Sedež Občine

Dol pri Ljubljani 1
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 530 32 40
E-pošta: obcina@dol.si

Uradne ure

Ponedeljek: 8:00 – 13:00
Sreda: 8:00 – 13:00 in 15:00 – 17:00
Petek: 8:00 – 12:00

Delovni čas krajevnega urada:

Torek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Telefon krajevnega urada: 01 530 3249


Podatki za poslovanje

Matična številka: 5874173
Davčna številka: 81226748
Transakcijski račun: SI56 0122 2010 0000 473

Podatek o računu za nakazilo takse za pritožbe o upravnih zadevah občine

Račun: SI56 012224220309146
Sklic: 11 75213-7111002
Prejemnik: Upravne takse iz upravnih dejanj Občine Dol pri Ljubljani


Vodstvo

Župan: Željko Savič
e-pošta: zeljko.savic@dol.si
tel: 01 530 32 40

Podžupanja: mag. Nika Rovšek
e-pošta: nika.rovsek@dol.si
tel: 01 530 32 40

Občinsko glasilo Pletenice

Frekvenca izhajanja: mesečnik
Odgovorna urednica: Nina Keder
E-pošta: pletenice@dol.si
tel. št.: 051 681 145


Odgovorne osebe za posamezna področja:

Mag. Rok Prevc

V.d. direktorja občinske uprave

e-pošta: rok.prevc@dol.si

tel. št.:  01 530 32 52

Darko Ilievski

Višji svetovalec za pravne zadeve

Tel: 01 5303 246

E-mail: darko.ilievski@dol.si

Aleksandra Učakar

Svetovalka za družbene dejavnosti

e-pošta: sandra.ucakar@dol.si
tel. št.: 01 530 32 43

Suzana Jamšek

Višja svetovalka za okolje in prostor

e-pošta: suzana.jamsek@dol.si
tel. št.: 01 530 32 54

Jure Benčina

Višji svetovalec za gradbene zadeve in investicije

e-pošta: Jure.bencina@dol.si

tel. št.: 01 530 32 47

Mojca Marinček

Višja referentka za komunalne in gradbene zadeve

e-pošta: mojca.marincek@dol.si
tel. št.: 01 530 32 48

Eva Vovk

Strokovna sodelavka

e-pošta: eva.vovk@dol.si
tel. št.: 01 530 32 51

Ana Biser

Referentka v glavni pisarni

e-pošta: obcina@dol.si, ana.biser@dol.si
tel. št.: 01 530 32 40

Anita Mljač (Upravna enota Ljubljana Krajevni urad Dol pri Ljubljani)

Referentka

tel. št.: 01 530 32 49