Policijska postaja Ljubljana – Bežigrad, VPO: Savo Gvardjančič
01 589 60 00
Gasilska brigada Ljubljana, poveljnik Tomaž Kučič
01 234 20 00
Občinski štab civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani, poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
Civilna zaščita, za nujne primere, v primerih večjih nesreč in le v primeru aktivacije štaba civilne zaščite, Dol 1
01 5303 250
Pošta Dol pri Ljubljani, Videm 54
01 560 96 20
Upravna enota, izpostava Bežigrad
01 306 28 50
Upravna enota Ljubljana, izpostava Moste-Polje
01 306 30 00
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Lj., Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji
051 443 415 (Helena Kozlevčar)
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, OE Ljubljana
01 420 45 33
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano OE Ljubljana
01 420 45 00
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, OE Ljubljana
01 420 44 88
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, OE Ljubljana
01 420 48 00
Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
01 426 43 02
Zasebna splošna ambulanta dr. Valerija Rus
01 564 71 56
Družinska medicina: dr. Anja Černe, dr.med., Dolsko 55
Tel: 068 696 622; e-mail: info@medicina-cerne.si
Zasebna zobozdravstvena ambulanta, Špela Potočnik, dr. dent. med.
031 746 121 in 01 563 80 23
Zobozdravnica za mladino in odrasle, Vesna Furlan Urbančič
01 563 97 15 in 031 651 777
Zasebna patronažna in babiška služba občine Dol pri Ljubljani, Aneta Rihtar, dipl. med. sestra
031 376 282
Zasebna patronažna in babiška služba občine Dol pri Ljubljani, Martina Kumer, dipl. medic. sestra
031 652 196
Pomoč na domu - Žarek upanja, Andreja Orel, s.p. (socialna delavka Natalija Brodar)
041 259 862
Lekarna Pogačnik, Videm 54
01 563 83 08 in 01 563 98 11
Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad
01 300 18 00 in 01 300 18 02
Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje
01 587 34 00
SPOT brezplačno svetovanje za podjetnike: svetovalka Tadeja Bučar, uni.dipl.ekon.
tadeja.bucar@ozs.si
Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani
01 564 70 67
Knjižnica Jurij Vega, Videm 17
01 563 80 28
Enota vrtca Dolsko
01 564 70 36
Enota vrtca Dol
01 564 48 24
Podružnična šola Senožeti
01 564 02 35
Podružnična šola Dolsko
01 564 71 47
VVD Ježek – s koncesijo, Dolsko 94 a
031 344 480
Gasilska zveza Dol-Dolsko, sedež: Dolsko 55, predsednik: Gregor Pirc, poveljnik: Mirko Medved
gz.dol.dolsko@gmail.com
Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani, sedež: Videm 48, predsednik: Marko Lunar, poveljnik: Dušan Musi; e-mail: pgddol.poveljstvo@gmail.com; spletna stran: www.pgddolj.si
pgddol.poveljstvo@gmail.com
Prostovoljno gasilsko društvo Dolsko, sedež: Dolsko 15, predsednik: Boštjan Zupančič, poveljnik: Oton Kovič
pgddolsko@gmail.com
Prostovoljno gasilsko društvo Beričevo-Brinje, sedež: Beričevo 12, predsednik: Gorazd Škraba, poveljnik: Janez Anžič
gskraba@siol.net
Prostovoljno gasilsko društvo Laze, sedež: Laze pri Dolskem 29b, poveljnik: Marko Nolimal, predsednik: Lojze Žnidaršič
pgdlaze@gmail.com
Prostovoljno gasilsko društvo Klopce, sedež: Klopce 40, predsednik: Maks Jemec, poveljnik: Marijan Prašnikar
maks.jemec@petrol.si
Prostovoljno gasilsko društvo Senožeti, sedež: Senožeti 25, poveljnik: Luka Škarja, predsednik: Peter Frantar
pgd.senozeti@gmail.com
Prostovoljno gasilsko društvo Vinje, sedež: Vinje 26 b, poveljnik: Dušan Pustotnik, predsednik: Ivo Sasso
pgd.vinje@gmail.com
Veterinarska ambulanta Ljubljana d.o.o., Sneberska cesta 111, 1000 Ljubljana
031 297 147 in 01 528 42 92
Zavetišče za pse in mačke, Meli center Repče
041 779 884 in 07 304 56 16
Turistično društvo Dolsko, predsednica: Zlatka Tičar
01 563 82 60 in 031 412-057
Turistično društvo Dol pri Ljubljani, predsednik: Jure Kuhar
01 564 75 05
Turistično društvo Senožeti, predsednica: Simona Bakovnik; e-mail: mamapetih@gmail.com
041 933 408
Urejanje javne razsvetljave - Križman d.o.o.., Selska ulica 3, 1292 Škofljica; okvare lahko javite tudi na občinsko upravo na tel. št.. 01/530-32-40
051 662 089
Zimska služba in intervencije v občini (naravne nesreče, prometne nesreče, elementarni dogodki ...): MAPRI PROASFALT d.o.o. – vzdrževanje cest; odgovorna oseba: Iztok Poljanšek
Vodja: 040 192 082; Dežurni delovodja in preglednik: 040 192 086
Vzdrževanje lokalnih vodovodov Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, Vinje – Žabja vas, Križevska vas in Korant: Aleš Lavrič s.p., Zalog pri Kresnicah 5, 1281 Kresnice
041 365 558
Čiščenje kurilnih naprav SDG dimnikarstvo d.o.o., Prešernova c. 7 a, Domžale
031 520 902
Pokopališče Dol, oskrbnik: Peter Avsec, Dol 5b
01 563 92 69
Pokopališče Beričevo, oskrbnik: Peter Avsec, Dol 5b
01 563 92 69
Pokopališče Križevska vas, oskrbnik: Jožef Pokovec, Zagorica 12
01 564 72 76
Pokopališče Vinje, oskrbnik: Ivo Sasso, Vinje 26
01 564 74 29
Pokopališče Dolsko, oskrbnik: Jože Bokal, Dolsko 63
01 564 76 23
Župnija Svete Helene, Dolsko
01 564 72 58
Župnija Svete Marjete Dol pri Ljubljani
01 563 90 96 in 031 525 256
Bencinski servis OMV, Podgora pri Dolskem 40
01 530 71 80 (6:00 - 22:00)
BS MOL Senožeti (Agip), Senožeti 93
01 46 05 317
Brezplačni odvoz vašega izrabljenega vozila iz občine Dol pri Ljubljani - GET inženiring, d.o.o.
01 897 79 23, (od 7.00 do 15.00)
Avtobusni prevozi Integral Zagorje
Vozni red
Avtobusni prevozi Arriva Slovenija
Vozni red
Distribucijska enota Ljubljana okolica, Podrečje 48, Domžale
01 230 40 00
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
info@elektro-ljubljana.si
Snaga d.o.o.
01 477 96 00
Energetika Ljubljana d.o.o.
080 28 82 in 01 588 90 00
Javno podjetje vodovod-kanalizacija d.o.o.
01 580 81 00