Javna razprava o predlogu proračuna

Na 12. seji občinskega sveta, dne 28.12.2016, je bil sprejet sklep, da sta predložena predloga proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 in leto 2018 sprejeta in se o njima opravi 15 dnevna javna razprava. Občani lahko vlagajo pisne pripombe in predloge k predlogoma proračunov do 13. januarja 2017 po pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (s pripisom: Predlog proračuna) ali preko elektronske pošte na naslov: obcina@dol.si.

OBVESTILO POTNIKOM – predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana- Senožeti

 

 

Iz podjetja Arriva d.o.o.  so nam sporočili, da še vedno niso odpravili težav s programom, zato  bo predprodaja IJPP vozovnic za mesec februar, z namenom poračuna sofinanciranja s strani Občine dol za mesec januar potekala na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Občina se opravičuje vsem potnikom, ki se jim ne obračuna občinske subvencije za vozovnice. Občina ta sredstva ves čas zagotavlja, žal pa ministrstvo še vedno ni usposobilo informacijskega sistema, ki bi to tudi obračunal pri nakupu mesečne vozovnice.

PREVOZNIK ARRIVA d.o.o. OBVEŠČA:

Obveščamo vas, da bo predprodaja IJPP vozovnic za mesec februar, z namenom poračuna sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani za mesec januar, potekala 30. in 31.1.2017 v času od 13:00-19:30 ure v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Predprodaja za naslednje mesece se bo vršila:

  • za marec   23. in  24.2.2017    od   13:00 -19:30
  • za april      30. in  31.3.2017    od   13:00 -19:30
  • za maj       25. in  26.4.2017    od   13:00 -19:30
  • za junij      30. in  31.5.2017    od   13:00 -19:30

v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

V času predprodaje je možen tudi nakup delavskih mesečnih vozovnic.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Dopis glede nadvoza Brinje

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za investicije v ceste, nam je sporočila, da bodo nadvoz v Brinju ohranili, a bo potrebna adaptacija. Ker menijo, da nadvoz uporabljajo izključno naši občani, so nas obvestili, da bodo podali predlog za sofinanciranje.

Kliknite tukaj in preberite njihov dopis.

Poziv občanom za oddajo ponudb ya najem prostorov za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Občina Dol pri Ljubljani je pred kratkim uspela pridobiti še eno koncesijo na področju javne zdravstvene službe, osnovna zdravstvena dejavnost.

Koncesija bo podeljena še letos.

Prostorov, ki jih ambulanta potrebuje, še nimamo izbranih, zato vas v ta namen prosimo, da vsi tisti, ki ste zainteresirani in imate morda ustrezen prostor za to dejavnost, posredujete ponudbe na naslov občine:

–          Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali

–          obcina@dol.si.

Merila za prostore so opredeljena v Pravilniku o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Ur.l.RS, št. 24/92 in 98/99-ZZdrS).

Nekaj osnovnih zahtev:

–          Ordinacija (vsaj 12m2)

–          Soba za medicinsko sestro

–          Čakalnica (vsaj 6m2)

–          Sanitarije za zaposlene

–          Sanitarije za paciente

Višina stropov mora biti najmanj 2,40 m

 

Pomembo je tudi, da je lokacija dostopna z avtomobilom do vrat in da je urejen dostop za invalide.

Prioritetne lokacije so v središču Dola, na Vidmu in v središču Dolskega.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na e-mail: obcina@dol.si in število 01/5303-240; 01/5303-243.

 

Občinska uprava

Dodatno pojasnilo glede vozovnic

Ker smo dobili kar nekaj vprašanj, zakaj ne morejo tisti, ki so kupili letno vozovnico tudi dobiti brezplačne vozovnice za december, podajamo pojasnilo.

Mesečna vozovnica za dijake in študente brez subvencije občine stanejo 25 EUR. Subvencija občine znaša 5 EUR mesečno. Od septembra dalje sistem prodaje vozovnic ni omogočal obračuna subvencij, zato so dijaki vsak mesec plačali 25 EUR namesto 20 EUR. Ker problema ni bilo mogoče rešiti na ravni informacijskega sistema, ki je v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo smo se odločili, da bodo dijakom in študentom fizično izdajali vozovnice za mesec december v prostorih občine, pri čemer se bo opravil poračun za nazaj, za mesece: september, oktober in november, kar znaša 15 EUR, subvencija za december, ki znaša 5 EUR in dodatno plačilo občine, ki znaša 5 EUR, kar je skupaj pokrilo voznino za mesec december, posledično pa je bila vozovnica za dijake in študente za mesec december brezplačna.

Pri letnih vozovnicah tovrstnih težav ni bilo. Subvencija občine je bila upoštevana, zaradi česar na letno vozovnico ne morejo prejeti še dodatne vozovnice za mesec december, pa tudi sicer letna vozovnica že sama po sebi pokriva tudi mesec december. Za letno vozovnico so dijaki in študenti plačali po 200 EUR, to je toliko kot bodo dijaki in študenti, ki kupujejo mesečne vozovnice in se jim pravilno obračuna subvencija občine, plačali za 10 mesecev.

Nujno obvestilo glede mesečnih vozovnic za dijake in študente

Zaradi težav pri prehodu na enotne vozovnice dijaki in študenti v septembru, oktobru in novembru niso bili deležni občinske subvencije v višini 5 EUR mesečno pri nakupu mesečne karte za avtobus.

NA OBČINI DOL PRI LJUBLJANI BO OD 28.11. 2016 DO 1.12.2016 MED 15.30 IN 19.30 URO ODPRTA BLAGAJNA ZA MESEČNE VOZOVNICE NA KATERIH LAHKO DIJAKI IN ŠTUDENTI DOBIJO BREZPLAČNO VOZOVNICO ZA MESEC DECEMBER 2016.

Razliko do polne cene vozovnice bo pokrila Občine Dol pri Ljubljani.

Obvestila so bila objavljena na avtobusih, kjer jih je marsikdo spregledal zato ponovno obveščamo.

Predprodaja IJPP vozovnic za mesec december

Predprodaja IJPP vozovnic za mesec december, z namenom poračuna sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani za pretekle mesece, bo potekala od 28. 11. 2016 do 1. 12. 2016, v času od 15:30 do 19:30, v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Upravičenci s seboj prinesejo svoje IJPP kartice na katerih so zapisani vsi potrebni podatki.

Arriva Dolenjska in Primorska

Obvestilo o krajanom naselij Brinje in Beričevo – nadvoz Brinje

Občina Dol pri Ljubljani je pred kratkim s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela dopis, v katerem ugotavljajo, da je frekvenca prometa, ki se odvija preko nadvoza, zelo majhna, zato so mnenja, da nadvoz in z njim povezano vzdrževanje nista več smotrna.

Direkcija RS za infrastrukturo je občini določila rok en (1) mesec, da se o nameravani rušitvi opredeli, skupaj z občani, ki nadvoz uporabljate. Zato vas prosimo, da v roku 10 dni od prejetja tega dopisa pisno sporočite vaše stališče do nameravane rušitve nadvoza, če nadvoz uporabljate, kolikokrat mesečno je to ter za dostop do katerih zemljišč (parc.št.).

Če občina v roku enega meseca od prejetja dopisa s strani Direkcije RS za infrastrukturo ne sporoči stališča, se bo smatralo, da se z rušitvijo strinja tako občina kot tudi krajani.

Za prijaznost in posredovanje podatkov se vam iskreno zahvaljujemo.

 

Priloga:
Dopis Direkcije RS za infrastrukturo

Nujno obvestilo policije

Spoštovani občani,

s strani policije smo bili obveščeni, da se je v okolici šole v Dolskem v torek 12.10.2016 okrog 16.00 ure zadrževal neznan moški ter ogovarjal dve učenki in se nespodobno razkazoval. Moški je star okoli 35 let in ima črn avtomobil znamke Mercedes.

Vse občane, ki imajo kakršenkoli podatek o omenjenem vozniku ali vozilu (reg št. ipd.) prosimo, da te podatke sporočijo na policijsko postajo Ljubljana – Bežigrad, VPO: Savo Gvardjančič telefon 01 589 60 00 ali na občino Dol pri Ljubljani telefon 01 530 32 40.

Obvestilo lastnikom gozdov in dreves, lociranih ob javnih površinah

Lastnike gozdov, dreves, ki so locirani ob občinski infrastrukturi, javnih površinah in ostalih nepremičninah obveščamo, da so dolžni vzdrževati rastlinje oziroma vegetacijo v smislu rednega obrezovanja vejevja, odstranjevanja dotrajanih dreves (ki so še posebej nevarna) ipd. V primeru, če lastniki ne odstranijo nevarnih dreves bo občina obvestila pristojne inšpekcijske službe.

Poostren nadzor nad spoštovanjem prometnih predpisov

V zadnjem času se ugotavlja povečano število kršitev, ki se nanašajo na prekoračitve hitrosti v naseljih, nespoštovanja prometne signalizacije (prepoved za tovorna vozila) ipd. Občane obveščamo, da bodo pristojne službe poostrile nadzor nad spoštovanjem prometnih predpisov, predvsem na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do kršitev in je zaradi tega ogrožena varnost v cestnem prometu.