Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec vodovodnih sistemov Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, Vinje – Žabja vas, Križevska vas in Korant. Za zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode skrbita Občina Dol v okviru notranjega nadzora in Ministrstvo za zdravje v okviru državnega monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora za Občino Dol izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) smo pripravili letno poročilo, ki je objavljeno na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek poročila se nahaja v spodnji preglednici, ki prikazuje število odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru notranjega nadzora, na posameznem vodovodnem sistemu.

V sklopu državnega monitoringa pa je bilo v letu 2018 opravljenih 8 preverjanj ustreznosti pitne vode na vodovodih sistemih v upravljanju Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek se nahaja v spodnji preglednici, medtem ko so na spletni strani občine objavljeni podrobnejši rezultatu preizkušanj.

Priloga:
– Poročilo rezultatov internega monitoringa pitne vode za leto 2018
– Poročilo rezultatov državnega monitoringa pitne vode za leto 2018

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.