zaposlimo

Občina Dol razpisuje prosto delovno mesto SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE  za nedoločen čas. ( 1 )

Izobrazba: arhitektura in urbanizem ali gradbeništvo, visoka 2. stopnja,

Delovne izkušnje 3 leta, 7 mesecev

Izpit iz javne uprave, oziroma izjavo, da bo opravil izpit v zakonsko določenem roku

Kandidat  mora biti vpisana v imeni pristojne zbornice, oziroma mora izpolnjevati pogoje za vpis v imenik zbornice.

Rok za oddajo prijav:  4.5.2017


Pretekli razpisi: