Večina začrtanih del je bila v lanskem letu uspešno zaključena (sanacije cest v Beričevem, Kamnici, Vinjah in Lazah), zaradi zgodnejše zime pa so ostale še tri lokacije, na katerih se trenutno dela izvajajo s polno paro in bodo v večji meri do meseca maja zaključena.
Na javni poti Kamnica-Petelinje se izvaja posodobitev vodovodnega omrežja. Zaključek sanacije poti predstavlja zgolj še preplastitev vozišča ter ureditev z ozelenitvijo, kjer se je izvajala izgradnja hišnih vodovodnih priključkov. Na javni poti Senožeti 5 – 20 so sanacijska dela večinoma zaključena. V kratkem se pričakuje še ureditev priključkov na občinsko cesto ter odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih ob pregledu izvedenih del.
Dela se zaključujejo tudi na lokalni cesti Ihan-Zaboršt. V letošnjem letu so le-ta predstavljala sanacijo še približno polovice odseka, pri tem pa se je odpravila slaba nosilnost nosilnega ustroja. V zadnjih dneh so se po asfaltiranju uredile bankine in obnovile talne označbe.
V okviru izgradnje elektro kabelske kanalizacije oziroma izgradnje 20 KV Domžale-Jub se je v aprilu izvedla preplastitev javne poti v Zaborštu, omeniti pa velja, da Elektro Ljubljana koncipira tudi pri sanaciji lokalne ceste Ihan-Zaboršt.

Izvedla se je tudi ureditev javne poti v Lazah pri gasilskem domu. Makadamsko vozišče je zamenjala asfaltna prevleka.

Zaključujejo se še dela na prvem delu sanacije ceste v Zaborštu. Nadaljevanje del pa je predvideno v mesecu maju. V maju je predviden še pričetek del na obnovi ceste v Vinjah (Vinje 45), pred tem pa se bo izvedla posodobitev vodovodnega omrežja. Načrtovana je še sanacija treh vdorov ob javnih poteh, in sicer na cesti v Janče, kjer sta trenutno dva vdora, in na cesti v Osredke, za kar bo Občina pridobila sredstva s strani države.
Polne roke dela ima tudi pravni oddelek občinske uprave. Trenutno se ukvarja z odkupom zemljišč za izvedbo projekta rekonstrukcije ceste v Dolu, ki bo potekala od izvoza krožišča za Dol proti križišču z lokalno cesto, kjer bo umeščeno krožišče, uredile pa se bodo tudi površine za pešce. S tem projektom bo poskrbljeno za boljšo prometno varnost v križišču cest z izgradnjo krožišča namesto sedanjega križišča prednostne in neprednostne ceste.
Občina bo tudi v bodoče stremela k čim obsežnejšim rekonstrukcijam dotrajane infrastrukture, se pa pri tem srečuje z nemalo težavami, zato bi izkoristili priložnost in apelirali na vse občane, ki imajo neurejeno odvajanje fekalnih voda, da slednje čim prej uredijo v izogib kasnejšim težavam.

Bojan Kokol in Darko Ilijevski

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.