Za vzdrževanje občinskih cest v večini skrbijo delavci iz javnega zavoda občinske uprave, vsako leto pa se opravi tudi javni razpis za izvajalca košnje trave ob cesti in za opravljanje zimske službe.

V kolikor ob cesti opazite kakšno nepravilnost, le-to javite občinski upravi na telefonsko številko 01 530 32 40 ali e-pošto obcina@dol.si, lahko pa kontaktirate tudi izvajalce neposredno. Kontaktni podatki so v spodnjih zavihkih.

Intervencijska služba za zagotavljanje prevoznosti cest

Kontaktna oseba:

Primož Štancar, Mapri Proasfalt d.o.o.

Telefonska številka:

040 554 935

 

  • Zimska služba

  • zimska službaMAPRI PROASFALT d.o.o. – vzdrževanje cest
    Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana
    Odgovorna oseba: Iztok Poljanšek
    Tel.: 041 361 681
    E-pošta: iztok.poljansek@mapri.si