Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 13. člena Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca (Ur.l.RS, št. 63/2010) in Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca (Ur.l.RS, št. 59/2013), objavlja javni poziv za predložitev vloge za uveljavljanje pravice do subvencije.

Občina sofinancira varstvo otrok v višini 10% cene programa na otroka, ki velja za Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, UR.l.RS, št. 17/2019).

Pogoji za upravičenost do subvencije so navedeni v omenjenih pravilnikih.

Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo z ustreznimi prilogami, ki jo odda na sedežu občine v času uradnih ur ali po pošti. Obrazec/vloga je dosegljiva na sedežu občine, lahko pa si ga tudi shranite na svoj računalnik s klikom tukaj.

Odobrene subvencije se bodo upravičenim vlagateljem izplačevale za obdobje od septembra 2019 dalje.

Vlagatelji so upravičeni do subvencije po tem pravilniku do trenutka ko je otrok sprejet v organizirano varstvo predšolskih otrok oz. do vstopa  septembra tekočega leta oz. do vključitve v eno izmed oblik organizirane predšolske/šolske vzgoje in varstva.

Dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Dol pri Ljubljani (tel.št.: 01/5303-240 ali 01/5303-243).

Željko Savič, Župan

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.