Zaposleni:


mag. Bojan Babič

Direktor občinske uprave

e-pošta: bojan.babic@dol.si
tel. št.: 01 530 32 44

Bojan Kokol

Svetovalec za komunalno in gradbeno dejavnost

e-pošta: bojan.kokol@dol.si
tel. št.: 01 530 32 47

Senad Kumalić

Višji referent za gradbene in komunalne zadeve

e-mail: Senad.Kumalic@dol.si
tel. št.: 01 530 32 53

Ana Ahčin

Svetovalka za gradbene in komunalne zadeve

e-pošta: ana.ahcin@dol.si
tel. št.: 01 530 32 54

Aleksandra Učakar

Svetovalka za družbene dejavnosti

e-pošta: sandra.ucakar@dol.si
tel. št.: 01 530 32 43

Mojca Marinček

Višja referentka za komunalne zadeve

e-pošta: marincek@dol.si
tel. št.: 01 530 32 48

Tajda Sobočan

Računovodstvo

e-pošta: tajda.sobocan@dol.si
tel. št.: 01 530 32 51

Evo Potokar Cuzak

Računovodstvo

e-pošta: eva.potokar.cuzak@dol.si
tel. št.: 01 530 32 51

Ana Biser

Glavna pisarna

e-pošta: obcina@dol.si, info@dol.si
tel. št.: 01 530 32 40

Zunanji sodelavci:


Leon Tabor

Organizator in koordinator kulturnih dejavnosti

e-pošta: leon.tabor@dol.si
gsm: 031 339 436

Miro Šubelj

Organizator kulturnih dejavnosti

e-pošta: subelj@dol.si
gsm: 031 324 007
tel. št.: 01 564 71 57

Špela Korinšek Kaurin

odgovorna urednica občinskega glasila Pletenice

e-pošta: spela.korinsek@dol.si
gsm: 040 262 558