Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Dol pri Ljubljani se v Občini Dol pri Ljubljani plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča. Zavezanci so dolžni Občini posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča so zavezanci dolžni prijaviti Občini v 30 dneh po nastali spremembi. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila odločba že izdana, ima po Zakonu o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 117/06; ZDavP-2) v 15-tih dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni, če predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo spremembo (npr. kupoprodajno/najemno pogodbo).

Oprostitev plačila

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili ali kupili novo družinsko hišo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva uporabe stanovanja oz. stanovanjske hiše in traja pet let. Oprostitev se uvede na zahtevo občana – vloga je dostopna na spletni strani Občine in na Občini.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanca se lahko oprosti plačila tudi v nekaterih drugih primerih, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. O oprostitvi se odloča na podlagi vloge zavezanca, ki mora predložiti dokaze o tem, da nadomestila ne zmore plačevati.

 

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.