Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2017

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2017«

Vaše ponudbe pričakujemo do torka, dne 1.8.2017 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2017!

Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15). Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:

Poletni delovni čas knjižnice Jurija Vege

Sporočamo vam, da bo imela Knjižnica Jurij Vega v času poletnih počitnic (do 1. septembra 2017) malce prilagojen delovni čas. Tako bodo njena vrata odprta po naslednjem urniku:
PONEDELJEK 11:00–18:00
TOREK 11:00–18:00
SREDA 08:00–15:00
ČETRTEK 11:00–18:00
PETEK 08:00–15:00
Še vedno vas vabijo, da sodelujete v akciji »Poletavci«, ki sledi pravilu, da v naslednjih 30 dneh vsak dan pol ure beremo karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. Glavna nagrada je set za badminton.

Pravica za uveljavljanje pravic do subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Spoštovani otroci otrok, ki zaradi prevelike števila prijav niso bili vključeni v vrtec!

Obveščamo vas, da Občina Dol pri Ljubljani sofinancira varstvo otrok v višini 10 % od cene programa na otroka, ki velja za vrtec pri OŠ Janka Modra. Pravico do subvencije lahko uveljavljate s pisno vlogo, ki si jo lahko naložite s klikom tukaj, prevzamete pa jo lahko tudi na sedežu Občine. Odobrene vloge se bodo upravičencem izplačevale za obdobje od septembra 2017 dalje.

Nered na ekoloških otokih

V občini se ves čas srečujemo z izjemnim neredom na ekoloških otokih. Na prvi spodnji fotografiji je vidno nevzdržno stanje v Beričevem, na drugi pa v Brinju, kjer odpadke vozijo sredi noči in povzročajo neznosen hrup, nedavno pa so nametali celotno embalažo od motornega olja.

Ker se kljub pozitivnim spodbudam stanje ne spreminja, se je Občina odločila, da bo nekatere kontejnerje odstranila.

Meteorološko opozorilo za 28. junij 2017

Danes popoldne in zvečer bodo krajevno nastale močnejše nevihte, ob prehodu vremenske fronte v noči na četrtek pa bodo krajevna neurja z močnim vetrom in nalivi prehodno zajela večji del Slovenije.

Močni sunki vetra zahodnih smeri bodo najprej zajeli obalo (predvidoma med 20. in 22. uro). Morje bo razburkano. Ob nalivih so možni hitri porasti hudourniških voda. Vreme se bo v drugi polovici noči umirjalo.

Opozorilo bo predvidoma obnovljeno 28.6.2017 do 19h.

Prošnja Policije

Policija, pristojna za našo občino, sporoča, da se v naši okolici zadržujejo Romi, ki razmetavajo po ekoloških otokih.

Policija in občinska uprava tako naprošata vse občane, naj bodo pozorni na sumljive osebe in avtomobile in v primeru, da opazijo kakršnokoli sumljivo dejanje, to nemudoma javijo na 113.

Zapora ob obnovi občinske javne poti JP 569361

V okviru izgradnje tehnološkega središče ELES Beričevo se bo izvajala tudi obnova dela občinske javne poti JP 569361 , ki leži na zemljišču s parc št. 569/1, k.o. Beričevo (nasproti Eles-a).

V času izvedbe del bo popolna zapora omenjene ceste, in sicer od dne 26.6.2017 do predvidoma 26.11.2017. Obvoz bo možen po naslednjih cestah:
– JP 569361
– JP569201
– JP569321 in
– LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko.
Hvala za razumevanje.

Razpisujemo prosto delovno mesto

Občina Dol pri Ljubljani razpisuje prosto delovno mesto strojnika – VOZNK STROJNIK.
Delo obsega delo z delovnimi stroji – prevozi materiala, vzdrževanje cest in druge javne infrastrukture, druga dela v sklopu del režijskega obrata občine.

Zahtevana izobrazba: osnovna šola, dovoljenje za upravljanje z delovnimi stroji, traktorji in drugo mehanizacijo.

Zaposlitev je za nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece

Prijave do 7.7.2017.

Obvestilo o dimnikarskih storitvah

Na podlagi Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS) uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev, in sicer iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP): http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

 

V kolikor je uporabnik zadovoljen z nekdanjim koncesionarjem (SDG d.o.o.. Domžale) in želi, da mu tudi v prihodnje izvaja storitve, ga o tem ni treba posebej obvestiti. Če uporabnik torej ne izbere dimnikarske družbe do 30. 6. 2017 izvaja dimnikarske storitve za obdobje od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 nekdanji koncesionar, SDG d.o.o., Domžale.

 

Občinska uprava

Sofinancirano počitniško varstvo za osnovnošolce

Občina Dol pri Ljubljani letošnje poletje organizira dva tedna zabave, športa, druženja in dogodivščin za osnovnošolce. Vabljeni ste vsi, ki ne veste, kam bi se med počitnicami »dali« in kaj bi počeli s prostim časom, ki ga med počitnicami res nikoli ne (z)manjka.

V sodelovanju z lokalnimi društvi in zunanjimi izvajalci bo Občina v prvem tednu julija (od 3. do 7. 7.) in konec avgusta (od 21. do 25. avgusta) pripravila nepozaben teden za vse zainteresirane osnovnošolce. Vjulijskem terminu bodo aktivnosti potekale v Dolskem, v avgustovskem terminu pa v Dolu. Vsak dan, od ponedeljka do petka, se bomo srečali ob 8. uri zjutraj in do 16. ure skupaj uživali, ustvarjali, športali, se hladili, igrali in sladkali.

Vsak dan bo poskrbljeno za prehrano, varstvo in animacijo. S seboj morate prinesti le dobro počitniško razpoloženje, nahrbtnik, rezervna oblačila in zaščito pred soncem (čepico, sončno kremo). Najbolj lačni lahko v nahrbtnik shranijo tudi sadje ali prigrizek po svojem okusu.

Vas zanima, kaj bomo počeli? Vsak dan se bo našlo ogromno zanimivih dejavnosti za vse starosti, okuse in želje. Od likovnih ustvarjalnic, gledaliških improvizacij, športnih in vodnih iger, do pohodov, kuhanja, spoznavanja tujih jezikov in obiska lokalnih znamenitosti. Če bi radi izvedeli več, pridno spremljajte objave na občinski spletni strani www.dol.si in na občinskem facebook profilu.

Kdo plača? Projekt »Počitnice v domačem kraju« subvencionira Občina Dol pri Ljubljani. Osnovnošolci s stalnim prebivališčem v Občini Dol za tedensko udeležbo plačajo 10 EUR, udeleženci iz drugih občin pa polno ceno, ki znaša 60 EUR/teden.

Kliknite tukaj in si naložite prijavnico. Izpolnjeno pošljite na e-mail leon.tabor@dol.si (skenirana prijavnica), ali pa jo osebno oddajte  v sprejemni pisarni Občine ali po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Naložite si lahko tudi prijavnico v pdf obliki.

Preklic popolne zapore na lokalni cesti Kamnica-Križevska vas-Senožeti

Zaradi izvedene sanacije plazu v Križevski vasi, na lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, se popolna zapora ceste odpravi.

Kljub vsemu pa še vedno velja prepoved prometa za vsa tovorna vozila in avtobuse, po lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, pri odcepu za Vrh v smeri Križevske vasi ter v Križevski vasi pri pokopališču, v smeri Vrha, izjemoma pa se dovoljuje promet za osebna vozila ter interventna in komunalna vozila.

Pred samo lokacijo zožitve ceste je postavljena dodatna signalizacija, ki opozarja uporabnike ceste, da je promet prepovedan za tovorna vozila in avtobuse.

Prepoved velja do preklica.

Išče se prostor za zdravniško ambulanto

Občina Dol pri Ljubljani je v letu 2016 pridobila še eno koncesijo na področju javne zdravstvene službe, osnovna zdravstvena dejavnost. Da bi novi zdravnici dr. Anji Černe lahko zagotovili svojo ambulanto, vas vse tiste, ki ste zainteresirani in imate morda ustrezen prostor za to dejavnost, prosimo, da posredujete ponudbe na naslov občine:

–          Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali
–          obcina@dol.si.

Merila za prostore so opredeljena v Pravilniku o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Ur.l.RS, št. 24/92 in 98/99-ZZdrS).

Nekaj osnovnih zahtev:

–          Ordinacija (vsaj 12m2)
–          Soba za medicinsko sestro
–          Čakalnica (vsaj 6m2)
–          Sanitarije za zaposlene
–          Sanitarije za paciente

Višina stropov mora biti najmanj 2,40 m

Pomembo je tudi, da je lokacija dostopna tekoče do vrat in da je urejen dostop za invalide.

Prioritetne lokacije so v središču Dola, na Vidmu in v središču Dolskega.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na e-mail: obcina@dol.si in število 01/5303-240; 01/5303-243.

 

Občinska uprava

Poziv zainteresiranim za sodelovanje na sejmu v Dolu

9.9.2017 bo v občini Dol pri Ljubljani pri OŠ Janka Modra na Vidmu potekal sejem.

Zainteresirani za najem stojnic in ponudbo prehrane in pijače, se javite na kontaktno številko 01/5303-243 ali na elektronski naslov sandra.ucakar@dol.si.

Za domače ponudnike/občane je najem stojnice brezplačen, za neobčane pa najem znaša 10 €. Prireditev bo potekala predvidoma v popoldanskem času.

Predvideno je več glasbenih, plesnih nastopov in druga družabna dogajanja.

Zainteresirani za krovno prodajo pijače in prehrane (najboljše oboje skupaj en ponudnik), se čim prej javite.

Nujno obvestilo za lastnike zemljišč ob glavni cesti pri Senožetih

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je v proračun za leto 2017 uvrstila ureditev ceste DC G2 – 108/1181 Šentjakob – Ribče od km 9.940 do km 11,930 ob naselju Senožeti. Predvideva se izgradnja pločnika, zavijalnih pasov in ureditve dveh avtobusnih postajališč z vso pripadajočo infrastrukturo (javno razsvetljavo, odvodnjavanjem itd.).

Projektanti in DRSI so dne 16.5.2017 občanom in prizadetim lastnikom predstavili projekt.
Ker bi želeli čimbolj predstaviti projekt in lastnike zemljišč seznaniti s predvideno traso oziroma odvzemom objavljamo kataster – traso projekta in tudi seznam parcel s predvidenim odvzemom (odvzemi so minimalni). Možnost vpogleda pa je tudi na sedežu občine Dol pri Ljubljani, pri g. Kokol Bojanu.

Pripombe in predloge do projekta sprejema občina Dol pri Ljubljani (pisno) ali po emailu na naslov občina@dol.si. najkasneje do 27.5.2017.