Sporočilo za izvajalce nastanitvene dejavnosti

S tem sporočilom vas želimo seznaniti z novostmi pri poročanju v turizmu, ki so pomembne za vse izvajalce nastanitvene dejavnosti (gostitelje – zavezance za plačilo turistične takse) v vaši občini, zato vas vljudno prosim, za posredovanje spodnjega obvestila (po elektronski pošti, v kolikor razpolagate z njihovimi e-naslovi, z obvestilom na vaših spletnih straneh, itd..), z namenom, da spremenjen način poročanja – zavezancem za poročanje podatkov v turizmu – ne bo povzročil prehudih težav.

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

 

Županov nagovor ob prvem šolskem dnevu šolskega leta 2017/2018

Šolske počitnice se poslavljajo in pred nami je novo šolsko leto.

Novo šolsko leto bo zopet zanimivo in ustvarjalno. Pridobili si boste nova znanja, spretnosti in navade, ki vam bodo pomagale v vašem življenju. Te cilje boste lažje dosegli skupaj z učitelji, starši, brati, sestrami in sošolci. Pred vami je leto novih načrtov.

Velikokrat je učenje naporno in se vam zdi odveč, a vendar vedite, da znanje omogoča uresničitev vaših sanj, želja in pričakovanj, ki jih prinaša prihodnost.

Drago prvošolci. Na prvi šolski dan vam je vse novo in neznano, a le nekaj dni bo trajalo, pa boste že komaj čakali, da pridete med prijatelje, da počnete zabavne reči in se kaj novega naučite. Čaka vas nepozabna dogodivščina tistih, ki boste šolo šele spoznali, pa velikih, skoraj odraslih šolarjev, ki boste že razmišljali, kakšna bo vaša nadaljnja izobraževalna pot.

Dragi vozniki. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti mi, vozniki.

Želim vam srečno ter uspešno novo šolsko leto!

Župan občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc

Informacije glede napovedane stavke prevoznikov

Glede napovedane stavke voznikov, smo pridobili uradno mnenje in stališče prevoznika, ki v naši občini skrbi za javni prevoz med Ljubljano in Senožetmi. Objavljamo njihov odgovor.

“Spoštovani,

dne 22. 8.2017, smo prejeli s strani Sindikata voznikov avtobusov Slovenije napoved stavke, ki naj bi se začela 4. 9. 2017. S stavkovnim odborom se bomo sestali ta petek, pomemben del pogovorov bo tudi zagotovitev minimuma delovnega procesa v času stavke. Zagotovitev izvajanja šolskih prevozov je ena od naših prioritet in po našem mnenju predstavlja minimum delovnega procesa, katerega morajo vsi sodelujoči zagotoviti na podlagi zahtev zakona. O napredku pogovorov vas bomo osebno sproti obveščali.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo ter lepo pozdravljamo!

David Glavina, vodja komerciale”

Začetek prodaje subvencioniranih šolskih vozovnic

Dijaki in študenti imajo letos na voljo dva načina za oddajo vloge za pridobitev šolske vozovnice, to je preko portala eUprave ali na klasičen način – z izpolnjeno vlogo v fizični obliki, ki jo oddajo na izbranem prodajnem mestu. Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa lahko dijaki urejajo od ponedeljka, 21. avgusta, študentje pa od 21. septembra 2017 naprej.

Za vse tiste, ki bodo uporabili prvi način oddaje vloge preko eUprave, je pogoj, da imajo prej urejeno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA). Po ustrezni namestitvi digitalnega potrdila lahko elektronsko vlogo oddajo od doma. Z oddajo omenjene vloge istočasno zaprosijo za pravico do subvencioniranega prevoza.

Nekaj dni po oddaji vloge se morajo dijaki in študenti nato tudi osebno oglasiti v enem izmed treh izbranih prodajnih mest Urbane, kjer se jim bo na kartico Urbano ali kartico IJPP zapisala pravica do subvencioniranega prevoza, če so do nje upravičeni. Ob tem naj vsak posamezni vlagatelj prevozniku obvezno predloži tudi šifro vloge, ki se je ustvarila ob spletnem vnosu elektronske vloge.

V drugem primeru, pri urejanju vozovnice in statusa na klasičen način, dijak ali študent vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice natisne, jo izpolni, nato pa jo potrdi na izobraževalni ustanovi ali pa k vlogi priloži potrdilo o vpisu. S potrjeno vlogo se nato oglasi v enem izmed spodaj navedenih prodajnih mest Urbane, da mu lahko predstavnik LPP na izbrano kartico zapiše pravico do subvencionirane vozovnice, če je do nje upravičen.

Pošiljanje vlog po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatih letos tako kot lani ni več mogoče, je pa dijakom in študentom ob sobotah, 26. avgusta in 2. ter 30. septembra 2017, med 6.30 in 13. uro, omogočeno urediti vozovnice v Potniškem centru LPP.

Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa poteka v obeh primerih (preko portala eUprave ali na klasičen način) za dijake od 21. avgusta, za študente pa od 21. septembra dalje in na naslednjih izbranih prodajnih mestih:

  • Potniški center LPP, Slovenska 56, na Bavarskem dvoru,
  • Avtobusna postaja Ljubljana,
  • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.

Ljubljanski potniški promet bo v prihodnje vzpostavil spletno prodajo vseh vrst vozovnic. Kot prevoznik z največjo bazo podatkov dijakov in študentov v Sloveniji trenutno usklajuje elektronski sistem za spletno prodajo vozovnic z Ministrstvom za promet in infrastrukturo, da bi lahko v najkrajšem možnem času vzpostavil ustrezno storitev za omenjeni največji skupini potnikov. Testiranje spletne prodaje vozovnic LPP za dijake in študente bo potekalo predvidoma že v prihodnjih mesecih.

Več podrobnejših informacij o potrjevanju oziroma podaljševanju statusa in urejanju vozovnic si lahko ogledate na: http://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/solska-mesecna-vozovnica

OBVESTILO POTNIKOM – predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana- Senožeti za September 2017

 

Obveščamo vas, da bo nakup IJPP in delavskih mesečnih vozovnic za mesec september 2017 možen na blagajni Avtobusne postaje Ljubljana. Poračun sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani pa bo možen pri nakupu za mesec oktober v prostorih občine Dol pri Ljubljani.

Predprodaja za naslednje mesece se bo vršila po naslednjem razporedu:

za oktober         28. in  29.09.2017      od   13:00 -19:30
za november     26. in  27.10.2017      od   13:00 -19:30
za december     29. in  30.11.2017      od   13:00 -19:30
za januar           21. in  22.12.2017      od   13:00 -19:30
za februar         30. in  31.01.2017      od   13:00 -19:30
za marec           27. in  28.02.2017      od   13:00 -19:30
za april              29. in  30.03.2017      od   13:00 -19:30
za maj               25. in  26.04.2017      od   13:00 -19:30
za junij              30. in  31.05.2017      od   13:00 -19:30

prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

V času predprodaje je možen tudi nakup delavskih mesečnih vozovnic.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Ljubljana, 22.8.2017

Prepovedan promet za tovorna vozila na javni poti Kamnica-Osredke3

Zaradi poslabšanja stanja javne poti JP 569161 Kamnica – Osredke 3 (razpoke in večji posedki), je občina Dol pri Ljubljani, zaradi preprečitve nadaljnjih poškodb na javni poti, na podlagi 30. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 92/2013), prepovedala promet za tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Omejitev velja do preklica, izjemoma pa se promet dovoljuje komunalnim in interventnim vozilom.

Prepoved velja od današnjega dne dalje.

Obvestilo o zapori na cesti Ljubljana-Litija ob mostu čez Mlinščico

Od izvajalca del smo prejeli pojasnilo glede del in izmenične zapore na glavni cesti ob mostu čez Mlinščico pri Dolu.

Glede na trenutni plan predvidevajo, da se bo asfaltiranje desnega voznega pasu pričelo to sredo (23.8.2017), dokončano naj bi bilo v četrtek, sledi preusmeritev prometa ter zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja vozišča še na levi polovici vozišča. Planirano je, da naj bi se polovična zapora umaknila do 1.9.2017. Promet bo še vedno tekel po dveh montažnih mostovih.

V kasnejšem času (proti koncu meseca septembra oz. v začetku oktobra) je predvidena še krajša polovična zapora vozišča s semaforji zaradi asfaltiranja s finim asfaltom ter zaključnimi deli, max. do 5 delovnih dni.

Dela na lokalni cesti Ihan-Zaboršt

Predvidoma v ponedeljek, 21.8.2017 se bo pričelo z deli na lokalni cesti LC 071063 Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu, nadaljevalo pa v smeri proti Zaborštu, na javni poti JP 569311:

Izvaja se izgradnja elektro kabelske kanalizacije, in sicer 20 kv kablovod Domžale – Jub –Dol pri Ljubljani. V času izvedbe del bodo polovične zapore s semaforji, ki bodo premične. Dela bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra.

Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

 

Subvencije za turizem – za podjetja je na voljo osem milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis »Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017 – 2020). Razpis je težak osem milijonov evrov, glede na pozno objavo letos izplačil ne bo, so pa načrtovana za prihodnje leto in vse do leta 2020. Posamezen projekt lahko prejme največ 200 tisoč evrov subvencije, do leta 2019 pa nameravajo tako podpreti najmanj 35 samostojnih podjetnikov oziroma malih in srednjih podjetij.

Več o razpisu in celotno dokumentacijo najdete na povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1126.

Pozor: velika vročinska obremenitev

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje bo od danes do predvidoma nedelje, 6. avgusta, predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Povečana je nevarnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju, zato svetujemo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravi. Da ne bi zagorelo, je pri uporabi ognja treba upoštevati predvsem naslednje:

  • pri kurjenju je treba ustrezno zaščititi kurišče, ogenj pa ves čas nadzorovati,
  • ob vetru je kurjenje prepovedano in je z njim treba prenehati,
  • prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
  • prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih in drugih predmetov ter snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

ARSO tudi svetuje (vir: www.arso.si):

Obvestilo za paciente šolske zdravnice dr. Nuške Guid

Obveščamo, da se je šolska zdravnica dr. Nuška Guid, ki je vrsto let skrbela tudi za zdravje naših občanov,  z julijem zasluženo upokojila. Tisti, ki ste bili njeni pacienti, si morate tako v naslednjih mesecih izbrati novega osebnega zdravnika.

Dr. Anja Černe, zdravnica družinske medicine s koncesijo za našo občino, ki od začetka letošnjega leta ordinira v ambulanti Kulturnega doma v Dolskem, vas obvešča, da še vedno sprejema nove paciente. Dobrodošli ste vsi, stari nad 15 let. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 068 696 622 ali pišite na e-naslov info@medicina-cerne.si.

Sklep o ocenjevanju škode po pozebi

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji na priznanih kulturah in na podlagi sklepa o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji so pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2o17 na prizadetih katastrskih občinah po prizadetih kulturah.

Vloge – obrazec 2PT (pozeba, toča) morajo biti poslane najkasneje do 22. 8. 2017 na naslov Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, prav tako pa morajo biti podatki vnešeni v aplikacijo Ajda.

Kliknite za ogled uradnega dokumenta. 

Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2017

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2017«

Vaše ponudbe pričakujemo do torka, dne 1.8.2017 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2017!

Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15). Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:

Poletni delovni čas knjižnice Jurija Vege

Sporočamo vam, da bo imela Knjižnica Jurij Vega v času poletnih počitnic (do 1. septembra 2017) malce prilagojen delovni čas. Tako bodo njena vrata odprta po naslednjem urniku:
PONEDELJEK 11:00–18:00
TOREK 11:00–18:00
SREDA 08:00–15:00
ČETRTEK 11:00–18:00
PETEK 08:00–15:00
Še vedno vas vabijo, da sodelujete v akciji »Poletavci«, ki sledi pravilu, da v naslednjih 30 dneh vsak dan pol ure beremo karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. Glavna nagrada je set za badminton.

Pravica za uveljavljanje pravic do subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Spoštovani otroci otrok, ki zaradi prevelike števila prijav niso bili vključeni v vrtec!

Obveščamo vas, da Občina Dol pri Ljubljani sofinancira varstvo otrok v višini 10 % od cene programa na otroka, ki velja za vrtec pri OŠ Janka Modra. Pravico do subvencije lahko uveljavljate s pisno vlogo, ki si jo lahko naložite s klikom tukaj, prevzamete pa jo lahko tudi na sedežu Občine. Odobrene vloge se bodo upravičencem izplačevale za obdobje od septembra 2017 dalje.

Nered na ekoloških otokih

V občini se ves čas srečujemo z izjemnim neredom na ekoloških otokih. Na prvi spodnji fotografiji je vidno nevzdržno stanje v Beričevem, na drugi pa v Brinju, kjer odpadke vozijo sredi noči in povzročajo neznosen hrup, nedavno pa so nametali celotno embalažo od motornega olja.

Ker se kljub pozitivnim spodbudam stanje ne spreminja, se je Občina odločila, da bo nekatere kontejnerje odstranila.