Upravna enota Ljubljana RS je z 21.1.2016 izdala sklep o ukinjanju delovanja Krajevnega urada Dol pri Ljubljani kot načina dela Upravne enote Ljubljana. Krajevni urad Dol pri Ljubljani bo s poslovanjem prenehal 31.3.2016.

V predmetni zadevi je Občina Dol (župan) že 19.11.2015 na Ministrstvo za javno upravo RS podal oster protest zoper ukinitev KU, ter predlagal tudi optimalno rešitev, tako da bi našo uslužbenko na občini zaposlili za 20 % delovnega časa za opravljanje del v KU, ostalih 80 % pa bi bila zaposlena na občini.

Dopis smo naslovili tudi na Skupnost Občin Slovenije, Skupnost občin pa je na podlagi našega dopisa uvrstila problematiko ukinjanje krajevnih uradov na sejo 29.1.2016.

Žal so bila vsa prizadevanja občine, da se ohrani delovanje krajevnega urada do sedaj neuspešna.

Kliknite za dostop do uradne objave sklepa.