Področje zdravstvenega in socialnega varstva za občane, področje vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa in rekreacije.