Finančna uprava RS je prve odločbe za plačilo NUSZ za leto 2017 poslala v mesecu juliju z navadno pošto. Ker ne razpolagajo z dokazili, da so zavezanci prejeli odločbe, tistim zavezancem, ki so zamudili rok za plačilo ali pa še niso poravnali obveznosti, ponovno pošljejo odločbo z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP). 85. člen Zakona o davčnem postopku namreč določa, da se odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, sprva vročajo z navadno vročitvijo. V kolikor davčni zavezanec ne plača davka v roku, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP).

Zavezancem sporočamo, da ne gre za dvakrat odmerjeno nadomestilo, ampak za isto odločbo, ki so jo prejeli že v mesecu juliju. Zavezanci, ki so NUSZ v vmesnem času že poravnali, lahko štejejo novo prejeto odločbo za brezpredmetno. Zavezanci, ki pa vseh obveznosti za NUSZ še niso poravnali, pa naj le-te poravnajo po novi odločbi.

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.