OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani je od šol. leta 2008/09 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt Zdrava šola na šoli aktivno živi. Vanj so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani.

Pod okrilje Osnovne šole Janka Modra sodijo matična osnovna šola ter dve podružnični šoli, dve enoti vrtca ter knjižnica Jurij Vega.

Več o delovanju šole najdete v Katalogu informacij javnega značaja.

Letni delovni načrt šole

 • Kontakti matična šola
 • Podružnični šoli
 • Vrtec
 • Knjižnica Juriij Vega
 • Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani
  Videm 17
  1262 Dol pri Ljubljani

  040 88 66 39 => ŠOLSKI GSM

  01/564-7067 => TAJNIŠTVO

  01/564-7317 => RAVNATELJ

  01/563-9024 => POMOČNICA RAVNATELJA

  01/563-8027 => KUHINJA

  059/33 68 32 => PREHRANA

  059/33 68 33 => KNJIŽNICA (ŠOLSKA)

  059/33 68 35 => PSIHOLOGINJA

  059/33 68 37 => RAČUNOVODSTVO

 • Podružnična šola Dolsko
  Dolsko 85, 1262 Dol pri Ljubljani
  Tel. št: 01 564 71 47

  Podružnična šola Senožeti
  Senožeti 53, 1262 Dol pri Ljubljani
  tel. št.: 01 564 02 35

 • Enota Vrtca Dol
  Videm 17c, 1262 Dol pri Ljubljani
  tel. št: 01 564 48 24

  Enota vrtca Dolsko
  Dolsko 85 A, 1262 Dol pri Ljubljani
  tel. št: 01 564 70 36

 • Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani
  Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani
  Tel. št.: 01 563 80 28