogov za izboljšanje projekta v naslednjem izvedbenem ciklu, ki bodo obravnavani in smiselno upoštevani glede na končne rezultate prvega cikla.

Udeleženci smo si izmenjali tudi že nekaj idej za projekte, ki obsegajo različne vsebine, od urejanja prostorov za druženje občanov, nadstreškov za otroke, ki čakajo šolske prevoze, sprehajalnih poti, urejanja otokov za ločeno zbiranje odpadkov, označevalnih tabel, svetlobnega onesnaževanja in druge.

Srečanja so minila v pozitivnem vzdušju, kar nam je v veliko veselje in pričakovanje, da boste občani podali čim večje število kakovostnih predlogov. Časa imate do 30.10.2019, na občini pa smo vam na razpolago za kakršnakoli vprašanja ali pomoč pri prijavi.

Klorirana voda na območju od Črnuč do Senožeti

Po številnih pritožbah naših občanov, da voda zaudarja, smo iz podjetja JP VOKA SNAGA prejeli naslednje sporočilo:
“Prejeli smo vaše sporočilo, da se občanka pritožuje, da voda v Dolskem smrdi in je mastna. 
Kot ste zagotovo seznanjeni, se pitna voda na oskrbovalnem območju vse od Črnuč do Senožeti klorira od 19. 9. 2019. Vonj v pitni vodi je posledica tega ukrepa. Rezultati nadzora pitne vode dokazujejo, da je oskrba varna. Ukrep dezinfekcije bo prekinjen predvidoma konec tega tedna.
 Ukrep dezinfekcije je bil uveden preventivno zaradi večje okvare na primarnem vodovodu, ki ni povzročila le prekinitve oskrbe s pitno vodo, ampak tudi praznjenje pretežnega dela vodovodnega sistema na območju Črnuč do Brinja.  Okvara je bila sanirana, a že dotok zraka v izpraznjene dele sistema lahko povzroči tveganje za zdravje uporabnikov. Oskrba s pitno vodo brez ukrepa kloriranja v tovrstnih primerih ne bi bila varna.
 Za uporabnike na tem območju vonj v pitni vodi ni običajen, zato uporabnike o tem obveščamo preko SMS in e-pošte.  Obvestila so bila poslana tudi 19. 9. 2019, sporočilo pa smo objavili tudi  na spletni strani tukaj:
 Če uporabniki niso vključeni v sistem obveščanja, vas vabimo, da informacijo, da se je v sistem obveščanja možno vključiti, razširite. Za prijavo v sistem uporabniki potrebujete številko odjemnega mesta, ki je na zadnjem računu. Obrazec za prijavo se nahaja na spletni strani tukaj:
 Število uporabnikov, ki se lahko prijavijo v sistem obveščanja na eno odjemno mesto, ni omejeno.
 Vonj v pitni vodi uporabniki zaznavajo in je predvsem posledica reakcije dezinfekcijskega sredstva z ostanki nečistoč in biofilmov v interni vodovodni napeljavi. Deloma lahko vonj izvira tudi iz reakcije dezinfekcijskega sredstva v javnem sistemu, a preverbe kažejo, da ima voda v javnem sistemu vonj po kloru, a nima tako neprijetnega vonja, kot pri uporabnikih. Uporabnikom svetujemo intenzivno spiranje interne vodovodne napeljave, če že niso izvedli samozaščitnih ukrepov do sedaj. Pred tem pa naj odstranijo usmerjevalnike vode na pipah (t.i. perlatorje oz. mrežice), po potrebi naj jih zamenjajo. Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, kar naj povzročajo s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut. Izpirajo naj se vse pipe, poskrbeti je treba tudi za slepe rokave, kjer se voda zadržuje dalj časa.
 Predvsem pa uporabnikom svetujemo, da iz interne vodovodne napeljave odstranijo ali vsaj pogosto menjajo vse dele armatur, ki so opremljeni z mehko plastiko (izvlečne pipe v kuhinjah, cevi za tuše, itd.). Tovrstni materiali lahko v primerih nujne uporabe dezinfekcije povzročijo izrazito neustrezne organoleptične lastnosti pitne vode. Voda ima neprijeten vonj že brez prisotnosti klora, ker na plastičnem materialu potekajo neželeni mikrobiološki procesi, pri čemer služi plastika kot hranilo.
 Upamo, da smo na vprašanja občanov odgovorili. V JP VOKA SNAGA se trudimo uporabnikom zagotavljati oskrbo s pitno vodo brez motečih faktorjev. Teh razmer kljub trudu vedno ne moremo zagotavljati, zagotavljamo pa, da je oskrba varna. Pri tem pa pričakujemo, da nam bodo s samozaščitnimi ravnanji pomagali tudi uporabniki.
 Lep pozdrav,  JP VOKA SNAGA d.o.o.”
 Pripravila: dr. Brigita Jamnik

Participativni proračun v občini Dol pri Ljubljani “Po izboru občanov!”

 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Tudi v naši občini prenašamo del odločanja o porabi proračunskih sredstev neposredno v vaše roke. Verjamem namreč, da ste prav vi tisti, ki najbolje poznate potrebe v vašem okolju, ki veste, kaj bi bilo potrebno storiti, spremeniti, prilagoditi, da bi bila kakovost bivanja vas, vaše družine, prijateljev in sosedov, še boljša.

Zato vas vljudno vabim, da se aktivno vključite v projekt »Po izboru občanov!« s konkretnimi predlogi, kaj bi bilo potrebno izvesti in prav tako tudi glasujete med naborom tistih projektov, ki bodo kar najbolj prispevali k razvoju, prijetnemu počutju, preživljanju prostega časa ali drugim dejavnikom, zaradi katerih boste v svojem okolju še raje prebivali.

Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni v naslednjem letu ter da boste imeli v letu 2020 priložnost, da ponovno predlagate in odločate o novih projektih.

Vaš glas je pomemben, zato prijazno vabljeni k sodelovanju!

Željko Savič, župan

 

NA KRATKO O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU

Participativni proračun je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev, katerega namen je prenesti del odločanja neposredno na skupnost. Z njim lahko prebivalci sami prepoznavajo probleme in potrebe, predlagajo rešitve in določijo prioritete za izvedbo. Postopek izvedbe participativnega proračuna pa mora biti jasen, transparenten, demokratičen in vključujoč.

Gre za orodje občanov, ki je skozi več kot 30-letno uporabo po svetu, pokazal več pozitivnih učinkov:

 • povečanje učinkovitosti porabe sredstev,
 • hitrejša gospodarska rast,
 • bolj enakomeren razvoj občin,
 • zmanjšanje socialnih razlik,
 • boljše ravnanje z infrastrukturo,
 • povečanje zaupanja v demokratične postopke,
 • povečanje aktivacije prebivalcev.

Participativni proračun se uporablja v številnih državah po celem svetu, tako na ravni milijonskih mest kot tudi mestnih četrti ali manjših lokalnih skupnosti. V Sloveniji je bila Občina Ajdovščina prva, ki je leta 2016 zaorala ledino na tem področju, v naslednjih letih pa so se ji pridružile tudi nekatere druge občine: Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Komen, Logatec, Hrpelje-Kozina, Kranjska Gora, Slovenske Konjice, Krško in druge. Pravno podlago za izvajanje participativnega proračuna je moč najti v 48.a členu Zakona o lokalni samoupravi, kjer je navedeno, da: »Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja s prebivalci najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«.

 

 

IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI

Cilj izvedbe participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani je omogočiti aktivno participacijo občanov pri razvoju občine in izboljšanju kakovosti bivanja v svojem okolju. V prvem izvedbenem ciklu želimo, da bi bilo v podajanje in glasovanje o projektnih predlogih vključenih vsaj 3 % vseh občanov, ki stalno prebivajo v občini in so dopolnili vsaj 15 let.

Občani se lahko v izvajanje vključite na dva načina, t.j.:

 • kot predlagatelji in prijavitelji projektov, kjer v sodelovanju z vsaj še enim občanom določite, katere investicije so na območju vašega vaškega odbora najnujnejše ali najbolj zaželene in projekt prijavite na predpisanem obrazcu (priporočamo, da poskrbite tudi za podporo vašega projekta pri sokrajanih) oziroma
 • kot volivci, ki glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši za vaš kraj.

Oba načina se med seboj ne izključujeta, prav nasprotno, vabimo vas, da se vključite tako v prijavo kot tudi v glasovanje o projektnih predlogih.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2020 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, ki jih boste občani predlagali ter izglasovali v letošnjem letu, in sicer:

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Beričevo,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dol,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dolsko,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Klopce,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Laze in
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Senožeti.

Izvedba bo potekala v 4-ih fazah. V prvi in tretji fazi boste imeli glavno vlogo vi, spoštovani občani.

 • Faza ZBIRANJA projektnih predlogov bo potekala od 01.10.2019 do 30.10.2019 (izvedejo jo občani).
 • Faza VREDNOTENJA projektnih predlogov bo potekala od 4.11.2019 do 8.11.2019 (izvede jo posebna komisija, imenovana s strani župana).
 • Faza GLASOVANJA o projektnih predlogih bo potekala 13.11.2019 in 17.11.2019 (izvedejo jo občani).
 • Faza IZVEDBE projektnih predlogov bo potekala v letu 2020 (izvede jo Občina).

 Vse informacije o izvedbi, vključno z vsebino vseh prijavljenih projektnih predlogov, izbranimi projekti in njihovim izvajanjem, bomo ažurno objavljali na občinski spletni strani.

 

 

 ZBIRANJE IN PRIJAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV

Zbiranje projektnih predlogov bo potekalo od 01.10.2019 do 30.10.2019.

Krajani posameznega vaškega odbora (glej opombe spodaj) lahko predlagate projekte za izvedbo samo na vašem območju,  pri čemer vrednost posameznega projekta ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR.

Pri prijavi vaših projektnih predlogov imate povsem proste roke. Vsebina ni omejena in jo lahko vežete na različne tematike, od cestne infrastrukture (ceste, pločniki,…) do zelenih površin (zelenice, parki, vrtovi,…), logistike in transporta, športa, kulture, izobraževanja ali česa drugega, kar je zakonsko in finančno izvedljivo.

Projekt lahko prijavita skupaj minimalno 2 osebi, ki sta dopolnili 15 let in imata stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani.

Pri prijavi je potrebno upoštevati tudi ostala merila za upravičenost projektnih predlogov, ki so dostopna tukaj.

Projekt je potrebno prijaviti na predpisanem, vendar enostavnem Obrazcu za prijavo projektnega predloga, ki je dostopen tukaj. Za boljšo predstavo prilagamo primer izpolnjenega obrazca tukaj. V kolikor bi potrebovali dodatno pomoč pri izpolnjevanju obrazca, vam je na voljo tudi občinska uprava osebno v času uradnih ur, za vsa vprašanja smo dostopni tudi po elektronski pošti proracun@dol.si.

Predloge projektov lahko oddate od srede, 30.10.2019:

 • do 24:00 po elektronski pošti proracun@dol.si ali
 • do 17:00 osebno v glavni pisarni ali
 • po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se poštni žig).

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in, vsaj stran s podpisom, skenirajte.

 

  

JAVNE PREDSTAVITVE IN POSVETI

 Javne predstavitve participativnega proračuna, ki se jih bo udeležil župan oziroma predstavnik občinske uprave, bodo potekale v spodaj navedenih terminih.

Predstavljen bo celoten potek izvedbe participativnega proračuna v občini, hkrati pa bo srečanje tudi priložnost za skupno razpravo glede potreb v skupnosti in projektov, s katerimi bi se te potrebe in izzive lahko reševalo. Glede na to, da »več glav več ve«, bo srečanje tudi odlična priložnost že za samo oblikovanje predlogov projektov in iskanje podpore zanje.

Seznam javnih predstavitev in posvetov:

 1. Ponedeljek, 14.10.2019 ob 18.00 v Gasilskem domu Senožeti, Senožeti 53, za prebivalce vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem) in Senožeti (naselje: Senožeti)
 2. Torek, 15.10.2019 ob 18.00 v Kulturnem domu Dolsko, Dolsko 55, Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje) in Laze (naselje: Laze pri Dolskem):
 3. Sreda, 16.10.2019 ob 18.00 v Osnovni šoli Janka Modra, Videm 17 (šolska dvorana), za prebivalce vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje) in Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše);

Zaželeno je se občani udeležite javne predstavitve in posveta na območju svojega prebivališča, v kolikor pa vam čas tega ne dopušča, se lahko udeležite kateregakoli srečanja.

 

 

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

 Vse predloge bo pregledala komisija za ocenjevanje projektnih predlogov, ki je imenovana s strani župana, in je sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave, dveh predstavnikov lokalne skupnosti in enega zunanjega predstavnika.

Komisija bo prejete projektne predloge ustrezno evidentirala in pozvala predlagatelje k dopolnitvam,  če bo to potrebno. Predloge bo ovrednotila na podlagi vnaprej določenih meril za upravičenost projektnih predlogov, ki so objavljena tukaj ter preverila ustreznost finančne ocene.

Projektni predlogi, ki ne bodo ustrezali merilom za upravičenost projektnih predlogov, bo komisija lahko izločila iz nadaljnje obravnave ali smiselno spremenila tako, da bo projektni predlog ohranil svoje bistvo in se tako lahko uvrstil na seznam za glasovanje, prav tako pa bo lahko enake oziroma podobne predloge združila v enega. Za vsak predlog, ki bo izločen, spremenjen ali združen, bo komisija podala kratko obrazložitev, kar bo objavljeno tudi na spletni strani. Komisija v nobenem primeru ne bo izločala ali spreminjala predlogov na osnovi lastnih želja ali osebnih ocen smiselnosti.

Po zaključeni obravnavi vseh projektnih predlogov, bo komisija sestavila seznam projektnih predlogov, ki bodo šli na glasovanje.

 

  

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanje o projektih bo potekalo v obliki volitev na 6-ih lokalnih voliščih. Volitve bodo v nedeljo, 17.11.2019 od 8:00 do 11:00 ter od 16:00 do 19:00, in sicer:

 1. Gasilski dom, Beričevo 12, za projekte na območju vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje),
 2. Osnovna šola Janka Modra, Videm 17, za projekte na območju vaškega odbora Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše),
 3. Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55, za projekte na območju vaškega odbora Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje),
 4. Dom krajanov Klopce, Klopce 40, za projekte na območju vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem),
 5. Gasilski dom Laze, Laze pri Dolskem 29, za projekte na območju vaškega odbora Laze (naselje: Laze pri Dolskem),
 6. Osnovna šola Senožeti, Senožeti 53, za projekte na območju vaškega odbora Senožeti (naselje: Senožeti).

 

Predčasne volitve bodo v sredo, 13.11.2019 od 8:00 do 17:00 na sedežu občine (glavna pisarna).

Za projekte bo lahko glasoval vsak občan s stalnim bivališčem na posameznem območju vaškega odbora, ki bo na dan glasovanja star vsaj 15 let. Izpolnjevanje obeh pogojev bo izkazal s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta. Glasoval bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelil 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 projektne predloge, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne prazne glasovnice, glasovnice, na katerih bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice.

 

Opombe:

Vaški odbor Beričevo vključuje območje naselij Brinje in Beričevo.

Vaški odbor Dol vključuje območje naselij Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu in Zajelše.

Vaški odbor Dolsko vključuje območje naselij Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje in Vinje.

Vaški odbor Klopce vključuje območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem.

Vaški odbor Laze vključuje območje naselja Laze pri Dolskem.

Vaški odbor Senožeti vključuje območje naselja Senožeti.

Delna zapora ceste v Senožetih dne 27.9.2019

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje, delna zapora javne poti JP 569591 pri hiši št. Senožeti 12a, dne 27.9.2019, v delovnem času. Prosimo, da upoštevate spremenjeno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.

Hvala za potrpežljivost in razumevanje!

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Spoštovani,

občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019v času uradnih ur, v prostorih Občine Dol pri Ljubljani (sejna soba v kletnih prostorih, severni vhod) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 17.10.2019, od 10.00 – 13.00 v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija in 18.10.2019, od 10.00 – 13.00 v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

 • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine (Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Ljubljana) ali skeniranega na elektronski naslov pripombe@dol.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
 • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Lep pozdrav!

Občinska uprava

Moten promet na cesti Kamnica – Zagorica

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije usadov na lokalni cesti LC 069051, med Kamnico in Zagorico moten promet z občasnimi delnimi in popolnimi zaporami zaradi izvajanja del.

Uporabnike ceste prosimo, da so pozorni na spremenjen prometni režim in da upoštevajo navodila izvajalcev del.

Cesta se bo preko noči vzpostavila v prevozno stanje, da se bo omogočilo čimbolj normalno funkcioniranje stanovalcev.

Promet bo moten od 19.9.2019 do konca oktobra 2019.

Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!

Popolna zapora ceste v Vinjah

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije plazu popolna zapora lokalne ceste LC 069022, na odseku Vinje – Dolina, pri sadovnjaku ekološke kmetije Vode.

Zapora bo trajala od 19.9.2019 do predvidoma 4.10.2019.

Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!

Popolna zapora javne poti JP 569611 Senožeti

Občane obveščamo, da bo zaradi rekonstrukcije ceste, vzpostavljena popolna zapora javne poti JP 569611 Senožeti in sicer med naslovi Senožeti 41c in Senožeti 45. Zapora bo vzpostavljena za obdobje od 24.7.2019 do 31.8.2019.

Stanovalcem bo dostop omogočen.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

Oddajte prijavo škode po neurju z dne 20. in 22.6. 2019

Obveščamo vse občane, ki ste v neurju dne 20. in 22. 6. 2019 utrpeli škodo na nepremičninah ali kmetijskih površinah, da bomo v času od 26. 6. 2019 do 17. 7.2019 sprejemali prijave za popis škode na poškodovanih kmetijskih površinah in poškodovanih stanovanjskih površinah.

Navedene obrazce je najdete na spletnem naslovu: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm  in v sprejemni pisarni občine Dol pri Ljubljani.

 

Za lažje delo ocenjevalnih komisij vas naprošamo,da nam na elektronski naslov obcina@dol.si posredujete vrsto poškodbe (izpolnjen zgornji obrazec), ki ste jo utrpeli ter se dogovorite o terminu obiska komisije. Do obiska komisije pripravite morebitne fotografije o škodi, ki ste jo utrpeli ob neurju.

 

Popolni zapori lokalne ceste LC069021 skozi naselje Dol

Občane obveščamo, da bosta zaradi sanacije ceste dve popolni zapori lokalne ceste LC069021 skozi vas Dol, v obdobju od 30.5.2019 do 1.6.2019

Zapori bosta pri hiši št. Dol 1G in med hišama Dol 7 in Dol 8. Zapori ne bosta sočasni, da bo omogočena dostava do najbližjih hiš vsaj z ene strani.

 

Obvoz bo mogoč po lokalni cesti mimo Jub-a.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

 

Zbiranje ponudb za izvedbo košnje trave ob občinskih cestah in javnih površinah na območju občine Dol pri Ljubljani

Vabimo vas, da oddate vašo ponudbo za strojno košnjo trave v občini.

Obseg del ocenjujemo na cca 100.000 m2, dela pa bi se izvajala v juniju.

Obračun košnje trave se bo vršil po dejanskih izmerah, obračunska enota pa je 1 m2 oziroma 1 delovna ura.

Ponudbe naj zajemajo tri različne opcije izvajanja del:

 • Cena za najem delavca/uro – delo se opravi z našim traktorjem, delavec pa mora biti usposobljen za delo s traktorjem in mulčerjem;
 • Cena za najem delavca in mehanizacije/uro;
 • Cena/m2 pokošene trave – izvajalec opravi delo samostojno.

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za eno obliko izvajanja del. Občina se bo glede na pridobljene ponudbe odločila za sam način izvajanja del in znotraj tega poiskala najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenila ustrezno pogodbo.

Merilo za izbor izvajalca bo najnižja cena, ponudniki pa morajo predložiti tudi ustrezna dokazila (mehanizacija, oprema, delovna sila), da lahko dela tudi izvedejo. Ponudbe, ki teh dokazil ne bodo vsebovale, ne bodo upoštevane v izbirnem postopku.

Občina si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe oziroma ne sklene pravnega posla z nobenim izmed ponudnikov, četudi ti izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Ponudbe lahko pošljete na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

ali  e-poštni naslov: jure.bencina@dol.si

Ponudbe sprejemamo do 29.5.2019, do 12. ure.

Jure Benčina

 

Subvencionirano počitniško varstvo

Občina Dol pri Ljubljani bo v času poletnih počitnic sofinancirala poletno varstvo za šolske otroke (do 16 otrok v enem terminu) v šestih enotedenskih terminih. Počitniško varstvo bo izvedeno v organizaciji Hiši zabave Pustotnik, termini pa so naslednji:
– od 1. julija do 5. julija,
– od 22. julija do 26. julija,
– od 29. julija do 2. avgusta,
– od 5. avgusta do 9. avgusta,
– od 19. avgusta do 23. avgusta,
– od 26. avgusta do 30. avgusta.
S prijavami bomo pričeli v juniju, ko bo točno znana tudi cena in višina sofinanciranja. Več informacij bo objavljenih na spletni strani www.dol.si in v junijski izdaji Pletenic.

Iščemo prostor za začasno ureditev zbirnega centra za odpadke

Občinska uprava še vedno išče ustrezno lokacijo za umestitev začasnega zbirnega centra za odpadke:
– predvidena površina je pribl. 2.000–2.700 m2,
– 1/3 površine mora biti ustrezno pokrita, 1/3 je predvidena za manevrirno površino in 1/3 za umestitev zabojnikov,
– prednost bodo imeli lastniki, ki že imajo ograjano površino, ustrezno urejeno odvodnjavanje in lovilce olj ali drugih nevarnih snovi, nadzor pristopa, video nadzor in druge tehnične rešitve v skladu s projektom.
Predloge lahko pošljete na e-naslov obcina@dol.si.